Lopressor Sverige

Lopressor är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, hjärtsvikt och för att förhindra hjärtinfarkt. Det innehåller den aktiva substansen metoprolol, som fungerar genom att minska hjärtats belastning och sänka blodtrycket. Lopressor tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare och kan tas som en tablett en eller två gånger om dagen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte sluta ta Lopressor plötsligt utan att rådfråga läkare.

Dosage
  • 25mg
  • 50mg
  • 100mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 17.82 kr 1069.10 kr 855.26
90 tablets kr 15.84 kr 1425.65 kr 1460.89
120 tablets kr 13.37 kr 1603.92 kr 2244.80
180 tablets kr 10.69 kr 1924.68 kr 3848.39
360 tablets kr 10.20 kr 3671.52 kr 7874.63
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 35.64 kr 1069.10
60 tablets kr 19.01 kr 1140.45 kr 997.75
90 tablets kr 17.82 kr 1603.92 kr 1603.38
120 tablets kr 15.45 kr 1853.44 kr 2422.96
180 tablets kr 12.67 kr 2281.23 kr 4133.37
360 tablets kr 11.68 kr 4206.23 kr 8622.96
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 38.02 kr 1140.45
60 tablets kr 24.95 kr 1496.89 kr 784.01
90 tablets kr 21.39 kr 1924.68 kr 1496.67
120 tablets kr 19.01 kr 2281.23 kr 2280.58
180 tablets kr 17.03 kr 3065.46 kr 3777.26
360 tablets kr 16.34 kr 5881.83 kr 7803.60

Vad är Lopressor och vad används det för?

Lopressor är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen metoprolol och används för att behandla högt blodtryck, hjärtsvikt och för att förhindra hjärtinfarkt. Metoprolol är en betablockerare som fungerar genom att minska hjärtats belastning och sänka blodtrycket.

Hur ska jag ta Lopressor?

Lopressor tas vanligtvis som en tablett en eller två gånger om dagen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte sluta ta Lopressor plötsligt utan att rådfråga läkare. Lopressor kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att ta det vid samma tidpunkt varje dag.

Vilka biverkningar kan Lopressor orsaka?

Lopressor kan orsaka biverkningar som trötthet, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, magsmärta, sömnproblem, mardrömmar, impotens och torr mun. Om du upplever allvarliga biverkningar, som andningssvårigheter, bröstsmärta eller oregelbundna hjärtslag, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Kan jag ta Lopressor om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att rådfråga din läkare innan du tar Lopressor om du är gravid eller ammar. Lopressor kan påverka fostret eller barnet, så det är viktigt att väga fördelarna mot riskerna innan du tar läkemedlet.

Kan Lopressor påverka min förmåga att köra bil eller använda maskiner?

Lopressor kan orsaka trötthet och yrsel, så det är viktigt att vara försiktig när du kör bil eller använder maskiner. Om du upplever trötthet eller yrsel, ska du undvika att köra bil eller använda maskiner tills du känner dig bättre.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Lopressor?

Om du missar en dos av Lopressor, ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta med din vanliga dosering. Ta inte dubbla doser för att kompensera för den missade dosen.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Lopressor?

Det är viktigt att undvika att dricka alkohol när du tar Lopressor. Alkohol kan öka biverkningarna av Lopressor, som trötthet och yrsel, och kan också påverka blodtrycket.

Kan Lopressor interagera med andra läkemedel jag tar?

Lopressor kan interagera med andra läkemedel, inklusive andra blodtryckssänkande läkemedel, vissa antidepressiva läkemedel och vissa smärtstillande läkemedel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Kan jag sluta ta Lopressor när jag känner mig bättre?

Nej, du ska inte sluta ta Lopressor plötsligt utan att rådfråga din läkare. Att sluta ta Lopressor plötsligt kan orsaka allvarliga biverkningar, som högt blodtryck, hjärtrytmstörningar och hjärtinfarkt. Din läkare kan gradvis minska din dos av Lopressor för att undvika biverkningar när du slutar ta läkemedlet.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.