Addyi Sverige

Addyi är en medicin som används för att behandla nedsatt sexuell lust hos kvinnor som inte har passerat klimakteriet. Det aktiva ämnet i Addyi är flibanserin, som verkar genom att påverka vissa signalsubstanser i hjärnan. Addyi ska tas en gång om dagen på kvällen och kan ta upp till åtta veckor innan effekten märks. Det är viktigt att notera att Addyi inte är en hormonbehandling och inte ökar sexuell prestation eller upphetsning.

Dosage
  • 100mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 169.74 kr 2036.89
20 tablets kr 165.73 kr 3314.50 kr 80.32
32 tablets kr 138.11 kr 4419.44 kr 1012.27
60 tablets kr 124.30 kr 7458.02 kr 2726.43
92 tablets kr 121.60 kr 11187.18 kr 4428.97
120 tablets kr 118.55 kr 14225.76 kr 6143.14

Vad är Addyi och vad används det för?

Addyi är en medicin som används för att behandla nedsatt sexuell lust hos kvinnor som inte har passerat klimakteriet. Det aktiva ämnet i Addyi är flibanserin, som verkar genom att påverka vissa signalsubstanser i hjärnan.

Hur fungerar Addyi?

Addyi påverkar signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan, vilket kan öka sexuell lust och minska sexuell aversion. Det tar vanligtvis upp till åtta veckor för att effekten ska märkas.

Vem kan ta Addyi?

Addyi är endast godkänt för kvinnor som inte har passerat klimakteriet och som lider av nedsatt sexuell lust. Det är viktigt att notera att Addyi inte är en hormonbehandling och inte ökar sexuell prestation eller upphetsning.

Vilka biverkningar kan Addyi ha?

Vanliga biverkningar inkluderar yrsel, trötthet, illamående och sömnighet. Mer allvarliga biverkningar kan inkludera lågt blodtryck och svimning, särskilt om det tas tillsammans med alkohol eller andra läkemedel som påverkar blodtrycket.

Kan Addyi tas tillsammans med andra läkemedel?

Addyi kan interagera med vissa läkemedel, inklusive antidepressiva medel och läkemedel som påverkar leverfunktionen. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Addyi.

Hur ska Addyi tas?

Addyi tas en gång om dagen på kvällen, oavsett om man har sexuell aktivitet planerad eller inte. Det är viktigt att inte ta Addyi med alkohol eller grapefruktjuice, eftersom detta kan öka risken för biverkningar.

Vad händer om jag missar en dos av Addyi?

Om du missar en dos av Addyi, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsplan.

Kan Addyi orsaka beroende?

Addyi är inte känt för att orsaka beroende eller missbruk. Det är viktigt att följa din läkares instruktioner för dosering och användning av Addyi.

Är Addyi tillgängligt på recept i Sverige?

Ja, Addyi är tillgängligt på recept i Sverige. Det är viktigt att endast ta Addyi under överinseende av en läkare och att följa doseringsanvisningarna noggrant.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.