• Acular är en medicin som innehåller den aktiva substansen ketorolak. Den används för att lindra smärta och inflammation i ögonen efter operationer eller vid vissa ögonsjukdomar. Det är en antiinflammatorisk och smärtstillande medicin som kan användas både som ögondroppar och som injektion.
  kr 350.49
 • Alphagan minskar mänden vätska i ögat för att in sin tur minska trycket i ögat. Alphagan (för ögat) används för att behandla starr och/eller högt tryck i ögat.
  kr 855.47
 • Ansaid är ögondroppar, som används för att behandla mios under operationer och förebyggande av utvecklingen av reaktiv postoperativ inflammation i ögonen.
  kr 320.78
 • Azopt minskar mängden vätska i ögat för att i sin tur minska trycket i ögat. Azpot (för ögat) används för att behandla olika sorters starr och andra orsaker till högt tryck i ögat.
  kr 1140.67
 • Besivance ophthalmic används för att behandla bakteriella ögoninfektioner. Besifloxacin tillhör en klass av läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta läkemedel behandlar endast bakteriella ögoninfektioner. Det kommer inte att fungera för andra typer av ögoninfektioner (såsom infektioner som orsakas av virus, svampar, mykobakterier).
  kr 684.40
 • Betaxolol är en betablockerare som minskar trycket i ögat. Betaxolol är ett oftalmiskt läkemedel (för ögonen) som används för att behandla glaukom med öppen vinkel och andra orsaker till högt tryck i ögat.
  kr 427.74
 • Bimatoprost är en medicin som används för att behandla glaukom och för att öka ögonfransarnas tillväxt. Det fungerar genom att sänka trycket i ögat och öka mängden vätska som dräneras från ögat.
  kr 1140.67
 • Ciloxan är ett antibiotikum som används för att behandla ögoninfektioner orsakade av bakterier.
  kr 219.79
 • Combigan® Ophthalmic Solution är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av tryck i ögonen (okulär hypertoni) och glaukom. Det fungerar genom att minska vätsketrycket i ögat (vattenhaltig humor), vilket hjälper till att sänka det ökade ögontrycket.
  kr 742.64
 • Cosopt är en kombinationsmedicin som används för att minska ögontrycket hos patienter med öppenvinkelglaukom eller högt ögontryck. Den innehåller två aktiva ingredienser, dorzolamid och timolol, som fungerar genom att minska produktionen av ögonvätska och öka dess avflöde. Cosopt administreras vanligtvis som ögondroppar och kan ha biverkningar som ögonirritation och huvudvärk.
  kr 855.47
 • Cyclogyl är ett läkemedel som används för att vidga pupillen och minska ögonens förmåga att anpassa sig till olika avstånd. Det används vanligtvis före ögonundersökningar eller operationer.
  kr 320.78
 • Flarex är en ögondroppslösning som innehåller den aktiva substansen fluorometolonacetat. Det används för att behandla inflammation i ögonen, inklusive konjunktivit, keratit och uveit. Flarex är en steroid som minskar svullnad, rodnad och klåda i ögonen. Det är receptbelagt och ska användas enligt läkarens anvisningar.
  kr 420.59
 • Lotemax är en steroid ögondroppar som används för att minska inflammation och svullnad i ögonen. Det används vanligtvis för att behandla olika ögonproblem, såsom allergisk konjunktivit, uveit och keratit.
  kr 320.78
 • Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.
  kr 9.70
 • Mydriacyl slappnar av muskler i ögat. Detta vidgar pupillen så att den inte reagerar när din läkare lyser ett undersökningsljus i ögat. Mydriacyl (för ögonen) används för att vidga pupillen för en ögonundersökning eller annan diagnostisk procedur.
  kr 456.25
 • Ocuflox är en antibiotisk ögondropp som används för att behandla infektioner i ögonen, såsom konjunktivit och hornhinneinfektioner.
  kr 219.79
 • Restasis är en medicin som används för att behandla torra ögon genom att öka produktionen av tårar. Den aktiva ingrediensen är cyklosporin och den administreras som ögondroppar.
  kr 720.06
 • Restasis® - ophthalmic emulsion containing 0.05% of cyclosporine, made by Allergan, which is indicated to increase tear production in patients whose tear production is presumed to be suppressed due to ocular inflammation associated with keratoconjunctivitis sicca. Increased tear production was not seen in patients currently taking topical anti-inflammatory drugs or using punctal plugs.
  kr 115.66
 • Timoptic är en medicin som används för att behandla ögonsjukdomar såsom glaukom och högt ögontryck. Den aktiva substansen i Timoptic kallas timolol och den fungerar genom att minska mängden vätska som produceras i ögat, vilket minskar trycket i ögat och därmed förhindrar skador på synnerven. Timoptic administreras vanligtvis som ögondroppar och kan användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att uppnå önskad effekt.
  kr 237.61
 • Tobradex ophthalmic används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobramycin är ett antibiotikum. Det används för att behandla bakteriella infektioner. Dexamethasone är en steroid. Dexamethasone ophthalmic används för att behandla svullnad i samband med bakteriella infektioner i ögat.
  kr 213.82
 • Tobrex (för ögonen) används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobrex kommer inte att behandla en viral eller svampinfektion i ögat. Tobrex är avsedd för behandling av endast bakterieinfektioner.
  kr 349.30
 • Travoprost är en analog av prostaglandin. Det fungerar för att minska trycket i ögat genom att öka mängden vätska som dräneras från ögat. Ögondroppar Travoprost används för att behandla glaukom med öppen vinkel och andra orsaker till högt tryck i ögat (okulär hypertoni).
  kr 1468.67
 • Truspot minskar mängden vätska i ögat för att minska trycket inuti ögat. Trusopt (för ögonen) används för att behandla starr och andra orsaker till högt tryck i ögat.
  kr 760.41
 • Xalacom är en ögondroppe som används för att sänka ögontrycket hos patienter med glaukom eller högt ögontryck. Den innehåller två aktiva ingredienser, latanoprost och timolol, som fungerar genom att minska produktionen av ögonvätska och öka dess dränering. Xalacom är receptbelagt och ska användas enligt läkarens anvisningar.
  kr 926.80
 • Xalacom® är ett kombinerat läkemedel mot glaukom med miotisk effekt. Varje ml av Xalacom® innehåller Latanoprost 50mcg och Timolol Maleate LP motsvarande timolol 5 mg. Dessa substanser bidrar till en effektiv minskning av ökat intraokulärt tryck på grund av två olika verkningsmekanismer, vilket bidrar till en bättre klinisk effekt jämfört med monoterapi.
  kr 1311.83
 • Xalatan är ett ögondroppar som används för att sänka högt ögontryck hos patienter med öppenvinkelglaukom eller intraokulär hypertension. Det aktiva ämnet i Xalatan är latanoprost, som fungerar genom att öka utflödet av vätska från ögat. Xalatan ska användas en gång dagligen på kvällen.
  kr 819.83
 • Zovirax är en oftalmisk salva som används för behandling av herpes och andra virusinfektioner i ögat. Aciclovir (den huvudsakliga ingrediensen i Zovirax) tillhör antivirala läkemedel. Denna medicin fungerar genom att stoppa produktionen av herpes simplexviruset. OBS! Denna salva hjälper till att bli av med viruset bara i ditt öga, inte i din kropp.
  kr 320.78

Varför välja generiska läkemedel?

Huvudargumentet till förmån för generiken är de låga kostnaderna i jämförelse med originalet. Tillverkare av generiska behöver inte investera enorma belopp i utvecklingen. För att tillverka läkemedlet använder de en beprövad formel. Samtidigt produceras generiska ofta på utrustning som inte på något sätt är underlägsen den som används av utvecklaren av den ursprungliga formeln. Resultatet är ett kvalitetsläkemedel som praktiskt taget inte är lägre än det ursprungliga läkemedlet.

Jag är så tacksam för ApoteksDirekt! Jag beställde mina blodtrycksmediciner och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också fantastisk. Tack så mycket!

Anna från Stockholm.

Jag har beställt mina allergimediciner från ApoteksDirekt flera gånger nu och jag är alltid nöjd. Det är så bekvämt att kunna få mina mediciner levererade direkt till min dörr. Rekommenderas verkligen!

Johan från Göteborg.

ApoteksDirekt är min go-to online apotek. Jag har beställt mina migränmediciner därifrån flera gånger och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Tack för den fantastiska servicen!

Sara från Malmö.

Jag är så glad att jag hittade ApoteksDirekt! Jag beställde mina antidepressiva mediciner därifrån och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också utmärkt. Tack så mycket!

Peter från Uppsala.

Jag har varit en nöjd kund hos ApoteksDirekt i flera år nu. Jag beställer mina blodsockermediciner därifrån och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Kundservicen är också fantastisk. Rekommenderas starkt!

Maria från Örebro.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.