Mebendazole Sverige

Mebendazol är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av parasiter, såsom maskar. Det fungerar genom att störa parasitens förmåga att absorbera näring, vilket leder till deras död. Mebendazol är vanligtvis tillgängligt i tablettform och är effektivt mot en rad olika parasiter.

Dosage
  • 100mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.40 kr 971.92
60 tablets kr 21.00 kr 1260.00 kr 683.84
90 tablets kr 19.60 kr 1764.19 kr 1151.56
120 tablets kr 19.20 kr 2304.32 kr 1583.35
180 tablets kr 18.80 kr 3384.57 kr 2446.94
360 tablets kr 18.50 kr 6661.56 kr 5001.45

Vad är Mebendazol?

Mebendazol är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av parasiter, såsom maskar. Det fungerar genom att störa parasitens förmåga att absorbera näring, vilket leder till deras död.

Hur fungerar Mebendazol?

Mebendazol fungerar genom att störa parasitens förmåga att absorbera näring, vilket leder till deras död. Detta gör att kroppen kan bli av med parasiterna och därmed minska risken för komplikationer.

Vilka typer av parasiter kan Mebendazol behandla?

Mebendazol är effektivt mot en rad olika parasiter, inklusive rundmaskar, spolmaskar, piskmaskar och trådmaskar.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Mebendazol?

De vanligaste biverkningarna av Mebendazol inkluderar illamående, kräkningar, diarré och buksmärta. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera huvudvärk och yrsel.

Vad är den rekommenderade dosen av Mebendazol?

Den rekommenderade dosen av Mebendazol varierar beroende på ålder och vikt. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte överskrida den rekommenderade dosen.

Vilka läkemedel kan interagera med Mebendazol?

Mebendazol kan interagera med vissa läkemedel, inklusive warfarin och fenytoin. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Mebendazol.

Kan Mebendazol användas under graviditet och amning?

Mebendazol bör undvikas under graviditet och amning om det inte är absolut nödvändigt. Det är viktigt att rådfråga din läkare innan du tar något läkemedel under graviditet eller amning.

Hur länge tar det för Mebendazol att verka?

Mebendazol kan börja verka inom några timmar efter att det har tagits, men det kan ta flera dagar innan alla parasiter har dött. Det är viktigt att ta hela behandlingen som föreskrivs av läkaren.

Finns det några särskilda försiktighetsåtgärder som bör vidtas när man tar Mebendazol?

Det är viktigt att tvätta händerna noggrant och regelbundet för att minska risken för infektion. Det är också viktigt att undvika att dela personliga föremål med andra människor, särskilt under en pågående infektion.

Kan Mebendazol användas för förebyggande av parasitinfektioner?

Mebendazol används vanligtvis för behandling av parasitinfektioner, men det kan också användas för förebyggande av återinfektion efter en tidigare behandling. Det är viktigt att rådfråga din läkare om användning av Mebendazol för förebyggande ändamål.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.