Augmentin Sverige

Generisk Augmentin används vid behandling av nedre luft, mellanörat, sinus, hud och urinvägsinfektioner som orsakas av vissa specifik bakterier. Dessa bakterier producerar en kemisk enzym som kallas betalaktamas som gör vissa infektioner särskilt svår att behandla.

Dosage
  • 250mg + 125mg
  • 500mg + 125mg
  • 750mg + 250mg
  • 875mg + 125mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 41.58 kr 1247.37
60 tablets kr 32.08 kr 1924.68 kr 570.06
90 tablets kr 28.52 kr 2566.42 kr 1175.70
120 tablets kr 25.55 kr 3065.46 kr 1924.03
180 tablets kr 23.37 kr 4206.23 kr 3278.00
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 43.96 kr 1318.73
60 tablets kr 35.05 kr 2102.95 kr 534.50
90 tablets kr 30.10 kr 2709.02 kr 1247.16
120 tablets kr 27.92 kr 3350.65 kr 1924.25
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 89.09 kr 1069.10
20 tablets kr 65.94 kr 1318.73 kr 463.11
32 tablets kr 60.15 kr 1924.68 kr 926.25
60 tablets kr 48.12 kr 2887.29 kr 2458.21
92 tablets kr 43.01 kr 3956.71 kr 4239.72
120 tablets kr 40.10 kr 4812.30 kr 5878.70
180 tablets kr 38.02 kr 6844.33 kr 9192.17
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
16 tablets kr 89.10 kr 1425.65
32 tablets kr 65.72 kr 2102.95 kr 748.34
48 tablets kr 53.47 kr 2566.42 kr 1710.52

Vad är Augmentin och vad används det för?

Augmentin är ett antibiotikum som innehåller amoxicillin och klavulansyra. Det används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, inklusive öron-, näsa- och halsinfektioner, lunginfektioner, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Klavulansyran hjälper till att förhindra att bakterier utvecklar resistens mot amoxicillin.

Hur ska jag ta Augmentin?

Augmentin ska tas enligt läkarens anvisningar. Det är vanligtvis en tablett som tas två eller tre gånger om dagen med eller utan mat. Det är viktigt att ta hela behandlingen även om symptomen förbättras tidigt.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Augmentin?

Om du missar en dos av Augmentin, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med det vanliga doseringsschemat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig när jag tar Augmentin?

Vanliga biverkningar av Augmentin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och hudutslag. Om du upplever några allvarliga biverkningar, inklusive svullnad i ansiktet eller tungandning, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Kan jag ta Augmentin om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att diskutera användningen av Augmentin med din läkare om du är gravid eller ammar. Vissa studier har visat att Augmentin kan överföras till fostret eller spädbarnet, så det är viktigt att väga fördelarna och riskerna innan du tar medicinen.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Augmentin?

Det rekommenderas inte att dricka alkohol när man tar Augmentin eftersom det kan öka risken för biverkningar som illamående och kräkningar.

Kan Augmentin orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Augmentin kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa människor. Om du upplever svullnad i ansiktet, tungandning eller hudutslag, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Kan jag ta Augmentin om jag har andra medicinska tillstånd?

Det är viktigt att diskutera användningen av Augmentin med din läkare om du har andra medicinska tillstånd, inklusive njur- eller leverproblem, astma eller allergier.

Kan jag ta Augmentin tillsammans med andra läkemedel?

Det är viktigt att diskutera användningen av Augmentin med din läkare om du tar andra läkemedel, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och örter. Vissa läkemedel kan interagera med Augmentin och öka risken för biverkningar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.