• Amoxil är ett antibiotikum som används för att behandla olika infektioner orsakade av bakterier, såsom öroninfektioner, lunginflammation, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Det aktiva ämnet i Amoxil är amoxicillin, som tillhör gruppen penicilliner. Amoxil fungerar genom att förstöra bakteriernas cellväggar och förhindra deras tillväxt och spridning.
  kr 8.63
 • Zithromax är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Den aktiva substansen i Zithromax är azitromycin, som tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Zithromax fungerar genom att hämma tillväxten av bakterier och därigenom bekämpa infektionen. Det används för att behandla olika typer av infektioner, inklusive luftvägsinfektioner, hudinfektioner och sexuellt överförbara infektioner.
  kr 20.72
 • Cipro är ett antibiotikum som används för att behandla en rad olika infektioner, inklusive urinvägsinfektioner, lunginfektioner och hudinfektioner. Det verkar genom att störa tillväxten av bakterier och är vanligtvis tillgängligt som piller eller intravenös lösning. Det är viktigt att ta Cipro enligt instruktionerna från din läkare och att avsluta hela behandlingen även om symptomen förbättras tidigare. Vanliga biverkningar inkluderar illamående, diarré och huvudvärk.
  kr 7.67
 • Flagyl är ett läkemedel som innehåller metronidazol och används för att behandla infektioner orsakade av bakterier och parasiter. Det kan användas för att behandla infektioner i mag-tarmkanalen, urinvägarna, könsorganen och andra delar av kroppen. Flagyl fungerar genom att hämma tillväxten av bakterier och parasiter, vilket hjälper kroppen att bekämpa infektionen.
  kr 9.30
 • Advent-Dt är en medicin som innehåller två aktiva substanser, amoxicillin och clavulansyra. Den används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier, såsom lunginflammation, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Advent-Dt fungerar genom att förstöra bakteriernas cellväggar och förhindra deras tillväxt. Det är viktigt att ta medicinen enligt läkarens instruktioner för att undvika resistensutveckling och eventuella biverkningar.
  kr 61.38
 • Augmentin är ett antibiotikum som innehåller amoxicillin och klavulansyra. Det används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, inklusive öron-, näsa- och halsinfektioner, lunginfektioner, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Klavulansyran hjälper till att förhindra att bakterier utvecklar resistens mot amoxicillin.
  kr 22.63
 • Avelox är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i lungor, bihålor, hud och urinvägar. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier i kroppen och kan tas som en tablett eller intravenöst. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte missa några doser för att effektivt behandla infektionen.
  kr 174.94
 • Bactrim är en kombination av två antibiotika, sulfametoxazol och trimetoprim, som används för att behandla en rad olika bakteriella infektioner. Det fungerar genom att hämma tillväxten av bakterier i kroppen.
  kr 10.84
 • Besivance är ett receptbelagt ögondroppar som innehåller besifloxacin. Det används för att behandla akut bakteriell konjunktivit, en ögoninfektion som orsakas av bakterier. Besivance fungerar genom att döda bakterierna som orsakar infektionen och lindrar därmed symtomen på konjunktivit, såsom rodnad, svullnad och ögonsekretion.
  kr 662.90
 • Biaxin är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av infektioner, inklusive lunginflammation, bihåleinflammation och hudinfektioner. Det verkar genom att hindra tillväxten av bakterier i kroppen.
  kr 43.15
 • Ceclor-CD är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det innehåller cefaclor, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas cefalosporiner. Ceclor-CD fungerar genom att förstöra bakteriernas cellväggar, vilket leder till deras död. Det är vanligtvis tillgängligt i tablettform och tas vanligtvis en gång om dagen. Det är viktigt att ta hela förskrivna dosen även om symtomen förbättras tidigare.
  kr 118.54
 • Ceftin är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i övre och nedre luftvägarna, urinvägarna, hud och mjukvävnad. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier och är vanligtvis tillgängligt som tabletter eller oral suspension.
  kr 61.92
 • Cefzil är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i övre luftvägarna, såsom bihåleinflammation, tonsillit och faryngit. Det verkar genom att hindra tillväxten av bakterier och är vanligtvis tillgängligt i form av tabletter eller flytande suspension.
  kr 82.10
 • Chloromycetin är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier och kan användas för att behandla allt från ögoninfektioner till lunginflammation. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när man tar Chloromycetin och att fullfölja hela behandlingsperioden för att undvika resistensutveckling.
  kr 26.55
 • Ciloxan är ett antibiotikum som används för att behandla ögoninfektioner orsakade av bakterier.
  kr 212.88
 • Ciprodex är en öronlösning som innehåller två aktiva ingredienser, ciprofloxacin och dexametason. Det används för att behandla infektioner i örat och minska inflammation. Ciprofloxacin är en antibiotika som bekämpar bakterier och dexametason är en steroid som minskar inflammation.
  kr 441.91
 • Dexone är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen dexametason, vilket är en syntetisk kortikosteroid. Det används för att minska inflammation och svullnad i kroppen, samt för att behandla olika sjukdomar som allergier, astma, ledinflammation och autoimmuna sjukdomar. Dexone kan också användas för att förhindra illamående och kräkningar vid kemoterapi.
  kr 11.80
 • Duricef är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, såsom urinvägsinfektioner, hudinfektioner och öroninfektioner. Den aktiva substansen i Duricef kallas cefadroxil och tillhör gruppen av cefalosporinantibiotika. Duricef fungerar genom att förstöra bakterierna och förhindra deras tillväxt och spridning i kroppen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och ta hela behandlingsperioden för att undvika att bakterierna blir resistenta mot antibiotika.
  kr 12.28
 • Fasigyn är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen tinidazol. Det används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier och parasiter, såsom trichomonas och giardia. Fasigyn fungerar genom att förstöra DNA i dessa organismer, vilket leder till deras död. Det är vanligtvis tillgängligt som tabletter och tas vanligtvis en gång om dagen under en vecka.
  kr 19.76
 • Floxin är ett antibiotikum som används för att behandla bakterieinfektioner i kroppen. Det verkar genom att hindra tillväxten av bakterier och kan användas för att behandla infektioner i urinvägarna, lungorna, öronen och huden. Floxin är en receptbelagd medicin och bör endast tas enligt instruktioner från en läkare.
  kr 9.40
 • Furadantin är ett antibiotikum som används för att behandla urinvägsinfektioner.
  kr 16.30
 • Fusiderm-B är en medicin som används för att behandla hudinfektioner orsakade av bakterier. Den innehåller två aktiva ingredienser, fusidinsyra och betametason. Fusidinsyra bekämpar bakterier och betametason minskar inflammationen i huden. Fusiderm-B är en receptbelagd medicin och ska endast användas enligt läkarens instruktioner.
  kr 207.10
 • Ilosone är ett antibiotikum som vanligtvis används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det aktiva ämnet i Ilosone är erytromycin, som tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Det fungerar genom att hämma bakteriernas förmåga att producera proteiner som de behöver för att överleva. Ilosone används för att behandla en rad olika infektioner, inklusive lunginflammation, halsfluss, hudinfektioner och akne.
  kr 13.39
 • Keflex är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner. Det verkar genom att störa cellväggstillverkningen hos bakterierna, vilket gör att de dör. Keflex är vanligtvis väl tolererat och kan tas som en tablett eller flytande form. Det är viktigt att ta hela behandlingen som ordinerats av läkaren för att säkerställa effektiviteten av medicinen och undvika utveckling av resistens.
  kr 9.88
 • Levofloxacin är en antibiotika som används för att behandla infektioner i luftvägarna, urinvägarna, hud och mjukvävnad, samt vissa typer av bakteriella infektioner i bukhålan. Det är en typ av fluorokinolon antibiotika som fungerar genom att hämma bakteriernas DNA syntes. Levofloxacin är en receptbelagd medicin som tas genom munnen eller intravenöst.
  kr 16.92
 • Lincocin är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier.
  kr 30.69
 • Minocin är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av infektioner, inklusive akne, respiratoriska infektioner, urinvägsinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier genom att störa deras proteinsyntes.
  kr 45.27
 • Monurol är ett antibiotikum som används för att behandla akut cystit (urinvägsinfektion) hos kvinnor. Det innehåller den aktiva substansen fosfomycin och tas som en engångsdos i form av ett pulver som löses upp i vatten.
  kr 611.14
 • Noroxin är ett antibiotikum som används för att behandla bakterieinfektioner i urinvägarna och prostatakörteln. Det verkar genom att hämma tillväxten och spridningen av bakterier i kroppen.
  kr 18.80
 • Ocuflox är en antibiotisk ögondropp som används för att behandla infektioner i ögonen, såsom konjunktivit och hornhinneinfektioner.
  kr 212.88
 • Omnicef är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakteriella infektioner, inklusive öron-, näsa-, hals- och lunginfektioner. Det verkar genom att hindra bakteriernas tillväxt och spridning i kroppen. Omnicef tillhör gruppen av cefalosporinantibiotika och är tillgängligt i form av tabletter och oral suspension.
  kr 67.71
 • Principen är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner. Det verkar genom att hämma bakteriernas förmåga att producera cellväggar, vilket leder till att de dör eller försvagas och kan bekämpas av kroppens immunförsvar. Principen tillhör gruppen av antibiotika som kallas penicilliner och är vanligtvis tillgängligt som tabletter eller kapslar att tas oralt.
  kr 11.32
 • Rulide är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i övre och nedre luftvägarna, såsom bronkit, lunginflammation och bihåleinflammation. Det aktiva ämnet i Rulide är roxitromycin, som tillhör gruppen av makrolidantibiotika. Rulide fungerar genom att hämma tillväxten av bakterier och därmed lindra symtomen på infektionen. Det är viktigt att ta Rulide enligt läkarens anvisningar för att undvika resistensutveckling och biverkningar.
  kr 14.10
 • Seromycin är ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos.
  kr 101.52
 • Solosec är ett läkemedel som används för att behandla bakteriell vaginos hos vuxna kvinnor. Det innehåller den aktiva substansen secnidazol och är tillgängligt som oral granulat.
  kr 112.22
 • Sumycin är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av infektioner, inklusive lunginflammation, urinvägsinfektioner, akne och gonorré. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier och kan tas som en tablett eller kapsel.
  kr 10.81
 • Suprax är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, inklusive öroninfektioner, lunginflammation, urinvägsinfektioner och gonorré. Det aktiva ämnet i Suprax kallas cefixim och tillhör gruppen cefalosporiner. Suprax fungerar genom att förstöra bakteriernas cellväggar, vilket leder till deras död.
  kr 29.92
 • Tobradex är en kombinationsmedicin som innehåller två aktiva ingredienser: tobramycin och dexametason. Det används för att behandla ögoninfektioner och inflammationer, såsom konjunktivit och blefarit. Tobramycin är en antibiotika som bekämpar bakterier, medan dexametason är en steroid som minskar inflammationen och svullnaden i ögat. Tobradex är tillgängligt som ögondroppar eller ögonsalva och ska användas enligt läkarens ordination.
  kr 207.10
 • Tobrex är ett antibiotikum som används för att behandla ögoninfektioner orsakade av bakterier.
  kr 338.33
 • Trecator-Sc är en medicin som används för att behandla tuberkulos. Den aktiva substansen i Trecator-Sc kallas etionamid och den fungerar genom att hämma tillväxten av tuberkulosbakterier. Trecator-Sc kan användas som en del av en kombinationsbehandling för att öka effektiviteten av behandlingen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant när man tar Trecator-Sc för att undvika biverkningar och för att säkerställa en effektiv behandling.
  kr 30.69
 • Vantin är en antibiotika som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, inklusive luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Det verksamma ämnet i Vantin är cefpodoximproxetil, som tillhör gruppen av cefalosporinantibiotika. Vantin fungerar genom att hämma tillväxten av bakterier och förhindra deras spridning i kroppen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när du tar Vantin och att fullfölja hela behandlingsperioden för att undvika att bakterierna utvecklar resistens mot antibiotikan.
  kr 24.94
 • Vibramycin är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, inklusive lung-, urin-, och hudinfektioner. Det verkar genom att hindra bakterierna från att producera proteiner som är nödvändiga för deras tillväxt och överlevnad. Vibramycin tillhör en grupp av antibiotika som kallas tetracykliner.
  kr 10.36
 • Xifaxan är en medicin som innehåller det aktiva ämnet rifaximin. Det används för att behandla vissa typer av tarminfektioner och för att minska risken för återkommande episoder av leverencefalopati hos vuxna patienter. Xifaxan fungerar genom att hämma tillväxten av vissa bakterier i tarmen.
  kr 25.51
 • Zithromax-Dispersible är en antibiotika som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, såsom lunginflammation, öroninfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. Den aktiva substansen i Zithromax-Dispersible är azitromycin.
  kr 42.58
 • Zyvox är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier genom att störa deras förmåga att producera proteiner som behövs för deras överlevnad. Det är vanligtvis reserverat för behandling av allvarliga infektioner som inte svarar på andra antibiotika.
  kr 169.40

Varför välja generiska läkemedel?

En av de främsta anledningarna att välja en generisk produkt är dess överkomliga pris jämfört med originalet. Tillverkare av generiska läkemedel i Sverige behöver inte spendera stora summor på forskning och utveckling. Istället använder de en beprövad formel för att producera medicinen. Dessutom tillverkas generiska läkemedel ofta med utrustning som är lika bra som den som används av skaparen av den ursprungliga formeln. Som ett resultat kan patienter förvänta sig ett högkvalitativt läkemedel som är nästan omöjligt att skilja från det ursprungliga läkemedlet.

Jag är så tacksam för ApoteksDirekt! Jag beställde mina blodtrycksmediciner och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också fantastisk. Tack så mycket!

Anna från Stockholm.

Jag har beställt mina allergimediciner från ApoteksDirekt flera gånger nu och jag är alltid nöjd. Det är så bekvämt att kunna få mina mediciner levererade direkt till min dörr. Rekommenderas verkligen!

Johan från Göteborg.

ApoteksDirekt är min go-to online apotek. Jag har beställt mina migränmediciner därifrån flera gånger och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Tack för den fantastiska servicen!

Sara från Malmö.

Jag är så glad att jag hittade ApoteksDirekt! Jag beställde mina antidepressiva mediciner därifrån och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också utmärkt. Tack så mycket!

Peter från Uppsala.

Jag har varit en nöjd kund hos ApoteksDirekt i flera år nu. Jag beställer mina blodsockermediciner därifrån och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Kundservicen är också fantastisk. Rekommenderas starkt!

Maria från Örebro.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.