Dexone Sverige

Dexone är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen dexametason, vilket är en syntetisk kortikosteroid. Det används för att minska inflammation och svullnad i kroppen, samt för att behandla olika sjukdomar som allergier, astma, ledinflammation och autoimmuna sjukdomar. Dexone kan också användas för att förhindra illamående och kräkningar vid kemoterapi.

Dosage
  • 0.5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 23.74 kr 712.19
60 tablets kr 17.81 kr 1068.39 kr 355.98
90 tablets kr 15.83 kr 1424.69 kr 711.86
120 tablets kr 13.95 kr 1674.04 kr 1174.70
180 tablets kr 12.67 kr 2279.70 kr 1993.41
360 tablets kr 12.17 kr 4381.58 kr 4164.65

Vad är Dexone och vad används det för?

Dexone är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen dexametason, vilket är en syntetisk kortikosteroid. Det används för att minska inflammation och svullnad i kroppen, samt för att behandla olika sjukdomar som allergier, astma, ledinflammation och autoimmuna sjukdomar. Dexone kan också användas för att förhindra illamående och kräkningar vid kemoterapi.

Vilka biverkningar kan Dexone orsaka?

Dexone kan orsaka biverkningar som ökad aptit, viktökning, sömnproblem, humörsvängningar, högt blodtryck, högt blodsocker, muskelsvaghet och ökad risk för infektioner. Långvarig användning av Dexone kan också orsaka benskörhet och ökad risk för frakturer.

Hur ska Dexone tas?

Dexone ska tas enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis tas det som en tablett en gång om dagen, vanligtvis på morgonen. Det kan tas med eller utan mat. Det är viktigt att inte plötsligt sluta ta Dexone utan att rådgöra med läkare, eftersom detta kan orsaka allvarliga biverkningar.

Kan Dexone tas under graviditet eller amning?

Dexone bör inte tas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Läkaren bör informeras om graviditet eller amning innan behandlingen påbörjas.

Kan Dexone orsaka interaktioner med andra läkemedel?

Ja, Dexone kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, diabetesläkemedel och vacciner. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas innan behandlingen påbörjas.

Vilka sjukdomar bör man undvika att ta Dexone vid?

Dexone bör inte tas vid vissa sjukdomar, inklusive infektioner, psykiska sjukdomar, osteoporos och vissa ögonsjukdomar. Läkaren bör informeras om alla befintliga sjukdomar innan behandlingen påbörjas.

Vad ska man göra om man missar en dos av Dexone?

Om en dos av Dexone missas, bör den tas så snart som möjligt. Om det är nära inpå nästa dos, ska den missade dosen hoppas över. Dubbel dos ska inte tas för att kompensera för en missad dos.

Hur länge kan man ta Dexone?

Varaktigheten av behandlingen med Dexone beror på sjukdomen som behandlas och patientens individuella behov. Långvarig användning av Dexone kan orsaka allvarliga biverkningar, så det är viktigt att följa läkarens anvisningar noggrant.

Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas vid användning av Dexone?

Dexone kan orsaka ökad risk för infektioner, så det är viktigt att undvika personer med infektioner och att tvätta händerna regelbundet. Det är också viktigt att regelbundet övervaka blodtryck, blodsocker och ögonhälsa under behandlingen med Dexone.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.