Besivance Sverige

Besivance ophthalmic används för att behandla bakteriella ögoninfektioner. Besifloxacin tillhör en klass av läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta läkemedel behandlar endast bakteriella ögoninfektioner. Det kommer inte att fungera för andra typer av ögoninfektioner (såsom infektioner som orsakas av virus, svampar, mykobakterier).

Dosage
  • 0.6% 5ml
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
1 dropper kr 1425.65 kr 1425.65
2 droppers kr 962.34 kr 1924.68 kr 926.61
3 droppers kr 819.83 kr 2459.50 kr 1817.44
4 droppers kr 721.82 kr 2887.29 kr 2815.29
5 droppers kr 684.40 kr 3422.00 kr 3706.23

Vad är Besivance och vad används det för?

Besivance är en ögondroppar som innehåller besifloxacin, en antibiotika som används för att behandla akut bakteriell konjunktivit. Det är en vanlig ögoninfektion som orsakas av bakterier och kan leda till symtom som rodnad, svullnad och ögonsekretion.

Hur fungerar Besivance?

Besivance fungerar genom att döda bakterierna som orsakar ögoninfektionen. Det gör det genom att förstöra bakteriernas DNA, vilket förhindrar att de kan föröka sig och orsaka mer skada.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Besivance?

De vanligaste biverkningarna av Besivance är ögonirritation, torra ögon och ögonklåda. Andra mindre vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, yrsel och illamående.

Hur ska jag använda Besivance?

Besivance ska användas enligt din läkares anvisningar. Vanligtvis rekommenderas det att du applicerar en droppe i det infekterade ögat två gånger om dagen i 7-10 dagar.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Besivance?

Om du missar en dos av Besivance, ska du applicera den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta med ditt vanliga doseringsschema.

Kan Besivance användas av gravida kvinnor eller ammande mödrar?

Det finns inte tillräckligt med forskning om användningen av Besivance under graviditet eller amning. Det är viktigt att du diskuterar med din läkare om du är gravid eller ammar innan du använder Besivance.

Kan Besivance orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Besivance kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symtom som svullnad i ansiktet, andningssvårigheter eller hudutslag, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Kan Besivance interagera med andra läkemedel?

Det finns inga kända interaktioner mellan Besivance och andra läkemedel. Men det är alltid viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel samt kosttillskott.

Vad ska jag göra om mina symtom inte förbättras efter att jag har använt Besivance?

Om dina symtom inte förbättras efter att du har använt Besivance i flera dagar, ska du kontakta din läkare. Det kan finnas en annan orsak till dina ögonsymtom som kräver annan behandling.

Var kan jag köpa Besivance i Sverige?

Besivance är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas på apotek med ett giltigt recept från din läkare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.