• Acular är en medicin som innehåller den aktiva substansen ketorolak. Den används för att lindra smärta och inflammation i ögonen efter operationer eller vid vissa ögonsjukdomar. Det är en antiinflammatorisk och smärtstillande medicin som kan användas både som ögondroppar och som injektion.
  kr 346.77
 • Arava är en medicin som används för att behandla vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit. Den innehåller den aktiva substansen leflunomid och fungerar genom att hämma inflammation i kroppen. Arava kan också användas för att förhindra förlust av ledhälsa och för att minska behovet av ledkirurgi. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner vid användning av Arava och att regelbundet övervaka leverfunktionen eftersom läkemedlet kan påverka levern.
  kr 32.16
 • Arcoxia är en icke-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) som används för att lindra smärta och inflammation vid olika sjukdomar såsom artros, reumatoid artrit och ankyloserande spondylit. Det aktiva ämnet i Arcoxia är etorikoxib, som fungerar genom att hämma enzymet cyklooxygenas-2 (COX-2) som är ansvarigt för produktionen av inflammatoriska ämnen i kroppen. Arcoxia kan endast köpas på recept och bör tas enligt läkarens instruktioner.
  kr 23.04
 • Aristocort är en steroidmedicin som används för att behandla olika hudsjukdomar såsom eksem, psoriasis och allergiska reaktioner. Den innehåller triamcinolonacetonid som minskar inflammation och klåda i huden.
  kr 20.16
 • Asacol är ett läkemedel som används för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom, såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Det innehåller mesalazin, vilket är en antiinflammatorisk substans som frisätts i tarmen för att minska inflammation och symtom som diarré, buksmärta och blodig avföring.
  kr 16.85
 • Azulfidine är en medicin som används för att behandla inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Den aktiva substansen i Azulfidine är sulfasalazin, som verkar genom att minska inflammation i tarmen.
  kr 14.89
 • Budecort är en inhalationssteroid som används för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
  kr 938.13
 • Canasa är en medicin som används för att behandla inflammation i ändtarmen. Den aktiva substansen i Canasa är mesalazin, som verkar genom att minska inflammationen i tarmen. Canasa administreras som en rektalsuspension och kan hjälpa till att lindra symtom som smärta, diarré och blodig avföring.
  kr 42.32
 • Celebrex är en medicin som används för att lindra smärta och inflammation vid olika typer av artrit, inklusive reumatoid artrit och artros. Den aktiva substansen i Celebrex är celecoxib, som tillhör en grupp läkemedel som kallas COX-2-hämmare. Celebrex fungerar genom att hämma produktionen av prostaglandiner, vilket minskar inflammation och smärta. Det är viktigt att notera att Celebrex kan ha biverkningar och bör endast tas enligt läkarens instruktioner.
  kr 16.16
 • Colcrys är ett läkemedel som innehåller kolchicin och används för att behandla giktattacker. Det fungerar genom att minska inflammationen i lederna och minska smärtan. Colcrys är också effektivt för att behandla Familjär medelhavsförstärkt feber (FMF). Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när du tar Colcrys eftersom det kan orsaka biverkningar om det inte tas korrekt.
  kr 11.56
 • Cortaid är en receptfri kräm som innehåller hydrokortison, en steroid som hjälper till att minska inflammation och klåda i huden.
  kr 317.37
 • Daliresp är en medicin som används för att minska inflammation i lungorna hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den aktiva substansen i Daliresp är roflumilast, som verkar genom att hämma ett enzym som är involverat i inflammation i lungorna. Detta kan minska svullnad och förbättra lungfunktionen hos patienter med KOL.
  kr 28.02
 • Dexone är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen dexametason, vilket är en syntetisk kortikosteroid. Det används för att minska inflammation och svullnad i kroppen, samt för att behandla olika sjukdomar som allergier, astma, ledinflammation och autoimmuna sjukdomar. Dexone kan också användas för att förhindra illamående och kräkningar vid kemoterapi.
  kr 12.05
 • Diprolene är en steroidbaserad kräm som används för att behandla hudproblem såsom eksem, psoriasis och dermatit.
  kr 198.98
 • Emflaza är en medicin som innehåller den aktiva substansen deflazakort. Det används för att behandla Duchennes muskeldystrofi hos patienter över 5 år. Emflaza fungerar genom att minska inflammation och förbättra muskelfunktionen.
  kr 15.48
 • Entocort-Ec är en medicin som används för att behandla inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Den aktiva ingrediensen i Entocort-Ec är budesonid, en steroid som minskar inflammationen i tarmarna.
  kr 30.76
 • Estrace är ett läkemedel som innehåller östradiol, en form av östrogenhormon. Det används för att behandla symtom på östrogenbrist hos kvinnor, såsom vaginal torrhet och osteoporos. Det kan också användas för att behandla bröstcancer och prostatacancer hos män.
  kr 21.66
 • Fastum-Gel är en receptfri medicin som används för att lindra smärta och inflammation i muskler och leder. Den aktiva substansen i Fastum-Gel kallas ketoprofen och den absorberas snabbt genom huden för att ge lokal lindring av smärta och inflammation. Det är en vanlig behandling för tillstånd som artros, reumatoid artrit och muskelskador.
  kr 317.37
 • Feldene är en medicin som innehåller den aktiva substansen piroxikam och används för att lindra smärta och inflammation vid olika tillstånd, såsom reumatoid artrit, osteoartrit och menstruationsbesvär.
  kr 14.69
 • Flarex är en ögondroppslösning som innehåller den aktiva substansen fluorometolonacetat. Det används för att behandla inflammation i ögonen, inklusive konjunktivit, keratit och uveit. Flarex är en steroid som minskar svullnad, rodnad och klåda i ögonen. Det är receptbelagt och ska användas enligt läkarens anvisningar.
  kr 416.12
 • Florinef är ett läkemedel som används för att behandla tillstånd där kroppen inte producerar tillräckligt med hormonet aldosteron, vilket kan leda till lågt blodtryck och natriumbrist. Florinef innehåller fludrokortisonacetat och fungerar genom att öka kroppens produktion av aldosteron och därmed förbättra blodtrycket och natriumbalansen.
  kr 23.12
 • Fusiderm-B är en medicin som används för att behandla hudinfektioner orsakade av bakterier. Den innehåller två aktiva ingredienser, fusidinsyra och betametason. Fusidinsyra bekämpar bakterier och betametason minskar inflammationen i huden. Fusiderm-B är en receptbelagd medicin och ska endast användas enligt läkarens instruktioner.
  kr 211.55
 • Ilosone är ett antibiotikum som vanligtvis används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det aktiva ämnet i Ilosone är erytromycin, som tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Det fungerar genom att hämma bakteriernas förmåga att producera proteiner som de behöver för att överleva. Ilosone används för att behandla en rad olika infektioner, inklusive lunginflammation, halsfluss, hudinfektioner och akne.
  kr 13.68
 • Indocin är en medicin som tillhör gruppen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Den används för att lindra smärta, inflammation och stelhet vid olika tillstånd, såsom ledinflammation, artros, ryggsmärta och menstruationsbesvär. Indocin fungerar genom att minska produktionen av prostaglandiner, en typ av kemisk substans som orsakar inflammation och smärta i kroppen.
  kr 10.58
 • Indocin-Sr är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen indometacin. Det används för att lindra smärta och inflammation vid olika tillstånd som artrit, gikt och muskuloskeletala sjukdomar. Indocin-Sr är en så kallad nonsteroidal antiinflammatorisk drog (NSAID) och fungerar genom att hämma produktionen av prostaglandiner, vilka är ansvariga för smärta och inflammation.
  kr 22.56
 • Lodine är ett antiinflammatoriskt läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation i kroppen. Det verksamma ämnet i Lodine är etodolak, som tillhör gruppen NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Lodine kan användas för att behandla olika sjukdomar och tillstånd, såsom artrit, muskuloskeletal smärta och dysmenorré. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när du tar Lodine, eftersom det kan ha biverkningar och interagera med andra läkemedel.
  kr 15.28
 • Lotemax är en steroid ögondroppar som används för att minska inflammation och svullnad i ögonen. Det används vanligtvis för att behandla olika ögonproblem, såsom allergisk konjunktivit, uveit och keratit.
  kr 317.37
 • Medrol-Active är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen metylprednisolon. Det är en steroid som används för att minska inflammation och svullnad i kroppen. Det används för att behandla en rad olika tillstånd, inklusive allergiska reaktioner, astma, artrit, lupus och andra autoimmuna sjukdomar. Medrol-Active kan också användas för att behandla hudsjukdomar, såsom eksem och psoriasis. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när man tar Medrol-Active, eftersom det kan ha biverkningar och interagera med andra läkemedel.
  kr 12.54
 • Melatonin är ett naturligt hormon som produceras av tallkottkörteln i hjärnan. Det används som en sömnreglerande medicin för att behandla sömnstörningar och jetlag. Melatonin fungerar genom att reglera kroppens dygnsrytm och hjälpa till att förbättra sömnen. Det är vanligtvis tillgängligt som en tablett eller kapsel.
  kr 9.60
 • Mobic är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva substansen meloxicam. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och används för att lindra smärta och inflammation vid tillstånd som artros, reumatoid artrit och andra inflammatoriska sjukdomar.
  kr 13.52
 • Motrin är ett vanligt smärtstillande och febernedsättande läkemedel som innehåller den aktiva substansen ibuprofen. Det används för att lindra mild till måttlig smärta, såsom huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk samt menstruationsbesvär. Motrin kan också användas för att minska feber. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna noggrant och rådgöra med en läkare eller apotekspersonal vid behov.
  kr 10.58
 • Naprosyn är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som används för att lindra smärta, inflammation och feber. Det verksamma ämnet i Naprosyn är naproxen.
  kr 10.09
 • Orahelp är en medicin som används för att lindra smärta och obehag i munnen och tandköttet. Den innehåller lokalbedövande och antiinflammatoriska ämnen som hjälper till att minska svullnad och irritation. Orahelp kan användas för att behandla tillfällig smärta från tandutdragningar, sår i munnen och tandköttet, samt för att minska obehag från tandproteser.
  kr 267.98
 • Orapred (prednisolone) syrup contains prednisolone which is a glucocorticoid. Glucocorticoids are adrenocortical steroids, both naturally occurring and synthetic, which are readily absorbed from the gastrointestinal tract. Prednisolone Syrup is indicated in the following conditions: endocrine, rheumatic, hematologic disorders; allergic and edematous states; collagen, dermatologic, ophthalmic, respiratory, gastrointestinal and neoplastic diseases; tuberculous meningitis with subarachnoid block or impending block used concurrently with appropriate anti-tuberculous chemotherapy.
  kr 246.82
 • Orapred-Dispersible är en läkemedelsform av prednison som löser upp i vatten och används för att behandla inflammation och allergiska tillstånd i kroppen. Det är vanligtvis ordinerat till barn som har svårt att svälja tabletter eller kapslar.
  kr 9.60
 • Orapred-oral-droppar är en medicin som används för att behandla inflammation i kroppen. Den innehåller en aktiv ingrediens som kallas prednison och administreras som droppar i munnen. Orapred-oral-droppar kan användas för att behandla olika tillstånd, inklusive astma, allergier, artrit och hudsjukdomar. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när du tar Orapred-oral-droppar och att inte plötsligt avbryta behandlingen utan att först rådgöra med din läkare.
  kr 246.82
 • Pentasa är en medicin som används för att behandla inflammation i tjocktarmen och ändtarmen. Den aktiva substansen i Pentasa är mesalazin, som verkar genom att minska inflammationen i tarmen. Pentasa finns i form av tabletter och granulat som tas oralt.
  kr 16.85
 • Ponstel är en medicin som används för att lindra smärta och inflammation, särskilt vid menstruationsbesvär och ledinflammation. Den aktiva substansen i Ponstel är mefenaminsyra, som tillhör en grupp läkemedel som kallas nonsteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
  kr 15.60
 • Pred-Forte är en medicin som innehåller den aktiva substansen prednisolonacetat. Det är en steroid som används för att minska inflammation och svullnad i ögonen. Det används vanligtvis för att behandla olika ögonsjukdomar som konjunktivit, keratit, irit och uveit. Pred-Forte finns tillgängligt som ögondroppar och ska användas enligt läkarens instruktioner.
  kr 197.45
 • Prelone är en steroid medicin som används för att minska inflammation och svullnad i kroppen. Det används för att behandla olika sjukdomar som allergier, astma, reumatoid artrit, lupus och andra autoimmuna sjukdomar. Prelone fungerar genom att minska immunsystemets reaktion på olika stimuli, vilket hjälper till att lindra symtomen på sjukdomen.
  kr 10.38
 • Qvar är en inhalator som innehåller en steroid som kallas beklometason. Det används för att behandla astma genom att minska inflammationen i luftvägarna och därmed minska symtomen på astma.
  kr 1036.87
 • Rhinocort är en receptbelagd nässpray som innehåller budesonid som verksam substans. Det används för att behandla allergisk rinit och lindrar symptom som nästäppa, rinnsnuva, klåda och nysningar.
  kr 634.81
 • Symbicort är en inhalerad medicin som används för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den innehåller två aktiva ingredienser, budesonid och formoterol, som tillsammans hjälper till att minska inflammation och vidga luftvägarna för att underlätta andningen.
  kr 752.32
 • Synalar är en steroidkräm som används för att behandla olika hudsjukdomar, såsom eksem, psoriasis och dermatit. Den innehåller den aktiva ingrediensen fluocinolonacetonid, som minskar inflammation och klåda i huden. Synalar är endast tillgängligt på recept från en läkare.
  kr 317.37
 • Temovate är en steroid kräm som används för att behandla hudproblem såsom eksem, psoriasis och andra inflammatoriska hudsjukdomar.
  kr 264.48
 • Toradol är ett läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och fungerar genom att blockera produktionen av prostaglandiner, vilka är kemikalier som orsakar smärta och inflammation. Toradol kan användas för att behandla många olika typer av smärta, inklusive muskelsmärta, ledsmärta, tandvärk, huvudvärk och menstruationssmärta. Det är vanligtvis tillgängligt som en injektion eller tablett.
  kr 14.89
 • Ultravate är en receptbelagd medicin som används för att behandla olika hudåkommor såsom eksem, psoriasis och dermatit. Det aktiva ämnet i Ultravate är halobetasolpropionat, vilket är en potent steroid som minskar inflammation och klåda i huden. Ultravate finns i form av kräm, salva och lotion och appliceras vanligtvis en gång dagligen på det drabbade området. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte använda Ultravate under en längre tid än vad som rekommenderas, eftersom det kan leda till biverkningar såsom tunnare hud och ökad risk för infektioner.
  kr 652.41
 • Voltaren är ett läkemedel som innehåller diklofenak, en antiinflammatorisk och smärtstillande substans. Det används för att lindra smärta och inflammation vid tillstånd som artros, reumatoid artrit, muskel- och ledvärk, samt vid akuta skador som stukningar och blåmärken. Det finns i olika former, som tabletter, kapslar, gel och plåster.
  kr 8.72
 • Voltaren Gel är en antiinflammatorisk gel som används för att lindra smärta och svullnad i muskler och leder. Den innehåller diklofenak som är en icke-steroid antiinflammatorisk substans (NSAID). Gelén appliceras direkt på det smärtsamma området och absorberas snabbt in i huden för att ge lindring. Det är vanligtvis rekommenderat för personer med artrit, ryggsmärta, muskelskador och andra liknande tillstånd.
  kr 345.59
 • Xylocaine är en lokalbedövning som används för att minska smärta och obehag under medicinska procedurer eller kirurgiska ingrepp. Det aktiva ämnet i Xylocaine kallas lidokain och fungerar genom att blockera nervsignalerna som skickar smärtsignaler till hjärnan. Xylocaine finns tillgängligt i olika former, inklusive injektioner, krämer och geléer.
  kr 176.29

Varför välja generiska läkemedel?

En av de främsta anledningarna att välja en generisk produkt är dess överkomliga pris jämfört med originalet. Tillverkare av generiska läkemedel i Sverige behöver inte spendera stora summor på forskning och utveckling. Istället använder de en beprövad formel för att producera medicinen. Dessutom tillverkas generiska läkemedel ofta med utrustning som är lika bra som den som används av skaparen av den ursprungliga formeln. Som ett resultat kan patienter förvänta sig ett högkvalitativt läkemedel som är nästan omöjligt att skilja från det ursprungliga läkemedlet.

Jag är så tacksam för ApoteksDirekt! Jag beställde mina blodtrycksmediciner och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också fantastisk. Tack så mycket!

Anna från Stockholm.

Jag har beställt mina allergimediciner från ApoteksDirekt flera gånger nu och jag är alltid nöjd. Det är så bekvämt att kunna få mina mediciner levererade direkt till min dörr. Rekommenderas verkligen!

Johan från Göteborg.

ApoteksDirekt är min go-to online apotek. Jag har beställt mina migränmediciner därifrån flera gånger och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Tack för den fantastiska servicen!

Sara från Malmö.

Jag är så glad att jag hittade ApoteksDirekt! Jag beställde mina antidepressiva mediciner därifrån och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också utmärkt. Tack så mycket!

Peter från Uppsala.

Jag har varit en nöjd kund hos ApoteksDirekt i flera år nu. Jag beställer mina blodsockermediciner därifrån och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Kundservicen är också fantastisk. Rekommenderas starkt!

Maria från Örebro.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.