Zyvox Sverige

Zyvox är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier genom att störa deras förmåga att producera proteiner som behövs för deras överlevnad. Det är vanligtvis reserverat för behandling av allvarliga infektioner som inte svarar på andra antibiotika.

Dosage
  • 600mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 210.90 kr 2530.74
20 tablets kr 192.49 kr 3849.79 kr 368.11
32 tablets kr 174.89 kr 5596.63 kr 1152.02

Vad är Zyvox och vad används det för?

Zyvox är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, inklusive hudinfektioner, lunginfektioner och blodinfektioner. Det är vanligtvis reserverat för behandling av allvarliga infektioner som inte svarar på andra antibiotika.

Hur ska jag ta Zyvox?

Du ska ta Zyvox enligt din läkares instruktioner. Vanligtvis tas det som en tablett två gånger om dagen i minst 10 dagar. Det är viktigt att ta hela behandlingen även om du känner dig bättre tidigare.

Vilka biverkningar kan jag uppleva när jag tar Zyvox?

Vanliga biverkningar av Zyvox inkluderar illamående, diarré, huvudvärk och yrsel. Allvarliga biverkningar är sällsynta men kan inkludera blodproblem, muskelproblem och allergiska reaktioner. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever några allvarliga biverkningar.

Kan jag ta Zyvox om jag är gravid eller ammar?

Zyvox bör endast tas under graviditet eller amning om det är absolut nödvändigt. Rådfråga din läkare om detta innan du tar Zyvox.

Kan jag ta andra läkemedel samtidigt som jag tar Zyvox?

Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott. Vissa läkemedel kan interagera med Zyvox och orsaka allvarliga biverkningar.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Zyvox?

Om du missar en dos av Zyvox, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga doseringsschema.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Zyvox?

Det är bäst att undvika alkohol när du tar Zyvox eftersom det kan öka risken för biverkningar som huvudvärk och yrsel.

Kan jag köra bil när jag tar Zyvox?

Zyvox kan orsaka yrsel och trötthet, så det är viktigt att vara försiktig när du kör eller använder maskiner.

Hur kan jag förvara Zyvox?

Förvara Zyvox vid rumstemperatur och skydda det från ljus och fukt. Håll det utom räckhåll för barn och husdjur.

Vad ska jag göra om jag överdoserar på Zyvox?

Om du misstänker att du har tagit för mycket Zyvox, kontakta omedelbart din läkare eller Giftinformationscentralen. Symtom på överdosering kan inkludera illamående, kräkningar, diarré och allvarliga biverkningar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.