• Actoplus-Met är en medicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Den innehåller två aktiva ingredienser, pioglitazon och metformin, som tillsammans hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att öka kroppens känslighet för insulin och minska produktionen av glukos i levern.
  kr 20.72
 • Actos är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet i Actos är pioglitazon, som hjälper till att sänka blodsockernivån genom att öka kroppens känslighet för insulin. Actos kan tas som en tablett en gång om dagen och är oftast en del av en omfattande behandlingsplan för diabetes.
  kr 10.36
 • Amaryl är en medicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Det aktiva ämnet i Amaryl är glimepirid, som hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att öka insulinnivåerna i kroppen.
  kr 9.21
 • Cozaar är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och minska risken för stroke hos patienter med högt blodtryck och förstorad vänster kammare i hjärtat. Cozaar verkar genom att blockera effekterna av angiotensin II, vilket orsakar blodkärlen att vidga sig och sänker blodtrycket.
  kr 14.10
 • Ddavp är en medicin som används för att behandla diabetes insipidus, en sjukdom som orsakar stora mängder urinproduktion och törst. Det fungerar genom att öka mängden vatten som kroppen behåller, vilket minskar urinproduktionen och törsten.
  kr 52.77
 • Farxiga är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet i Farxiga är dapagliflozin, som fungerar genom att öka utsöndringen av glukos i urinen och därigenom sänka blodsockernivån. Farxiga kan också hjälpa till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar hos personer med typ 2-diabetes.
  kr 69.70
 • Farxiga (Dapagliflozin) är en oral diabetes läkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivån. Farxiga fungerar genom att hjälpa njurarna att bli av glukos från blodet. Farxiga används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsocker hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Farxiga inte hjälper att behandla typ 1-diabetes.
  kr 101.77
 • Galvumet är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det innehåller två aktiva ingredienser, metformin och vildagliptin, som hjälper till att sänka blodsockernivån genom att öka insulinkänsligheten och minska glukagonproduktionen i kroppen.
  kr 49.12
 • Galvus är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det innehåller den aktiva substansen vildagliptin, som fungerar genom att öka nivåerna av insulin i kroppen och minska produktionen av glukagon, vilket hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna.
  kr 48.52
 • Glucophage är ett läkemedel som används för behandling av typ 2-diabetes. Det innehåller metformin som hjälper till att sänka blodsockernivån genom att minska produktionen av glukos i levern och öka kroppens känslighet för insulin.
  kr 8.54
 • Glucophage-Xr är en medicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Den aktiva substansen i medicinen är metformin, som hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att minska mängden socker som levern producerar och öka kroppens känslighet för insulin. Glucophage-Xr tas vanligtvis en gång om dagen med mat.
  kr 14.10
 • Glucotrol är ett läkemedel som används för att behandla högt blodsocker hos personer med typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet i Glucotrol kallas glipizid och det fungerar genom att öka produktionen av insulin i kroppen och minska mängden socker som produceras av levern. Glucotrol bör tas tillsammans med en hälsosam kost och regelbunden motion för att hjälpa till att kontrollera blodsockernivåerna.
  kr 10.36
 • Glucotrol-Xl är en medicin som används för att behandla typ 2-diabetes genom att hjälpa kroppen att använda insulin mer effektivt.
  kr 15.35
 • Glucovance är en kombinationsmedicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Den innehåller två aktiva ingredienser, metformin och glyburid, som hjälper till att sänka blodsockernivån genom olika mekanismer. Metformin minskar produktionen av glukos i levern och ökar kroppens känslighet för insulin, medan glyburid stimulerar bukspottkörteln att producera mer insulin. Glucovance tas vanligtvis två gånger om dagen i samband med måltider och kan hjälpa till att kontrollera blodsockernivån för personer med typ 2-diabetes.
  kr 10.36
 • Glyxambi är en kombinationsbehandling av empagliflozin och linagliptin som används för att behandla vuxna patienter med typ 2-diabetes. Empagliflozin minskar sockerhalten i blodet genom att öka utsöndringen av glukos i urinen, medan linagliptin ökar produktionen av insulin och minskar produktionen av glukagon i kroppen. Tillsammans hjälper dessa läkemedel till att kontrollera blodsockernivåerna och förbättra glykemisk kontroll hos patienter med typ 2-diabetes.
  kr 112.07
 • Invokana är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet i Invokana är canagliflozin, som hjälper till att sänka blodsockernivån genom att öka utsöndringen av glukos i urinen. Detta minskar risken för komplikationer som kan uppstå vid höga blodsockernivåer, såsom hjärt-kärlsjukdomar, njurskador och nervskador. Invokana är endast tillgängligt på recept och bör tas enligt läkarens instruktioner.
  kr 101.70
 • Janumet är en kombination av två läkemedel, sitagliptin och metformin, som används för att behandla typ 2-diabetes. Sitagliptin ökar nivåerna av vissa naturliga ämnen som sänker blodsockret, medan metformin minskar mängden socker som produceras i levern och ökar kroppens känslighet för insulin. Tillsammans hjälper de till att kontrollera blodsockret och förhindra komplikationer av diabetes.
  kr 28.85
 • Januvia är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet, sitagliptin, fungerar genom att öka produktionen av insulin i kroppen och minska mängden socker som produceras av levern. Januvia tas vanligtvis en gång om dagen och kan tas med eller utan mat. Det är viktigt att följa läkarens doseringsanvisningar och att inte ta mer än rekommenderat. Vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, illamående och diarré.
  kr 35.98
 • Jardiance är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet i Jardiance är empagliflozin, som fungerar genom att minska mängden socker som kroppen absorberar från maten och öka mängden socker som utsöndras i urinen. Detta hjälper till att sänka blodsockernivån hos personer med diabetes. Jardiance kan också minska risken för hjärt-kärlsjukdomar hos personer med diabetes.
  kr 112.07
 • Jentadueto är en kombinationsmedicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Den innehåller två aktiva ingredienser, linagliptin och metformin, som tillsammans hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna genom att öka insulinkänsligheten och minska glukosproduktionen i levern.
  kr 61.60
 • Jentadueto-Xr är en medicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Den innehåller två aktiva substanser, linagliptin och metformin, som hjälper till att sänka blodsockernivån. Det är en förlängd frisättningstablett som tas en gång om dagen.
  kr 71.38
 • Kombiglyze-Xr är en medicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Den innehåller två aktiva ingredienser, saxagliptin och metformin, som hjälper till att sänka blodsockernivån på olika sätt. Det är en förlängd frisättningstablett som tas en gång om dagen och kan hjälpa till att förbättra blodsockerkontrollen hos personer med typ 2-diabetes.
  kr 68.05
 • Kombiglyze XR innehåller en kombination av metformin och saxagliptin. Metformin och saxagliptin är ett oralt diabetesläkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivån. Metformin verkar genom att minska glukos (socker) produktion i levern och minskar absorptionen av glukos från tarmen. Saxagliptin fungerar genom att reglera nivåerna av insulin som din kropp producerar efter att ha ätit. Kombiglyze XR används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsocker hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus.
  kr 91.60
 • Melatonin är ett naturligt hormon som produceras av tallkottkörteln i hjärnan. Det används som en sömnreglerande medicin för att behandla sömnstörningar och jetlag. Melatonin fungerar genom att reglera kroppens dygnsrytm och hjälpa till att förbättra sömnen. Det är vanligtvis tillgängligt som en tablett eller kapsel.
  kr 9.40
 • Metaglip är en kombination av två läkemedel, glipizid och metformin, som används för att behandla typ 2-diabetes. Glipizid hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att öka frisättningen av insulin från bukspottkörteln, medan metformin minskar mängden glukos som levern producerar och hjälper kroppen att bli mer känslig för insulin. Tillsammans kan dessa läkemedel hjälpa till att kontrollera blodsockernivåerna och minska risken för diabetesrelaterade komplikationer.
  kr 10.81
 • Micronase är ett läkemedel som används för att behandla diabetes typ 2. Det verksamma ämnet i Micronase är glyburid, som hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att stimulera insulinfrisättningen från bukspottkörteln. Micronase kan tas som en tablett en gång om dagen och bör tas i samband med en måltid. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och regelbundet övervaka blodsockernivåerna under behandlingen med Micronase.
  kr 9.50
 • Nesina är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det aktiva ämnet i Nesina är alogliptin, som fungerar genom att öka insulinnivåerna i kroppen och därmed sänka blodsockernivåerna. Nesina kan tas som en tablett en gång om dagen och är vanligtvis en del av en större behandlingsplan som inkluderar kostförändringar och motion.
  kr 16.50
 • Nocdurna är en medicin som används för att behandla vattenkastningsbesvär under natten hos vuxna med överaktiv blåsa. Den aktiva substansen i Nocdurna är desmopressin, som minskar produktionen av urin under natten och därmed minskar antalet nattliga toalettbesök.
  kr 73.50
 • Onglyza är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet i Onglyza är saxagliptin, som fungerar genom att öka produktionen av insulin och minska produktionen av glukagon i kroppen. Detta hjälper till att sänka blodsockernivåerna och förbättra kontrollen av diabetes. Onglyza ska tas en gång om dagen, vanligtvis i samband med mat. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner för dosering och användning av Onglyza.
  kr 81.73
 • Prandin är en medicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Det fungerar genom att öka produktionen av insulin i bukspottkörteln, vilket hjälper kroppen att reglera blodsockernivåerna.
  kr 17.46
 • Precose är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes genom att hämma nedbrytningen av kolhydrater i tarmen och därmed minska blodsockernivåerna efter måltider.
  kr 21.63
 • Rybelsus är en medicin som används för att behandla typ 2-diabetes. Den innehåller läkemedelsämnet semaglutid och tas som en tablett en gång om dagen. Semaglutid hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att öka produktionen av insulin och minska frisättningen av glukagon.
  kr 346.18
 • Starlix är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet i Starlix kallas nateglinid och det fungerar genom att stimulera insulinfrisättningen från bukspottkörteln efter måltider. Detta hjälper till att sänka blodsockernivåerna hos personer med diabetes.
  kr 16.92
 • Tradjenta är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det aktiva ämnet i läkemedlet är linagliptin, som hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att öka insulinfrekvensen. Tradjenta tas vanligtvis en gång om dagen och kan användas ensamt eller i kombination med andra diabetesläkemedel.
  kr 61.21

Varför välja generiska läkemedel?

En av de främsta anledningarna att välja en generisk produkt är dess överkomliga pris jämfört med originalet. Tillverkare av generiska läkemedel i Sverige behöver inte spendera stora summor på forskning och utveckling. Istället använder de en beprövad formel för att producera medicinen. Dessutom tillverkas generiska läkemedel ofta med utrustning som är lika bra som den som används av skaparen av den ursprungliga formeln. Som ett resultat kan patienter förvänta sig ett högkvalitativt läkemedel som är nästan omöjligt att skilja från det ursprungliga läkemedlet.

Jag är så tacksam för ApoteksDirekt! Jag beställde mina blodtrycksmediciner och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också fantastisk. Tack så mycket!

Anna från Stockholm.

Jag har beställt mina allergimediciner från ApoteksDirekt flera gånger nu och jag är alltid nöjd. Det är så bekvämt att kunna få mina mediciner levererade direkt till min dörr. Rekommenderas verkligen!

Johan från Göteborg.

ApoteksDirekt är min go-to online apotek. Jag har beställt mina migränmediciner därifrån flera gånger och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Tack för den fantastiska servicen!

Sara från Malmö.

Jag är så glad att jag hittade ApoteksDirekt! Jag beställde mina antidepressiva mediciner därifrån och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också utmärkt. Tack så mycket!

Peter från Uppsala.

Jag har varit en nöjd kund hos ApoteksDirekt i flera år nu. Jag beställer mina blodsockermediciner därifrån och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Kundservicen är också fantastisk. Rekommenderas starkt!

Maria från Örebro.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.