Betapace Sverige

Betapace används för att behandla en allvarlig (möjligen livshotande) typ av snabb hjärtslag som kallas ihållande ventrikulär takykardi. Det används också för att behandla vissa snabba/oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer/fladder) hos patienter med svåra symtom som svaghet och andnöd. Sotalol hjälper till att minska dessa symtom. Det saktar hjärtfrekvensen och hjälper hjärtat att slå mer normalt och regelbundet.

Dosage
  • 40mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 29.09 kr 1745.35 kr 177.72
90 tablets kr 25.33 kr 2279.70 kr 604.90
120 tablets kr 23.45 kr 2814.06 kr 1032.09
180 tablets kr 21.37 kr 3847.22 kr 1922.00
360 tablets kr 14.55 kr 5236.26 kr 6302.17

Vad är Betapace och vad används den för?

Betapace är en medicin som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm, såsom förmaksflimmer. Det aktiva ämnet i Betapace är sotalol, som fungerar genom att reglera hjärtrytmen och minska risken för hjärtrytmproblem.

Hur ska Betapace tas?

Betapace kan tas som tablett och bör tas enligt läkarens ordination. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra doseringen utan att först rådfråga läkare.

Vilka biverkningar kan Betapace orsaka?

Vanliga biverkningar av Betapace kan inkludera yrsel, huvudvärk och trötthet. Andra möjliga biverkningar kan inkludera magproblem, sömnproblem och hudreaktioner. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Betapace interagera med andra läkemedel?

Ja, Betapace kan interagera med andra läkemedel. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Vilka personer bör undvika Betapace?

Personer som har vissa hjärtsjukdomar, såsom hjärtsvikt eller hjärtblock, bör undvika Betapace. Gravida kvinnor och kvinnor som ammar bör också undvika Betapace.

Kan Betapace orsaka beroende?

Nej, Betapace orsakar inte beroende.

Hur länge tar det för Betapace att börja verka?

Betapace kan börja verka inom några timmar efter att den har tagits. Det kan ta flera dagar eller veckor innan du ser full effekt av läkemedlet.

Kan Betapace användas för att förebygga hjärtrytmproblem?

Ja, Betapace kan användas för att förebygga hjärtrytmproblem. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och ta medicinen enligt ordination.

Kan Betapace användas av äldre personer?

Ja, Betapace kan användas av äldre personer. Men det kan vara nödvändigt att justera doseringen beroende på individuella omständigheter.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Betapace?

Det är bäst att undvika att dricka alkohol medan du tar Betapace. Alkohol kan öka risken för biverkningar och minska effektiviteten av läkemedlet. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och undvika alkohol om det rekommenderas.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.