Tobradex Sverige

Tobradex ophthalmic används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobramycin är ett antibiotikum. Det används för att behandla bakteriella infektioner. Dexamethasone är en steroid. Dexamethasone ophthalmic används för att behandla svullnad i samband med bakteriella infektioner i ögat.

Dosage
  • 0.1%/0,3% 10ml
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
1 dropper kr 712.19 kr 712.19
2 droppers kr 445.17 kr 890.34 kr 534.03
3 droppers kr 320.51 kr 961.54 kr 1175.02
4 droppers kr 267.10 kr 1068.39 kr 1780.36
5 droppers kr 213.68 kr 1068.39 kr 2492.54

Vad är Tobradex och vad används det för?

Tobradex är en kombinationsmedicin som innehåller två aktiva ingredienser: tobramycin och dexametason. Det används för att behandla ögoninfektioner och inflammationer, såsom konjunktivit och blefarit.

Hur fungerar Tobradex?

Tobramycin är en antibiotika som bekämpar bakterier, medan dexametason är en steroid som minskar inflammationen och svullnaden i ögat. Kombinationen av båda dessa ingredienser gör att Tobradex är effektivt för att behandla ögoninfektioner och inflammationer.

Vilka biverkningar kan Tobradex ha?

Vanliga biverkningar av Tobradex kan inkludera brännande eller stickande känsla i ögonen, suddig syn, torra ögon, ökad känslighet för ljus, och huvudvärk. Allvarliga biverkningar är sällsynta men kan inkludera ökad ögontryck, ökad risk för ögoninfektioner och allergiska reaktioner.

Hur ska jag använda Tobradex?

Tobradex finns tillgängligt som ögondroppar eller ögonsalva och ska användas enligt läkarens ordination. Vanligtvis ska man droppa eller smörja en liten mängd Tobradex i det infekterade ögat eller ögonen två till fyra gånger per dag. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte använda mer Tobradex än vad som är ordinerat.

Kan jag använda Tobradex om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att diskutera med din läkare om du är gravid eller ammar innan du använder Tobradex. Tobradex kan överföras till bröstmjölk och kan påverka det ofödda barnet, så det är viktigt att endast använda Tobradex om det är absolut nödvändigt och under övervakning av en läkare.

Kan jag köra bil eller använda tunga maskiner när jag använder Tobradex?

Tobradex kan orsaka suddig syn och yrsel som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda tunga maskiner. Om du upplever dessa biverkningar ska du undvika att köra eller använda maskiner tills biverkningarna har försvunnit.

Kan jag använda Tobradex om jag har andra medicinska tillstånd?

Det är viktigt att diskutera med din läkare om du har andra medicinska tillstånd innan du använder Tobradex. Tobradex kan interagera med andra mediciner och kan påverka personer med vissa medicinska tillstånd, såsom diabetes eller högt blodtryck.

Vilka läkemedel kan interagera med Tobradex?

Tobradex kan interagera med andra mediciner, inklusive vissa antibiotika och steroider. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Hur länge ska jag använda Tobradex?

Du ska använda Tobradex enligt läkarens instruktioner och inte längre än vad som är ordinerat. Vanligtvis ska man använda Tobradex i en vecka, men ibland kan behandlingen förlängas.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Tobradex?

Om du missar en dos av Tobradex ska du använda det så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta med din vanliga dosering. Du ska inte använda extra Tobradex för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.