Ansaid Sverige

Ansaid är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva substansen flurbiprofen. Det är en icke-steroid antiinflammatorisk substans (NSAID) som används för att lindra smärta och inflammation vid tillstånd som ledvärk, tandvärk, menstruationssmärta och artrit. Det kan också användas för att minska feber. Ansaid fungerar genom att minska produktionen av prostaglandiner, vilket är en substans som orsakar smärta och inflammation i kroppen.

Dosage
  • 0.03% 10ml
  • 0.03% 5ml
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
2 droppers kr 972.08 kr 1944.16
3 droppers kr 888.12 kr 2664.36 kr 251.88
4 droppers kr 729.13 kr 2916.52 kr 971.81
5 droppers kr 640.92 kr 3204.60 kr 1655.81
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
2 droppers kr 630.00 kr 1260.00
3 droppers kr 480.03 kr 1440.08 kr 449.92
4 droppers kr 378.01 kr 1512.04 kr 1007.96
5 droppers kr 324.03 kr 1620.15 kr 1529.84

Vad är Ansaid och vad används det för?

Ansaid är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva substansen flurbiprofen. Det är en icke-steroid antiinflammatorisk substans (NSAID) som används för att lindra smärta och inflammation vid tillstånd som ledvärk, tandvärk, menstruationssmärta och artrit. Det kan också användas för att minska feber. Ansaid fungerar genom att minska produktionen av prostaglandiner, vilket är en substans som orsakar smärta och inflammation i kroppen.

Vilken är den rekommenderade dosen av Ansaid?

Den rekommenderade dosen av Ansaid är vanligtvis 100-200 mg per dag, uppdelat på två eller tre doser. Dosen kan dock variera beroende på patientens tillstånd och respons på behandlingen. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar om dosering och inte överskrida den rekommenderade dosen.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Ansaid?

De vanligaste biverkningarna av Ansaid inkluderar magbesvär som illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och magsmärta. Andra vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, yrsel, sömnighet och hudutslag. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar bör du kontakta din läkare omedelbart.

Kan Ansaid orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Ansaid kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Allergiska reaktioner kan inkludera hudutslag, klåda, andningssvårigheter, svullnad i ansiktet eller halsen och anafylaxi. Om du upplever några tecken på en allergisk reaktion bör du söka medicinsk hjälp omedelbart.

Vilka läkemedel bör undvikas när man tar Ansaid?

Det är viktigt att undvika att ta andra NSAID-läkemedel samtidigt som man tar Ansaid, eftersom detta kan öka risken för biverkningar. Andra läkemedel som kan interagera med Ansaid inkluderar blodförtunnande medel, blodtrycksmediciner, diuretika och steroider. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Ansaid.

Kan Ansaid tas under graviditet eller amning?

Ansaid bör undvikas under graviditet och amning, eftersom det kan påverka fostrets utveckling och överföras till bröstmjölk. Om du är gravid eller ammar bör du rådfråga din läkare innan du tar Ansaid eller något annat läkemedel.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Ansaid?

Om du missar en dos av Ansaid bör du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos, ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta med din vanliga doseringsschema. Du bör inte ta en dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Kan Ansaid tas på tom mage?

Ja, Ansaid kan tas på tom mage eller med mat. Om du upplever magbesvär när du tar Ansaid kan det dock vara fördelaktigt att ta det med mat för att minska risken för magbesvär.

Kan Ansaid påverka min förmåga att köra bil eller använda maskiner?

Ja, Ansaid kan orsaka yrsel och sömnighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever dessa biverkningar bör du undvika att köra bil eller använda maskiner tills biverkningarna har försvunnit.

Hur länge kan jag ta Ansaid?

Ansaid bör endast tas under en kort period för att lindra akut smärta och inflammation. Det är viktigt att inte ta Ansaid under en längre tid än vad som rekommenderas av din läkare, eftersom det kan öka risken för biverkningar. Om du behöver ta Ansaid under en längre tid, bör du kontakta din läkare för att diskutera alternativa behandlingsalternativ.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.