Biaxin Sverige

Biaxin är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av infektioner, inklusive lunginflammation, bihåleinflammation och hudinfektioner. Det verkar genom att hindra tillväxten av bakterier i kroppen.

Dosage
  • 250mg
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
28 tablets kr 76.28 kr 2135.80
60 tablets kr 65.29 kr 3917.13 kr 659.59
84 tablets kr 52.99 kr 4451.48 kr 1955.92
120 tablets kr 48.97 kr 5876.50 kr 3276.94
180 tablets kr 44.52 kr 8014.02 kr 5716.13
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 103.77 kr 1245.25
28 tablets kr 89.00 kr 2492.11 kr 413.47
60 tablets kr 74.19 kr 4451.48 kr 1774.75
84 tablets kr 72.08 kr 6054.65 kr 2662.08
120 tablets kr 71.24 kr 8548.38 kr 3904.09

Vad är Biaxin och vad används det för?

Biaxin är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner i kroppen, inklusive lunginflammation, bihåleinflammation, hudinfektioner och infektioner i övre luftvägarna. Det verkar genom att hindra tillväxten av bakterier i kroppen.

Hur ska Biaxin tas?

Biaxin ska tas enligt läkarens instruktioner. Det kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att ta det vid samma tidpunkt varje dag. Det är också viktigt att ta hela kursen av antibiotikumet, även om symtomen förbättras tidigt.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Biaxin?

De vanligaste biverkningarna av Biaxin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och förändringar i smakuppfattningen. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera yrsel, sömnlöshet, magsmärtor och utslag.

Kan Biaxin orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Biaxin kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa människor. Symtomen på en allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, andningssvårigheter och svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals. Om du upplever några av dessa symtom, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Biaxin interagera med andra läkemedel?

Ja, Biaxin kan interagera med andra läkemedel, inklusive vissa blodförtunnande medel, statiner och antidepressiva medel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Biaxin.

Kan Biaxin tas under graviditet eller amning?

Biaxin ska inte tas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller ammar, diskutera med din läkare om risken och fördelarna med att ta Biaxin.

Vilka är tecknen på en överdos av Biaxin?

Tecknen på en överdos av Biaxin kan inkludera illamående, kräkningar, diarré och magsmärtor. Om du tror att du har tagit för mycket Biaxin, kontakta omedelbart din läkare eller sök akutvård.

Vilka är de viktigaste försiktighetsåtgärderna att ta när man tar Biaxin?

Det är viktigt att ta hela kursen av antibiotikumet, även om symtomen förbättras tidigt. Det är också viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Biaxin. Om du upplever några allvarliga biverkningar eller tecken på en allergisk reaktion, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Biaxin tas av personer med lever- eller njursjukdomar?

Personer med lever- eller njursjukdomar kan behöva en lägre dos av Biaxin eller behöver undvika att ta det helt och hållet. Det är viktigt att diskutera med din läkare om din medicinska historia innan du börjar ta Biaxin.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.