• Strattera är en medicin som används för att behandla ADHD hos vuxna och barn över sex år. Den innehåller atomoxetin som fungerar genom att öka mängden av signalsubstansen noradrenalin i hjärnan. Detta hjälper till att förbättra koncentrationen, minska impulsivitet och hyperaktivitet. Strattera är en icke-stimulant medicin och kan tas en gång om dagen.
  kr 14.58
 • Abilify är ett läkemedel som används för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom och depression. Det fungerar genom att påverka nivåerna av dopamin och serotonin i hjärnan. Abilify kan också användas som tilläggsbehandling för att förbättra effekten av andra antidepressiva läkemedel. Vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, sömnighet och illamående.
  kr 13.82
 • Anafranil är en medicin som används för att behandla depression och tvångssyndrom. Det aktiva ämnet i Anafranil är klomipramin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas tricykliska antidepressiva medel. Anafranil fungerar genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan, vilket kan förbättra humöret och minska tvångsbeteenden.
  kr 14.87
 • Anafranil-Sr är en medicin som används för att behandla depression och tvångssyndrom. Det innehåller den aktiva substansen klomipramin och fungerar genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Anafranil-Sr är en förlängd frisättningstablett som tas en gång om dagen och kan orsaka biverkningar som sömnighet, torr mun och förstoppning. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte sluta ta medicinen utan att först rådgöra med läkare.
  kr 44.33
 • Aubagio är ett läkemedel som används för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Det aktiva ämnet i Aubagio är teriflunomid och det fungerar genom att minska inflammationen i kroppen som orsakar skador på nervsystemet. Aubagio tas som en tablett en gång om dagen och kan bidra till att minska antalet skov och förbättra patientens livskvalitet.
  kr 143.15
 • Buspar är ett läkemedel som används för att behandla ångeststörningar. Det verkar genom att påverka nivåerna av vissa kemikalier i hjärnan, vilket minskar ångest och oro. Det är inte beroendeframkallande och har få biverkningar jämfört med andra ångestmediciner.
  kr 13.82
 • Campral är ett läkemedel som används för att hjälpa personer som är beroende av alkohol att bibehålla sin nykterhet. Det fungerar genom att minska suget efter alkohol och minska obehagliga abstinenssymptom som kan uppstå när man slutar dricka.
  kr 22.64
 • Clozaril är ett läkemedel som används för att behandla svåra psykiska sjukdomar som schizofreni hos vuxna som inte har svarat på andra behandlingar. Det verksamma ämnet i Clozaril är klozapin, som fungerar genom att påverka nivåerna av vissa kemikalier i hjärnan för att minska symtomen på sjukdomen. Det är viktigt att patienter som tar Clozaril regelbundet övervakas noggrant av en läkare på grund av dess potentiella biverkningar.
  kr 11.51
 • Compazine är ett läkemedel som används för att behandla illamående och kräkningar. Det är en typ av antipsykotiskt läkemedel som fungerar genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan. Det kan också användas för att behandla ångest och psykotiska störningar. Vanliga biverkningar inkluderar sömnighet, yrsel och torr mun. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när man tar detta läkemedel.
  kr 15.98
 • Depakote är ett läkemedel som används för att behandla epilepsi och bipolär sjukdom. Det innehåller valproinsyra och fungerar genom att minska aktiviteten i hjärnan för att förhindra anfall och humörsvängningar. Det kan också användas för att behandla migrän och andra neurologiska tillstånd.
  kr 12.76
 • Effexor-Xr är en antidepressiv medicin som används för att behandla depression och ångeststörningar. Den verksamma substansen i Effexor-Xr kallas venlafaxin och den fungerar genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Detta hjälper till att förbättra humöret och minska känslor av ångest och rädsla. Effexor-Xr är vanligtvis tillgänglig som kapslar och tas vanligtvis en gång om dagen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte sluta ta medicinen utan att rådfråga en läkare.
  kr 17.27
 • Geodon är ett antipsykotiskt läkemedel som används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom. Det verksamma ämnet i Geodon kallas ziprasidon och det fungerar genom att blockera vissa signalsubstanser i hjärnan, vilket minskar hallucinationer och andra psykotiska symtom. Geodon kan också användas för att behandla andra psykiatriska tillstånd, som ångest och depression.
  kr 16.50
 • Haloperidol är en antipsykotisk medicin som används för att behandla schizofreni och andra psykiska sjukdomar. Det fungerar genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan, vilket minskar psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar.
  kr 7.67
 • Lamictal är en antiepileptisk medicin som också används för behandling av bipolär sjukdom. Den verksamma substansen i Lamictal är lamotrigin, som fungerar genom att minska överaktiviteten i hjärnan. Detta kan bidra till att minska antalet epileptiska anfall och förbättra humörsymtom vid bipolär sjukdom.
  kr 15.35
 • Lamictal-Dispersible är en medicin som används för att behandla epilepsi och bipolär sjukdom. Den aktiva substansen i Lamictal-Dispersible är lamotrigin, som fungerar genom att minska överaktiviteten i hjärnan. Lamictal-Dispersible är tillgänglig i form av dispergerbara tabletter som löser upp sig i vatten.
  kr 20.53
 • Latuda är ett läkemedel som används för behandling av schizofreni och bipolar sjukdom. Det verkar genom att påverka nivåerna av dopamin och serotonin i hjärnan för att minska symtomen på dessa sjukdomar.
  kr 20.72
 • Lithobid är ett läkemedel som innehåller litium och används för att behandla bipolär sjukdom. Det fungerar genom att påverka nivåerna av vissa kemikalier i hjärnan som är kopplade till humör och beteende. Lithobid kan också användas för att förebygga maniska episoder hos personer med bipolär sjukdom.
  kr 15.28
 • Loxitane är ett läkemedel som används för att behandla psykiska störningar, såsom schizofreni. Det verkar genom att påverka kemikalierna i hjärnan som är ansvariga för att reglera humör och beteende. Loxitane tillhör en grupp av läkemedel som kallas antipsykotika och kan hjälpa till att minska hallucinationer, förvirring och andra symtom på psykiska sjukdomar.
  kr 20.72
 • Melatonin är ett naturligt hormon som produceras av tallkottkörteln i hjärnan. Det används som en sömnreglerande medicin för att behandla sömnstörningar och jetlag. Melatonin fungerar genom att reglera kroppens dygnsrytm och hjälpa till att förbättra sömnen. Det är vanligtvis tillgängligt som en tablett eller kapsel.
  kr 9.40
 • Mellaril är en medicin som används för att behandla psykiska sjukdomar såsom schizofreni och manisk depression. Den aktiva substansen i Mellaril kallas thioridazin och den fungerar genom att påverka nivåerna av vissa kemikalier i hjärnan för att minska symtomen på sjukdomen. Mellaril är en receptbelagd medicin och ska endast tas under övervakning av en läkare på grund av dess potentiella biverkningar.
  kr 13.24
 • Namzaric är en läkemedelskombination som används för behandling av demens hos patienter med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Det innehåller två aktiva substanser, donepezil och memantin, som fungerar genom att förbättra kommunikationen mellan hjärnceller och minska nedbrytningen av acetylkolin, en viktig signalsubstans i hjärnan. Namzaric är en receptbelagd medicin och ska endast tas under övervakning av en läkare.
  kr 36.27
 • Nootropil är en nootropisk läkemedel som används för att förbättra kognitiva funktioner såsom minne, inlärning och uppmärksamhet.
  kr 12.47
 • Paxil är ett läkemedel som används för att behandla depression, ångeststörningar och tvångssyndrom. Det verkar genom att öka nivåerna av serotonin i hjärnan, vilket hjälper till att reglera humöret och minska oro. Paxil är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och är receptbelagt.
  kr 20.53
 • Paxil-Cr är en medicin som används för att behandla depression, ångest och panikattacker. Det är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som fungerar genom att öka mängden serotonin i hjärnan. Paxil-Cr tas vanligtvis en gång om dagen och kan orsaka biverkningar som illamående, huvudvärk och sömnproblem. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när man tar Paxil-Cr och att undvika att plötsligt sluta ta medicinen utan att först rådfråga en läkare.
  kr 26.86
 • Risperidon är en medicin som används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom. Den fungerar genom att påverka nivåerna av dopamin och serotonin i hjärnan. Risperidon kan också användas för att behandla irritabilitet hos personer med autism. Vanliga biverkningar inkluderar sömnighet, yrsel och viktökning. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när man tar Risperidon.
  kr 10.36
 • Seroquel är ett läkemedel som används för att behandla psykiska sjukdomar såsom schizofreni och bipolär sjukdom. Det verksamma ämnet i Seroquel kallas quetiapin och det fungerar genom att påverka nivåerna av vissa signalsubstanser i hjärnan för att minska symtomen på sjukdomen.
  kr 13.24
 • Thorazine är ett antipsykotiskt läkemedel som används för att behandla psykiska sjukdomar som schizofreni och manisk depression. Det fungerar genom att minska aktiviteten i vissa delar av hjärnan och kan också användas för att lindra ångest och oro. Det kan orsaka biverkningar som trötthet, yrsel och torr mun. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när man tar detta läkemedel och att undvika att dricka alkohol eller köra fordon medan man tar det.
  kr 10.36
 • Trintellix är ett antidepressivt läkemedel som används för att behandla depression hos vuxna. Det verkar genom att öka mängden serotonin i hjärnan, vilket förbättrar humöret och minskar ångest. Det är också känt under det generiska namnet vortioxetin.
  kr 82.03
 • Zoloft är ett läkemedel som används för att behandla depression, ångest, panikattacker och tvångssyndrom. Det verksamma ämnet i Zoloft är sertralin, som ökar mängden av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Detta kan hjälpa till att förbättra humör, sömn, aptit och energinivåer. Zoloft är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och är receptbelagt.
  kr 9.40
 • Zyprexa är en medicin som används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom. Den verksamma substansen i Zyprexa är olanzapin, som fungerar genom att påverka nivåerna av dopamin och serotonin i hjärnan. Zyprexa kan också användas för att behandla andra psykiska tillstånd som ångest och depression.
  kr 12.28

Varför välja generiska läkemedel?

En av de främsta anledningarna att välja en generisk produkt är dess överkomliga pris jämfört med originalet. Tillverkare av generiska läkemedel i Sverige behöver inte spendera stora summor på forskning och utveckling. Istället använder de en beprövad formel för att producera medicinen. Dessutom tillverkas generiska läkemedel ofta med utrustning som är lika bra som den som används av skaparen av den ursprungliga formeln. Som ett resultat kan patienter förvänta sig ett högkvalitativt läkemedel som är nästan omöjligt att skilja från det ursprungliga läkemedlet.

Jag är så tacksam för ApoteksDirekt! Jag beställde mina blodtrycksmediciner och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också fantastisk. Tack så mycket!

Anna från Stockholm.

Jag har beställt mina allergimediciner från ApoteksDirekt flera gånger nu och jag är alltid nöjd. Det är så bekvämt att kunna få mina mediciner levererade direkt till min dörr. Rekommenderas verkligen!

Johan från Göteborg.

ApoteksDirekt är min go-to online apotek. Jag har beställt mina migränmediciner därifrån flera gånger och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Tack för den fantastiska servicen!

Sara från Malmö.

Jag är så glad att jag hittade ApoteksDirekt! Jag beställde mina antidepressiva mediciner därifrån och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också utmärkt. Tack så mycket!

Peter från Uppsala.

Jag har varit en nöjd kund hos ApoteksDirekt i flera år nu. Jag beställer mina blodsockermediciner därifrån och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Kundservicen är också fantastisk. Rekommenderas starkt!

Maria från Örebro.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.