Sumycin Sverige

Generisk Sumycin är en antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen. Det används för att behandla många olika sorters bakterieinfektioner, såsom urinvägsinfektioner, akne, gonorré, klamydia och andra.

Dosage
  • 250mg
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 23.27 kr 698.00
60 tablets kr 20.37 kr 1221.94 kr 174.07
90 tablets kr 17.46 kr 1571.26 kr 522.75
120 tablets kr 16.01 kr 1920.69 kr 871.32
180 tablets kr 13.58 kr 2444.84 kr 1743.17
360 tablets kr 11.16 kr 4016.86 kr 4359.18
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 26.18 kr 785.31
60 tablets kr 23.28 kr 1396.76 kr 173.85
90 tablets kr 20.37 kr 1833.39 kr 522.53
120 tablets kr 17.46 kr 2095.52 kr 1045.71
180 tablets kr 14.55 kr 2619.34 kr 2092.50
360 tablets kr 12.61 kr 4541.01 kr 4882.68

Vad är Sumycin och vad används det för?

Sumycin är ett antibiotikum som används för att behandla olika bakterieinfektioner, inklusive lunginflammation, urinvägsinfektioner, akne och gonorré. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier.

Vilken är den rekommenderade dosen av Sumycin?

Den rekommenderade dosen av Sumycin beror på typen av infektion och patientens ålder och hälsa. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte ändra dosen utan att först rådfråga läkare.

Vilka biverkningar kan uppstå vid användning av Sumycin?

Vanliga biverkningar av Sumycin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, huvudvärk, yrsel och trötthet. Allvarliga biverkningar kan inkludera allergiska reaktioner, svår diarré och leverproblem. Om biverkningar uppstår är det viktigt att kontakta läkare.

Kan Sumycin användas av gravida och ammande kvinnor?

Sumycin kan påverka fostrets utveckling och bör därför inte användas under graviditet eller amning utan att först rådfråga läkare.

Kan Sumycin interagera med andra läkemedel?

Ja, Sumycin kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, antikonvulsiva medel och orala preventivmedel. Det är viktigt att informera läkare om alla läkemedel som tas innan man börjar ta Sumycin.

Kan Sumycin orsaka resistens?

Ja, överanvändning av antibiotika kan leda till resistens mot läkemedlet. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte använda Sumycin för att behandla virusinfektioner eller andra sjukdomar som inte orsakas av bakterier.

Hur länge ska Sumycin användas?

Längden på behandlingen med Sumycin beror på typen av infektion och patientens hälsa. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte sluta ta Sumycin innan behandlingen är klar.

Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas vid användning av Sumycin?

Det är viktigt att informera läkare om eventuella allergier eller tidigare biverkningar av antibiotika. Sumycin kan göra huden mer känslig för solen, så det är viktigt att undvika överdriven exponering för solen eller använda solskyddsmedel.

Kan Sumycin användas av personer med lever- eller njurproblem?

Sumycin kan påverka lever- och njurfunktionen och bör användas med försiktighet hos personer med dessa problem. Det är viktigt att informera läkare om eventuella lever- eller njurproblem innan man börjar ta Sumycin.

Var kan man köpa Sumycin?

Sumycin är receptbelagt och kan köpas på apotek med recept från läkare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.