Cordarone Sverige

Cordarone är ett läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm, såsom förmaksflimmer eller förmaksfladder. Den aktiva substansen i Cordarone är amiodaron, som fungerar genom att påverka hjärtats elektriska aktivitet. Detta kan minska risken för hjärtrytmstörningar och förbättra hjärtfunktionen. Cordarone kan dock ha allvarliga biverkningar och bör endast användas under övervakning av en läkare.

Dosage
  • 100mg
  • 200mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 29.11 kr 1746.52 kr 177.84
90 tablets kr 25.35 kr 2281.23 kr 605.31
120 tablets kr 23.47 kr 2815.94 kr 1032.78
180 tablets kr 21.39 kr 3849.79 kr 1923.28
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 66.94 kr 2008.21
60 tablets kr 62.58 kr 3755.05 kr 261.37
90 tablets kr 58.22 kr 5239.76 kr 784.88
120 tablets kr 55.31 kr 6637.17 kr 1395.68
180 tablets kr 52.89 kr 9519.39 kr 2529.88

Vad är Cordarone och vad används det för?

Cordarone är ett läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm, såsom förmaksflimmer eller förmaksfladder. Den aktiva substansen i Cordarone är amiodaron, som fungerar genom att påverka hjärtats elektriska aktivitet. Detta kan minska risken för hjärtrytmstörningar och förbättra hjärtfunktionen.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Cordarone?

De vanligaste biverkningarna av Cordarone inkluderar illamående, kräkningar, trötthet, yrsel och hudreaktioner. Andra mindre vanliga biverkningar kan innefatta lungproblem, leverskador och ögonproblem.

Vilka är de allvarligaste biverkningarna av Cordarone?

De allvarligaste biverkningarna av Cordarone inkluderar lungproblem, leverskador och ögonproblem. Dessa biverkningar kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet.

Vad ska jag göra om jag upplever biverkningar av Cordarone?

Om du upplever biverkningar av Cordarone, kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart. Om du upplever allvarliga biverkningar, såsom andningssvårigheter, bröstsmärta eller synförändringar, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Vilka läkemedel kan interagera med Cordarone?

Cordarone kan interagera med många andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, vissa antibiotika och antidepressiva medel. Innan du tar Cordarone, informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Kan jag ta Cordarone om jag är gravid eller ammar?

Cordarone kan skada fostret och bör inte tas under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, diskutera med din läkare om alternativa behandlingsalternativ.

Hur länge måste jag ta Cordarone?

Längden på behandlingen med Cordarone beror på den specifika sjukdomen och hur väl läkemedlet fungerar för dig. Följ alltid din läkares anvisningar och ta inte Cordarone längre än vad som rekommenderas.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Cordarone?

Det är bäst att undvika alkohol medan du tar Cordarone. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom yrsel och trötthet.

Vilka försiktighetsåtgärder bör jag ta när jag tar Cordarone?

När du tar Cordarone bör du undvika att utsätta dig för starkt solljus eller UV-strålar, eftersom läkemedlet kan öka risken för hudskador. Du bör också undvika att köra eller använda maskiner tills du vet hur Cordarone påverkar dig, eftersom läkemedlet kan orsaka yrsel och trötthet.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.