Exforge Sverige

Amlodipine är en kalciumkanalblockerare. Valsartan är en antagonist av angiotensin-II-receptor. Amlodipine och valsartan är kombinationsläkemedel som används för att behandla högt blodtryck. De kan sänka risken för stroke eller hjärtinfarkt. Amlodipine och Valsartan ges vanligtvis efter att andra blodtrycksmediciner hade ingen framgång.

Dosage
  • 5mg + 80mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 27.92 kr 1675.16 kr 249.19
90 tablets kr 25.35 kr 2281.23 kr 605.31
120 tablets kr 23.47 kr 2815.94 kr 1032.78
180 tablets kr 21.39 kr 3849.79 kr 1923.28

Vad är Exforge och vad används det för?

Exforge är en kombination av två läkemedel, amlodipin och valsartan, som används för att behandla högt blodtryck. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som minskar blodtrycket genom att vidga blodkärlen, medan valsartan är en angiotensin II-receptorblockerare som minskar blodtrycket genom att blockera effekterna av ett hormon som ökar blodtrycket. Tillsammans kan dessa två läkemedel bidra till att sänka blodtrycket till normala nivåer.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Exforge?

De vanligaste biverkningarna av Exforge inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och svullnad i fötter och anklar. Andra möjliga biverkningar inkluderar muskelsmärta, hosta, diarré och förändringar i njurfunktionen.

Kan Exforge orsaka allvarliga biverkningar?

Ja, Exforge kan orsaka allvarliga biverkningar hos vissa personer. Dessa kan inkludera allergiska reaktioner, leverskador, njursvikt och lågt blodtryck. Det är viktigt att informera din läkare omedelbart om du upplever några ovanliga eller allvarliga symtom när du tar Exforge.

Vilka är de rekommenderade doserna av Exforge?

Den rekommenderade dosen av Exforge varierar beroende på patientens ålder, kön och hälsotillstånd. Din läkare kommer att bestämma rätt dos för dig baserat på din individuella situation.

Kan Exforge interagera med andra läkemedel?

Ja, Exforge kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive andra blodtrycksmediciner, diuretika, NSAID-läkemedel och vissa antidepressiva läkemedel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Kan Exforge tas under graviditet eller amning?

Nej, Exforge är inte lämpligt för användning under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, eller planerar att bli gravid, bör du tala med din läkare om alternativa behandlingsalternativ.

Kan Exforge påverka min förmåga att köra eller använda maskiner?

Ja, Exforge kan orsaka yrsel eller trötthet hos vissa personer, vilket kan påverka deras förmåga att köra eller använda maskiner. Om du upplever dessa symtom, bör du undvika att köra eller använda maskiner tills du känner dig bättre.

Vilka är de viktigaste försiktighetsåtgärderna som ska vidtas när man tar Exforge?

Det är viktigt att informera din läkare om eventuella tidigare sjukdomar eller hälsotillstånd du har, inklusive njursjukdom, leversjukdom, hjärtsjukdom eller diabetes. Du bör också undvika att dricka alkohol medan du tar Exforge, eftersom det kan öka risken för biverkningar.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Exforge?

Om du missar en dos av Exforge, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära tiden för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsplan. Ta inte extra medicin för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.