Isordil Sverige

Isordil är ett läkemedel som används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Den aktiva substansen i Isordil är isosorbidmononitrat.

Dosage
  • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 18.99 kr 1139.69 kr 783.38
90 tablets kr 15.83 kr 1424.69 kr 1459.91
120 tablets kr 13.36 kr 1602.85 kr 2243.30
180 tablets kr 11.28 kr 2030.35 kr 3738.86
360 tablets kr 10.98 kr 3954.07 kr 7584.36

Vad är Isordil och vad används det för?

Isordil är ett läkemedel som används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Den aktiva substansen i Isordil är isosorbidmononitrat.

Hur ska jag ta Isordil?

Isordil ska tas enligt läkarens ordination. Vanligtvis tas det som en tablett under tungan eller som en tablett som sväljs med vatten. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte överskrida den rekommenderade dosen.

Vilka biverkningar kan Isordil orsaka?

Vanliga biverkningar av Isordil inkluderar huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera hudutslag, muskelsvaghet och torr mun. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Isordil användas under graviditet eller amning?

Isordil bör inte användas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Innan du tar Isordil, informera din läkare om du är gravid eller ammar.

Kan Isordil interagera med andra läkemedel?

Ja, Isordil kan interagera med andra läkemedel, inklusive andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsjukdomar. Innan du tar Isordil, informera din läkare om alla andra läkemedel du tar.

Kan Isordil orsaka beroende?

Nej, Isordil orsakar inte beroende.

Kan jag köra bil eller använda maskiner medan jag tar Isordil?

Isordil kan orsaka yrsel eller trötthet, så det är viktigt att vara försiktig när du kör bil eller använder maskiner. Om du upplever yrsel eller trötthet, undvik att köra bil eller använda maskiner tills du känner dig bättre.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Isordil?

Om du missar en dos av Isordil, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga dosering. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Kan Isordil användas för att behandla andra sjukdomar än angina pectoris?

Isordil används vanligtvis endast för att behandla angina pectoris. Det kan dock ibland användas för att behandla andra hjärtsjukdomar, men detta beslut fattas av läkaren baserat på patientens individuella behov och hälsotillstånd.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.