• Synthroid är ett läkemedel som innehåller det aktiva ämnet levothyroxin natrium. Det används för att behandla hypotyreos (en sjukdom där sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner). Synthroid fungerar genom att ersätta eller öka nivåerna av sköldkörtelhormoner i kroppen.
  kr 4.06
 • Abiraterone är en läkemedel som används för att behandla avancerad prostatacancer hos män. Det fungerar genom att blockera produktionen av hormonet testosteron, vilket kan hjälpa till att minska tillväxten av cancerceller.
  kr 203.14
 • Afinitor är en läkemedelssubstans som kallas everolimus. Det är en mTOR-hämmare som används för att behandla vissa typer av cancer, inklusive bröstcancer, njurcancer och hjärntumörer. Det fungerar genom att blockera en specifik signalväg som är involverad i tillväxt och delning av cancerceller. Afinitor kan tas som en tablett och är vanligtvis ordinerat av en läkare som är specialiserad på cancerbehandling.
  kr 448.87
 • Alkeran är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen melphalan. Det används för att behandla vissa typer av cancer, inklusive multipelt myelom och äggstockscancer. Melphalan fungerar genom att störa DNA-replikationen i cancerceller, vilket leder till att cellerna inte kan växa och sprida sig. Alkeran ges vanligtvis som en tablett som tas oralt eller som en injektion som ges intravenöst. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna noggrant och att tala med en läkare om eventuella biverkningar eller frågor om läkemedlet.
  kr 253.79
 • Arimidex är en medicin som används för att behandla bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet. Den verksamma substansen i Arimidex är anastrozol, som fungerar genom att hämma produktionen av östrogen i kroppen. Detta minskar tillväxten av cancer i bröstvävnaden och förhindrar återfall. Arimidex tas vanligtvis som en tablett en gång om dagen och kan ha vissa biverkningar, inklusive ledvärk, huvudvärk och illamående.
  kr 62.27
 • Aromasin är ett läkemedel som används för att behandla bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet. Det verksamma ämnet i Aromasin kallas exemestan och det fungerar genom att minska mängden östrogen i kroppen, vilket kan hjälpa till att stoppa tillväxten av cancerceller.
  kr 76.25
 • Casodex är en medicin som används för att behandla prostatacancer. Den aktiva substansen i Casodex är bicalutamid, som fungerar genom att blockera effekterna av manliga könshormoner på cancercellerna. Detta leder till att tumörcellerna minskar i storlek och tillväxt. Casodex tas vanligtvis som en tablett en gång om dagen och kan användas som en del av en kombinationsbehandling med andra läkemedel eller som en ensamstående behandling.
  kr 94.93
 • Cytomel är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen liothyronin, som är en syntetisk form av sköldkörtelhormon. Det används för att behandla hypotyreos, en sjukdom där sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner. Cytomel kan också användas i kombination med andra läkemedel för att behandla struma och andra sköldkörtelrelaterade sjukdomar.
  kr 20.37
 • Droxia är ett läkemedel som innehåller hydroxikarbamid och används för att behandla vissa typer av cancer, inklusive leukemi och melanom. Det kan också användas för att behandla sjukdomar som orsakar för mycket röda blodkroppar i kroppen, såsom polycytemia vera. Droxia fungerar genom att hämma tillväxten av cancerceller och minska produktionen av röda blodkroppar.
  kr 29.06
 • Eulexin är ett läkemedel som används för att behandla prostatacancer genom att blockera effekterna av manligt könshormon (testosteron) på prostatacancercellerna.
  kr 32.90
 • Evista är ett läkemedel som innehåller raloxifen och används för att behandla och förebygga benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet. Det fungerar genom att efterlikna östrogenets effekter på benen utan att påverka bröst och livmoder.
  kr 20.72
 • Femara är ett läkemedel som innehåller letrozol som aktiv substans. Det används för att behandla bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet genom att hämma produktionen av östrogen i kroppen.
  kr 16.50
 • Gleevec är ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av cancer, inklusive kronisk myeloisk leukemi (KML) och gastrointestinal stromal tumör (GIST). Det fungerar genom att blockera aktiviteten av vissa proteiner som är involverade i tillväxten av cancerceller.
  kr 101.86
 • Ibrutinib är en läkemedel som används för att behandla vissa typer av blodcancer, inklusive kronisk lymfatisk leukemi, mantelcellslymfom och Waldenströms makroglobulinemi. Det fungerar genom att blockera ett protein som kallas Brutons tyrosinkinas, som är viktigt för tillväxten av cancerceller. Ibrutinib tas vanligtvis som en tablett en gång om dagen och kan orsaka biverkningar som trötthet, illamående och diarré.
  kr 183.58
 • Kisqali är ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av bröstcancer. Det aktiva ämnet i Kisqali är ribociclib, som fungerar genom att hämma tillväxten av cancerceller. Kisqali tas som en tablett en gång om dagen under en viss tidsperiod, vanligtvis i kombination med andra läkemedel. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte avbryta behandlingen utan att först rådgöra med läkare.
  kr 1450.21
 • Lenalidomid är en medicin som används för att behandla vissa typer av cancer, inklusive multipelt myelom och myelodysplastiskt syndrom. Det fungerar genom att hämma tillväxten av cancerceller och stimulera immunsystemet för att bekämpa cancer.
  kr 82.10
 • Leukeran är ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av cancer, inklusive lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Det aktiva ämnet i Leukeran kallas klorambucil och det fungerar genom att störa DNA-replikationen i cancercellerna, vilket leder till att cellerna dör. Leukeran administreras vanligtvis som en tablett och kan orsaka biverkningar som trötthet, illamående och minskat antal vita blodkroppar. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner vid användning av Leukeran och att rapportera eventuella biverkningar till läkaren omedelbart.
  kr 81.33
 • Melatonin är ett naturligt hormon som produceras av tallkottkörteln i hjärnan. Det används som en sömnreglerande medicin för att behandla sömnstörningar och jetlag. Melatonin fungerar genom att reglera kroppens dygnsrytm och hjälpa till att förbättra sömnen. Det är vanligtvis tillgängligt som en tablett eller kapsel.
  kr 9.40
 • Neomercazole är en medicin som används för att behandla sköldkörtelöverfunktion genom att minska produktionen av sköldkörtelhormoner.
  kr 25.42
 • Nexavar är en läkemedelssubstans som används för att behandla vissa typer av cancer, inklusive levercancer och njurcancer. Det fungerar genom att blockera tillväxten av nya blodkärl som tumörer behöver för att växa och sprida sig. Nexavar tas vanligtvis som en tablett och kan ha biverkningar som trötthet, illamående och diarré. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när man tar Nexavar och att rapportera eventuella biverkningar omedelbart.
  kr 162.86
 • Nolvadex är en medicin som används för att behandla bröstcancer hos kvinnor och män. Den aktiva substansen i Nolvadex är tamoxifen, som fungerar genom att blockera östrogenreceptorer i bröstvävnad och därmed minska risken för återfall av bröstcancer. Nolvadex kan också användas för att förebygga bröstcancer hos kvinnor med hög risk och för att behandla infertilitet hos kvinnor med anovulation.
  kr 9.40
 • Pomalyst är ett läkemedel som används för att behandla vuxna patienter med multipelt myelom, en typ av cancer som påverkar plasmacellerna i benmärgen. Pomalyst innehåller den aktiva substansen pomalidomid och fungerar genom att hämma tillväxten av cancerceller. Det administreras i form av kapslar och tas vanligtvis en gång om dagen i en cykel på 28 dagar, följt av en paus på 7 dagar.
  kr 204.43
 • Premarin är ett läkemedel som innehåller östrogen som används för att behandla symtom på klimakteriet hos kvinnor, såsom hetvallningar, vaginal torrhet och osteoporos. Det är också används för att behandla hypogonadism och för att förhindra osteoporos hos kvinnor efter menopausen.
  kr 43.06
 • Rheumatrex är ett läkemedel som innehåller metotrexat och används för att behandla olika former av cancer, reumatoid artrit och psoriasis. Det fungerar genom att hämma celltillväxten och minska inflammation i kroppen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant vid användning av Rheumatrex eftersom det kan ha allvarliga biverkningar om det inte används korrekt.
  kr 15.54
 • Sprycel är en medicin som används för att behandla vissa typer av leukemi, en typ av blodcancer. Den innehåller den aktiva substansen dasatinib och fungerar genom att hämma tillväxten av cancerceller.
  kr 66.47
 • Tarceva är en medicin som används för att behandla vissa typer av lungcancer och bukspottkörtelcancer. Den aktiva substansen i Tarceva kallas erlotinib och fungerar genom att blockera ett protein som hjälper cancerceller att växa och sprida sig. Tarceva tas som en tablett en gång om dagen och kan orsaka biverkningar som hudutslag, diarré och trötthet.
  kr 676.76
 • Tasigna är ett läkemedel som används för att behandla kronisk myeloisk leukemi (KML) hos vuxna. Det innehåller aktiv substans nilotinib, som blockerar en specifik protein som orsakar tillväxt av cancerceller. Tasigna tas i form av kapslar och ska tas enligt läkares instruktioner. Vanliga biverkningar inkluderar illamående, trötthet och huvudvärk.
  kr 435.31
 • Xeloda är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen Capecitabin. Det används för att behandla vissa typer av cancer, inklusive bröstcancer och kolorektal cancer. Xeloda fungerar genom att omvandlas till en annan substans i kroppen som hindrar cancerceller från att växa och sprida sig. Det tas vanligtvis som tabletter och doseringen beror på patientens vikt och andra faktorer.
  kr 400.53
 • Xtandi är en medicin som används för behandling av prostatacancer som spridit sig till andra delar av kroppen. Den aktiva substansen i Xtandi är en antiandrogen som blockerar effekten av manliga könshormoner på cancercellerna. Detta minskar tillväxten av tumören och förbättrar överlevnaden för patienten.
  kr 943.38

Varför välja generiska läkemedel?

En av de främsta anledningarna att välja en generisk produkt är dess överkomliga pris jämfört med originalet. Tillverkare av generiska läkemedel i Sverige behöver inte spendera stora summor på forskning och utveckling. Istället använder de en beprövad formel för att producera medicinen. Dessutom tillverkas generiska läkemedel ofta med utrustning som är lika bra som den som används av skaparen av den ursprungliga formeln. Som ett resultat kan patienter förvänta sig ett högkvalitativt läkemedel som är nästan omöjligt att skilja från det ursprungliga läkemedlet.

Jag är så tacksam för ApoteksDirekt! Jag beställde mina blodtrycksmediciner och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också fantastisk. Tack så mycket!

Anna från Stockholm.

Jag har beställt mina allergimediciner från ApoteksDirekt flera gånger nu och jag är alltid nöjd. Det är så bekvämt att kunna få mina mediciner levererade direkt till min dörr. Rekommenderas verkligen!

Johan från Göteborg.

ApoteksDirekt är min go-to online apotek. Jag har beställt mina migränmediciner därifrån flera gånger och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Tack för den fantastiska servicen!

Sara från Malmö.

Jag är så glad att jag hittade ApoteksDirekt! Jag beställde mina antidepressiva mediciner därifrån och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också utmärkt. Tack så mycket!

Peter från Uppsala.

Jag har varit en nöjd kund hos ApoteksDirekt i flera år nu. Jag beställer mina blodsockermediciner därifrån och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Kundservicen är också fantastisk. Rekommenderas starkt!

Maria från Örebro.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.