Hydroxychloroquine Sverige

Hydroxyklorokin är en medicin som används för att behandla och förebygga malaria, samt för att behandla vissa autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit. Det kan också användas för att behandla COVID-19, men dess effektivitet för detta ändamål är fortfarande omdiskuterad.

Dosage
  • 200mg
  • 400mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.40 kr 971.92
60 tablets kr 27.00 kr 1620.15 kr 323.68
90 tablets kr 21.60 kr 1944.16 kr 971.59
180 tablets kr 16.20 kr 2916.52 kr 2914.99
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 42.00 kr 1260.00
60 tablets kr 31.20 kr 1872.20 kr 647.80
90 tablets kr 25.60 kr 2304.32 kr 1475.68
180 tablets kr 21.60 kr 3888.76 kr 3671.23

Vad är hydroxyklorokin?

Hydroxyklorokin är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga malaria, samt för att behandla vissa autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit. Det har också undersökts som en potentiell behandling för COVID-19.

Hur fungerar hydroxyklorokin?

Hydroxyklorokin fungerar genom att hämma vissa enzymer som är involverade i inflammation och immunsystemet. Det kan också blockera virusets förmåga att komma in i celler och sprida sig.

Vilka biverkningar kan hydroxyklorokin ha?

Hydroxyklorokin kan orsaka biverkningar som illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och hudutslag. I sällsynta fall kan det också orsaka allvarliga biverkningar som hjärtrytmstörningar och ögonskador.

Kan hydroxyklorokin tas under graviditet eller amning?

Hydroxyklorokin kan tas under graviditet och amning om det anses nödvändigt av läkaren. Det finns dock vissa risker och biverkningar som bör diskuteras med en läkare innan man tar läkemedlet.

Kan hydroxyklorokin tas tillsammans med andra läkemedel?

Hydroxyklorokin kan interagera med vissa andra läkemedel, så det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Hur länge kan hydroxyklorokin tas?

Hur länge hydroxyklorokin tas beror på sjukdomen som behandlas och hur patienten svarar på behandlingen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte sluta ta läkemedlet utan att först rådgöra med läkare.

Vilka sjukdomar kan behandlas med hydroxyklorokin?

Hydroxyklorokin används för att behandla och förebygga malaria, samt för att behandla autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit. Det har också undersökts som en potentiell behandling för COVID-19.

Kan hydroxyklorokin förebygga COVID-19?

Det finns begränsad forskning som tyder på att hydroxyklorokin kan ha en viss effekt på att förebygga COVID-19, men det är inte en bevisad behandling eller förebyggande metod.

Varför har hydroxyklorokin blivit omdiskuterat under COVID-19-pandemin?

Hydroxyklorokin har blivit omdiskuterat under COVID-19-pandemin eftersom det har undersökts som en potentiell behandling för viruset. Vissa studier har visat positiva resultat medan andra har visat negativa resultat eller inga signifikanta resultat alls.

Ska jag ta hydroxyklorokin för att behandla COVID-19?

Beslutet att ta hydroxyklorokin för att behandla COVID-19 bör endast tas av en läkare. Det finns fortfarande mycket som är okänt om läkemedlets effektivitet och säkerhet för behandling av viruset.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.