Amoxil Sverige

Amoxicillin ar ett antibiotikum i klassen av lakemedel som kallas penicilliner. Det bekampar bakterier i kroppen.

Dosage
 • 250mg
 • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.68 kr 890.34
60 tablets kr 16.03 kr 961.54 kr 819.14
90 tablets kr 11.87 kr 1068.39 kr 1602.63
180 tablets kr 8.90 kr 1602.85 kr 3739.19
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 21.96 kr 1317.84 kr 605.23
90 tablets kr 18.60 kr 1674.04 kr 1210.56
120 tablets kr 15.43 kr 1852.20 kr 1993.95
180 tablets kr 12.67 kr 2279.70 kr 3489.51
360 tablets kr 11.68 kr 4203.42 kr 7335.01

Vad ar amoxicillin?

 • amoxicillin ar ett antibiotikum i klassen av lakemedel som kallas penicilliner. Det bekampar bakterier i kroppen.
 • amoxicillin anvands for att behandla manga olika typer av infektioner, sasom tonsillit, lunginflammation, oroninfektioner, bronkit, urinvagsinfektion, gonorre, och infektioner i huden.
 • amoxicillin kan ocksa anvandas for andra andamal an de som anges i denna medicinering guide.

Vad ar det viktigaste jag bor veta om amoxicillin?

 • Kontakta din lakare omedelbart om du far svar eller blodig diarre och buksmartor kramp vid behandling med amoxicillin.
 • Ta alla de amoxicillin som har ordinerats at dig aven om du borjar ma battre. Dina symtom kan borja forbattra innan infektionen ar helt behandlas.

Vad ska jag diskutera med min lakare innan du tar amoxicillin?

 • Har du nagonsin haft en allergisk reaktion mot en annan penicillin eller till en cephalosporin, inte tar amoxicillin utan att forst tala med din lakare.
 • Innan amoxicillin, beratta for din lakare om du har
  • njursjukdom, eller
  • mage eller tarm sjukdom.
 • amoxicillin ar FDA graviditet kategori B. Det innebar att det forvantas inte vara skadligt for fostret. Amoxicillin allmant anses vara sakra for anvandning under graviditet. Dock inte ta amoxicillin utan att forst tala med din lakare om du ar gravid eller kan bli gravida under behandlingen.
 • amoxicillin gar over i brostmjolk. Ta inte detta lakemedel utan att forst tala med din lakare om du ammar en baby

Hur ska jag ta amoxicillin?

 • Ta amoxicillin exakt enligt anvisningar fran din lakare. Om du inte forstar dessa anvisningar, fraga din apotekare, sjukskoterska eller lakare forklara dem for dig.
 • amoxicillin bor vidtas pa jamnt mellanrum under dag och natt for att halla nivan i blodet tillrackligt hog for att behandla infektioner. Folj din lakares instruktioner.
 • amoxicillin kan tas med mat eller utan mat.
 • Svalj varje ordinarie oral dos (nonchewable tabletter och kapslar) hela, med ett fullt glas vatten.
 • Gnag av chewable tabletter ordentligt innan svalja.
 • Forvara tabletter och kapslar i rumstemperatur och lagra uppskov i kylskap for langre anvander.

Vad hander om jag missar en dos?

 • Ta den missade dosen sa snart du kommer ihag det, och ta resten av dagens doser jamnt mellanrum. Men om det nastan ar tid for nasta regelbundna dos, hoppa over den dos du missat och ta resten av doser for dagen enligt instruktionerna. Ta inte en dubbel dos av detta lakemedel, savida inte din lakare.

Vad hander om jag overdos?

 • Sok akut lakarhjalp om en overdos misstanks.
 • Symtom pa en amoxicillin overdosering kan inkludera muskelspasmer eller svaghet, smarta eller twitching, smarta i fingrar eller tar, forlust av kansla i fingrar och tar, kramper, forvirring, koma, eller agitation.

Vad ska jag undvika nar du tar amoxicillin?

 • Det finns inga restriktioner pa livsmedel, drycker, eller under behandling med amoxicillin, savida inte din lakare.

Vilka ar de eventuella biverkningar amoxicillin?

 • Kontakta din lakare omedelbart om du far svar eller blodig diarre och buksmartor kramp vid behandling med amoxicillin.
 • Om du upplever nagon av foljande allvarliga biverkningar, sluta ta amoxicillin och soka akut lakarvard eller kontakta din lakare omedelbart:
  • en allergisk reaktion (andnod, stangning av svalg, nasselfeber, svullnad av lappar, ansikte, eller tunga, hudutslag, eller svimning),
  • anfall, eller
  • ovanlig blodning eller blamarken.
 • Andra mindre allvarliga biverkningar som kan vara mer benagna att intraffa. Fortsatt att ta amoxicillin och tala med din lakare om du upplever
  • latt illamaende, krakningar, diarre eller buksmarta,
  • vita flackar pa tungan (Thrush / jast infektion),
  • klada eller utslapp av slidan (vaginal svampinfektion),
  • svart, "harig" tunga eller ont i mun eller tunga.
 • biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

Vad drogen (s) kan interagera med amoxicillin?

 • allopurinol
 • p-piller
 • metotrexat
 • neomycin
 • probenecid
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.