Nolvadex Sverige

Nolvadex är en medicin som används för att behandla bröstcancer hos kvinnor och män. Den aktiva substansen i Nolvadex är tamoxifen, som fungerar genom att blockera östrogenreceptorer i bröstvävnad och därmed minska risken för återfall av bröstcancer. Nolvadex kan också användas för att förebygga bröstcancer hos kvinnor med hög risk och för att behandla infertilitet hos kvinnor med anovulation.

Dosage
  • 10mg
  • 20mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 31.70 kr 950.99
60 tablets kr 17.61 kr 1056.67 kr 845.32
90 tablets kr 15.66 kr 1409.07 kr 1443.91
120 tablets kr 13.21 kr 1585.27 kr 2218.70
180 tablets kr 10.57 kr 1902.31 kr 3803.65
360 tablets kr 9.59 kr 3452.64 kr 7959.28
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 31.70 kr 950.99
60 tablets kr 20.55 kr 1232.87 kr 669.11
90 tablets kr 16.44 kr 1479.49 kr 1373.49
120 tablets kr 14.39 kr 1726.21 kr 2077.76
180 tablets kr 11.55 kr 2078.51 kr 3627.45
360 tablets kr 10.37 kr 3734.52 kr 7677.40

Vad är Nolvadex och vad används det för?

Nolvadex är en medicin som används för att behandla bröstcancer hos både kvinnor och män. Den aktiva substansen i Nolvadex är tamoxifen, som fungerar genom att blockera östrogenreceptorer i bröstvävnad och därmed minska risken för återfall av bröstcancer. Nolvadex kan också användas för att förebygga bröstcancer hos kvinnor med hög risk och för att behandla infertilitet hos kvinnor med anovulation.

Hur ska jag ta Nolvadex?

Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och hur länge man ska ta Nolvadex. Vanligtvis tas Nolvadex som en tablett en gång om dagen, antingen med eller utan mat. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt som vanligt.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig när jag tar Nolvadex?

Vanliga biverkningar av Nolvadex inkluderar huvudvärk, illamående, trötthet och värmevallningar. Andra möjliga biverkningar inkluderar vaginal torrhet, minskad sexlust och muskelsmärta. Om du upplever allvarliga biverkningar, som andningssvårigheter eller bröstsmärta, kontakta genast din läkare.

Kan Nolvadex orsaka benskörhet?

Nolvadex kan minska benmassan hos vissa patienter, vilket kan öka risken för benskörhet. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med din läkare innan du börjar ta Nolvadex.

Kan jag ta Nolvadex om jag är gravid eller ammar?

Nej, Nolvadex ska inte tas under graviditet eller amning. Det kan skada fostret eller orsaka skador på det nyfödda barnet. Om du planerar att bli gravid eller amma, prata med din läkare om alternativa behandlingsalternativ.

Kan Nolvadex interagera med andra läkemedel jag tar?

Ja, Nolvadex kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel och antidepressiva medel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott.

Kan Nolvadex orsaka cancer?

Nolvadex har visat sig minska risken för återfall av bröstcancer hos kvinnor och män. Det finns dock en liten risk för att Nolvadex kan öka risken för livmodercancer. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant för eventuella tecken på cancer under behandlingen.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Nolvadex?

Det är bäst att undvika att dricka alkohol medan du tar Nolvadex. Alkohol kan öka risken för leverproblem och minska effektiviteten av Nolvadex.

Hur länge måste jag ta Nolvadex?

Längden på behandlingen med Nolvadex beror på typen och stadiet av bröstcancer, samt patientens allmänna hälsa. Din läkare kommer att ge dig råd om hur länge du behöver ta Nolvadex.

Kan jag köpa Nolvadex utan recept?

Nej, Nolvadex är en receptbelagd medicin och kan inte köpas utan recept från en läkare. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och användning av Nolvadex.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.