Livalo Sverige

Livalo (pitavastatin) tillhör en grupp läkemedel som kallas HMG CoA reduktashämmare, eller “statiner”. Pitavastatin minskar nivåerna av “dåligt” kolesterol (lågdensitetslipoprotein eller LDL) och triglycerider i blodet, medan de ökar nivåerna av “bra” kolesterol (högdensitetslipoprotein eller HDL). Livalo används för att minska högt kolesterol hos vuxna. Minskning av ditt kolesterol kan hjälpa att förhindra hjärtsjukdomar och härdning av artärerna, och även tillstånd som kan leda till hjärtinfarkt, stroke och kärlsjukdom.

Dosage
  • 1mg
  • 2mg
  • 4mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 41.58 kr 1247.37
60 tablets kr 29.11 kr 1746.52 kr 748.23
90 tablets kr 23.37 kr 2102.95 kr 1639.16
120 tablets kr 21.39 kr 2566.42 kr 2423.07
180 tablets kr 17.62 kr 3172.48 kr 4311.75
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 53.46 kr 1603.92
60 tablets kr 38.02 kr 2281.23 kr 926.61
90 tablets kr 33.27 kr 2994.21 kr 1817.54
120 tablets kr 32.08 kr 3849.79 kr 2565.88
180 tablets kr 29.11 kr 5240.09 kr 4383.43
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 64.16 kr 1924.68
60 tablets kr 52.87 kr 3172.48 kr 676.88
90 tablets kr 50.70 kr 4562.78 kr 1211.27
120 tablets kr 46.04 kr 5525.28 kr 2173.44
180 tablets kr 42.38 kr 7628.56 kr 3919.53

Vad är Livalo och vad används det för?

Livalo är ett läkemedel som används för att sänka höga kolesterolnivåer hos vuxna. Det innehåller pitavastatin, som fungerar genom att hämma produktionen av kolesterol i levern och öka kroppens förmåga att ta bort överskott av kolesterol.

Hur ska jag ta Livalo?

Livalo ska tas en gång om dagen, vanligtvis på kvällen. Det kan tas med eller utan mat. Följ alltid din läkares anvisningar och läs bipacksedeln noggrant innan du börjar ta Livalo.

Vilka biverkningar kan Livalo orsaka?

Livalo kan orsaka biverkningar som huvudvärk, muskelsmärta, illamående, förstoppning och diarré. Om du upplever allvarliga biverkningar som andningssvårigheter, svullnad i ansikte eller hals, eller muskelsvaghet, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Livalo interagera med andra läkemedel?

Ja, Livalo kan interagera med andra läkemedel, inklusive vissa antibiotika, antifungala läkemedel, hjärtmediciner och immunosuppressiva läkemedel. Informera alltid din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Livalo.

Kan jag ta Livalo om jag är gravid eller ammar?

Nej, Livalo rekommenderas inte under graviditet eller amning. Om du planerar att bli gravid eller ammar, tala med din läkare om alternativa behandlingsalternativ.

Hur länge ska jag ta Livalo?

Längden på behandlingen med Livalo bestäms av din läkare baserat på dina individuella behov och hälsotillstånd. Följ alltid din läkares anvisningar och ta inte Livalo längre än vad som rekommenderas.

Kan Livalo orsaka leverskador?

Ja, liksom andra statiner kan Livalo orsaka leverskador i sällsynta fall. Din läkare kan övervaka din leverfunktion med blodprov under behandlingen med Livalo.

Kan Livalo orsaka muskelskador?

Ja, Livalo kan orsaka muskelskador i sällsynta fall. Om du upplever muskelsmärta eller muskelsvaghet under behandlingen med Livalo, kontakta omedelbart din läkare.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Livalo?

Ja, du kan dricka alkohol medan du tar Livalo, men det rekommenderas att du undviker att dricka stora mängder alkohol eftersom det kan öka risken för leverskador.

Kan Livalo minska risken för hjärt-kärlsjukdomar?

Ja, Livalo kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att sänka höga kolesterolnivåer. Det är dock viktigt att kombinera behandlingen med en hälsosam livsstil och kostförändringar för att maximera effekten.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.