Robaxin Sverige

Robaxin är en muskelavslappnande medicin som används för att lindra smärta och obehag i musklerna. Den verksamma substansen i Robaxin kallas metokarbamol och den fungerar genom att minska muskelspänningen och öka blodcirkulationen i musklerna. Robaxin kan användas för att behandla olika tillstånd som muskelspasmer, ryggsmärta, nacksmärta och stelhet i musklerna.

Dosage
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 37.38 kr 1121.44
60 tablets kr 33.08 kr 1984.87 kr 258.02
90 tablets kr 27.81 kr 2502.71 kr 861.61
120 tablets kr 25.17 kr 3020.76 kr 1465.00
180 tablets kr 22.54 kr 4056.66 kr 2671.99
360 tablets kr 20.62 kr 7423.12 kr 6034.18

Vad är Robaxin och vad används det för?

Robaxin är en muskelavslappnande medicin som används för att lindra smärta och obehag i musklerna. Den verksamma substansen i Robaxin kallas metokarbamol och den fungerar genom att minska muskelspänningen och öka blodcirkulationen i musklerna. Robaxin kan användas för att behandla olika tillstånd som muskelspasmer, ryggsmärta, nacksmärta och stelhet i musklerna.

Hur ska man ta Robaxin?

Robaxin ska tas enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis rekommenderas en dos på 1500 mg uppdelat på tre doser per dag. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna noggrant och inte ta mer än den rekommenderade dosen.

Vilka biverkningar kan Robaxin orsaka?

Vanliga biverkningar av Robaxin inkluderar trötthet, yrsel, illamående och huvudvärk. Andra biverkningar kan inkludera allergiska reaktioner, hudutslag, andningssvårigheter och förändringar i blodtrycket. Om du upplever några ovanliga biverkningar bör du kontakta din läkare omedelbart.

Kan man ta Robaxin under graviditet eller amning?

Det är inte känt om Robaxin kan skada ett ofött barn eller om det kan överföras till bröstmjölk. Därför bör kvinnor som är gravida eller ammar rådgöra med sin läkare innan de tar Robaxin.

Kan man köra bil eller använda tunga maskiner när man tar Robaxin?

Robaxin kan orsaka trötthet och yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda tunga maskiner. Det är därför viktigt att undvika sådana aktiviteter tills du vet hur Robaxin påverkar dig.

Kan man dricka alkohol när man tar Robaxin?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol när man tar Robaxin eftersom alkoholen kan förstärka effekterna av medicinen och öka risken för biverkningar.

Kan man ta Robaxin tillsammans med andra mediciner?

Robaxin kan interagera med vissa andra mediciner, inklusive blodförtunnande medel och sömnmediciner. Det är därför viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel samt kosttillskott.

Vad ska man göra om man missar en dos av Robaxin?

Om du missar en dos av Robaxin ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta med din vanliga doseringsschema.

Kan man sluta ta Robaxin plötsligt eller måste man trappa ner dosen gradvis?

Det är viktigt att inte sluta ta Robaxin plötsligt utan att först rådgöra med din läkare. Din läkare kan rekommendera att du trappar ner dosen gradvis för att undvika eventuella biverkningar eller återfall av symtom.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.