Seromycin Sverige

Seromycin är ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos.

Dosage
  • 250mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
10 tablets kr 148.47 kr 1484.71
20 tablets kr 139.75 kr 2794.92 kr 174.50
30 tablets kr 131.01 kr 3930.20 kr 523.93
40 tablets kr 122.28 kr 4891.08 kr 1047.76
50 tablets kr 113.54 kr 5677.04 kr 1746.52
60 tablets kr 104.81 kr 6288.49 kr 2619.77

Vad är Seromycin och vad används det för?

Seromycin är ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos. Det fungerar genom att hämma tillväxten av bakterier som orsakar tuberkulos.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Seromycin?

De vanligaste biverkningarna av Seromycin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel och sömnlöshet. Andra mindre vanliga biverkningar inkluderar hudutslag och allergiska reaktioner.

Hur tas Seromycin?

Seromycin tas vanligtvis som en kapsel som sväljs hel med vatten. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar för dosering och behandlingstid.

Kan Seromycin tas under graviditet eller amning?

Seromycin bör endast tas under graviditet eller amning om det är absolut nödvändigt och under övervakning av en läkare. Det finns begränsad information om säkerheten för Seromycin under graviditet och amning.

Kan Seromycin orsaka interaktioner med andra läkemedel?

Ja, Seromycin kan interagera med andra läkemedel, inklusive antidepressiva medel, blodförtunnande medel och vissa antipsykotiska läkemedel. Det är viktigt att informera läkaren om alla mediciner som tas innan man börjar ta Seromycin.

Hur länge ska Seromycin tas?

Behandlingstiden för Seromycin varierar beroende på svårighetsgraden av tuberkulos och andra faktorer. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar för behandlingstid och dosering.

Vad ska man göra om man missar en dos av Seromycin?

Om man missar en dos av Seromycin bör man ta den så snart man kommer ihåg det. Om det är nära nästa dos, ska man hoppa över den missade dosen och fortsätta med den vanliga doseringen.

Vilka är de viktigaste försiktighetsåtgärderna vid användning av Seromycin?

Det är viktigt att informera läkaren om eventuella allergier eller tidigare reaktioner på antibiotika. Seromycin kan också påverka lever- och njurfunktionen, så det är viktigt att övervaka dessa funktioner under behandlingen.

Kan Seromycin bota tuberkulos helt och hållet?

Seromycin kan hjälpa till att bota tuberkulos, men det är också viktigt att följa alla andra behandlingsrekommendationer som läkaren ger, inklusive att ta andra läkemedel och följa en hälsosam livsstil.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.