Adalat CC Sverige

Adalat-Cc är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Den aktiva substansen i Adalat-Cc är nifedipin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister. Adalat-Cc fungerar genom att avslappna blodkärlen och därigenom öka blodflödet och minska blodtrycket.

Dosage
  • 30mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 87.86 kr 2635.90
60 tablets kr 74.21 kr 4452.88 kr 818.93
90 tablets kr 68.08 kr 6127.25 kr 1780.46
120 tablets kr 63.53 kr 7623.46 kr 2920.15

Vad är Adalat-Cc och vad används det för?

Adalat-Cc är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Den aktiva substansen i Adalat-Cc är nifedipin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister. Adalat-Cc fungerar genom att avslappna blodkärlen och därigenom öka blodflödet och minska blodtrycket.

Vilka biverkningar kan Adalat-Cc ge?

Vanliga biverkningar av Adalat-Cc inkluderar huvudvärk, yrsel, rodnad i ansiktet, illamående och kräkningar. Andra möjliga biverkningar kan vara bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm, svullnad i händer och fötter, och förstoppning. Om du upplever några av dessa biverkningar, kontakta din läkare.

Hur ska jag ta Adalat-Cc?

Adalat-Cc ska tas en gång om dagen, helst på morgonen. Ta tabletten hel och svälj den med vatten. Försök att ta Adalat-Cc vid samma tidpunkt varje dag för att få bästa effekt.

Vad händer om jag missar en dos av Adalat-Cc?

Om du missar en dos av Adalat-Cc, ta den så snart du kommer ihåg. Om det redan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta bara nästa dos som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Adalat-Cc?

Alkohol kan öka blodtrycket och minska effekten av Adalat-Cc. Det är därför bäst att undvika alkohol när du tar denna medicin.

Kan jag köra bil när jag tar Adalat-Cc?

Adalat-Cc kan orsaka yrsel och trötthet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever dessa biverkningar, undvik att köra bil eller använda maskiner tills de försvinner.

Kan jag ta Adalat-Cc om jag är gravid eller ammar?

Adalat-Cc bör inte tas under graviditet eller amning om inte din läkare anser att det är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller ammar, tala med din läkare innan du tar Adalat-Cc.

Kan Adalat-Cc interagera med andra mediciner jag tar?

Ja, Adalat-Cc kan interagera med andra mediciner, inklusive blodtrycksmediciner, antibiotika, antifungaler och antidepressiva medel. Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Adalat-Cc tillsammans med andra mediciner.

Kan jag sluta ta Adalat-Cc när jag känner mig bättre?

Nej, du bör inte sluta ta Adalat-Cc utan att först tala med din läkare. Att plötsligt sluta ta Adalat-Cc kan orsaka en ökning av blodtrycket och andra biverkningar.

Hur förvarar jag Adalat-Cc?

Förvara Adalat-Cc i dess originalförpackning vid rumstemperatur, skyddat från ljus och fukt. Förvara inte Adalat-Cc i badrummet eller i närheten av värme eller direkt solljus. Förvara Adalat-Cc utom räckhåll för barn och husdjur.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.