Vantin Sverige

Vantin är en antibiotika som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, inklusive luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Det verksamma ämnet i Vantin är cefpodoximproxetil, som tillhör gruppen av cefalosporinantibiotika. Vantin fungerar genom att hämma tillväxten av bakterier och förhindra deras spridning i kroppen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när du tar Vantin och att fullfölja hela behandlingsperioden för att undvika att bakterierna utvecklar resistens mot antibiotikan.

Dosage
  • 100mg
  • 200mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 47.49 kr 1424.69
60 tablets kr 40.96 kr 2457.86 kr 391.53
90 tablets kr 35.23 kr 3170.37 kr 1103.71
120 tablets kr 32.06 kr 3847.22 kr 1851.55
180 tablets kr 25.73 kr 4630.93 kr 3917.23
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 52.34 kr 1570.21
60 tablets kr 47.99 kr 2879.55 kr 260.88
90 tablets kr 43.63 kr 3926.93 kr 783.71
120 tablets kr 39.27 kr 4712.36 kr 1568.49
180 tablets kr 34.91 kr 6283.64 kr 3137.62

Vad är Vantin och vad används det för?

Vantin är en antibiotika som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, inklusive luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Det verksamma ämnet i Vantin är cefpodoximproxetil, som tillhör gruppen av cefalosporinantibiotika.

Hur tar man Vantin?

Vantin tas vanligtvis som en tablett som sväljs hel med vatten. Det kan tas med eller utan mat, men det är bäst att ta det vid samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när du tar Vantin och att fullfölja hela behandlingsperioden för att undvika att bakterierna utvecklar resistens mot antibiotikan.

Vilka biverkningar kan Vantin orsaka?

Vanliga biverkningar av Vantin inkluderar illamående, diarré, huvudvärk, yrsel och utslag. Om du upplever allvarliga biverkningar, som andningssvårigheter, svullnad i ansiktet eller halsen, eller feber, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Kan Vantin tas under graviditet eller amning?

Det är viktigt att diskutera med din läkare om du är gravid eller ammar innan du tar Vantin. Vissa studier har visat att Vantin kan passera över till fostret eller till bröstmjölken, så det kan vara nödvändigt att överväga alternativa behandlingar.

Kan Vantin interagera med andra läkemedel?

Ja, Vantin kan interagera med vissa läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, probenecid och antacida som innehåller aluminium eller magnesium. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Kan Vantin orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Vantin kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symtom som hudutslag, klåda, andningssvårigheter eller svullnad i ansiktet eller halsen, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Vilka försiktighetsåtgärder bör man vidta när man tar Vantin?

Det är viktigt att ta Vantin enligt läkarens instruktioner och att fullfölja hela behandlingsperioden. Du bör också undvika att dricka alkohol medan du tar Vantin, eftersom det kan öka risken för biverkningar. Om du upplever allvarliga biverkningar eller symtom som inte förbättras, ska du kontakta din läkare.

Kan Vantin tas av personer med njurproblem?

Ja, Vantin kan tas av personer med njurproblem, men dosjustering kan vara nödvändig. Det är viktigt att diskutera med din läkare om du har njurproblem innan du tar Vantin.

Hur länge ska man ta Vantin?

Behandlingsperioden för Vantin beror på typen av infektion och hur allvarlig den är. Din läkare kommer att ge dig instruktioner om hur länge du ska ta Vantin och när du ska sluta.

Var kan man köpa Vantin?

Vantin är receptbelagt och kan köpas på apotek med recept från en läkare. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när du tar Vantin och att inte dela medicinen med andra.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.