Trecator-SC Sverige

Trecator-Sc är en medicin som används för att behandla tuberkulos. Den aktiva substansen i Trecator-Sc kallas etionamid och den fungerar genom att hämma tillväxten av tuberkulosbakterier. Trecator-Sc kan användas som en del av en kombinationsbehandling för att öka effektiviteten av behandlingen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant när man tar Trecator-Sc för att undvika biverkningar och för att säkerställa en effektiv behandling.

Dosage
  • 250mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 47.52 kr 1425.65
60 tablets kr 39.80 kr 2388.15 kr 463.14
90 tablets kr 34.06 kr 3065.46 kr 1211.48
120 tablets kr 32.97 kr 3956.71 kr 1745.87
180 tablets kr 31.69 kr 5703.55 kr 2850.32

Vad är Trecator-Sc och vad används det för?

Trecator-Sc är en medicin som används för att behandla tuberkulos. Den aktiva substansen i Trecator-Sc kallas etionamid och den fungerar genom att hämma tillväxten av tuberkulosbakterier.

Hur ska jag ta Trecator-Sc?

Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant när man tar Trecator-Sc. Vanligtvis tas Trecator-Sc två till tre gånger om dagen, med eller utan mat. Det är viktigt att ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag och att inte missa några doser.

Vilka biverkningar kan Trecator-Sc ge?

Trecator-Sc kan ge biverkningar som illamående, kräkningar, aptitlöshet, huvudvärk, yrsel, sömnsvårigheter och hudutslag. Om du upplever några av dessa biverkningar eller om du får andra symtom som du tror kan vara relaterade till Trecator-Sc, kontakta din läkare.

Kan Trecator-Sc tas under graviditet eller amning?

Det är inte känt om Trecator-Sc kan påverka fostret eller om det överförs till bröstmjölk. Därför bör du rådfråga din läkare om du är gravid eller ammar innan du tar Trecator-Sc.

Kan Trecator-Sc interagera med andra mediciner?

Ja, Trecator-Sc kan interagera med andra mediciner, inklusive andra läkemedel som används för att behandla tuberkulos. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Hur länge ska jag ta Trecator-Sc?

Längden på behandlingen med Trecator-Sc beror på svårighetsgraden av din tuberkulos och din läkares rekommendationer. Vanligtvis tas Trecator-Sc i minst sex månader, men behandlingen kan vara längre om din tuberkulos är mer allvarlig.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Trecator-Sc?

Om du missar en dos av Trecator-Sc, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta bara nästa dos som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Trecator-Sc?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol medan du tar Trecator-Sc eftersom det kan öka risken för biverkningar som illamående och kräkningar.

Kan Trecator-Sc ge falska positiva resultat i drogtester?

Ja, Trecator-Sc kan ge falska positiva resultat i drogtester som testar för amfetamin. Om du genomgår ett drogtest och tar Trecator-Sc, informera testadministratören om att du tar medicinen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.