Coreg Sverige

Coreg är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Den aktiva substansen i Coreg är carvedilol, som fungerar genom att blockera vissa adrenerga receptorer i kroppen och därmed sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat. Coreg kan också användas för att förbättra överlevnaden efter en hjärtinfarkt.

Dosage
  • 3.125mg
  • 6.25mg
  • 12.5mg
  • 25mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 20.78 kr 1246.54 kr 676.53
90 tablets kr 17.81 kr 1602.85 kr 1281.76
120 tablets kr 15.43 kr 1852.20 kr 1993.95
180 tablets kr 12.67 kr 2279.70 kr 3489.51
360 tablets kr 11.97 kr 4310.38 kr 7228.05
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 35.61 kr 1068.39
60 tablets kr 21.96 kr 1317.84 kr 818.93
90 tablets kr 18.60 kr 1674.04 kr 1531.11
120 tablets kr 16.03 kr 1923.40 kr 2350.15
180 tablets kr 14.25 kr 2564.71 kr 3845.61
360 tablets kr 13.46 kr 4844.73 kr 7975.89
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 41.55 kr 1246.54
60 tablets kr 23.74 kr 1424.69 kr 1068.39
90 tablets kr 19.39 kr 1745.35 kr 1994.27
120 tablets kr 17.51 kr 2101.55 kr 2884.61
180 tablets kr 16.62 kr 2992.21 kr 4487.02
360 tablets kr 15.83 kr 5699.74 kr 9258.73
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 47.49 kr 1424.69
60 tablets kr 32.06 kr 1923.40 kr 925.99
90 tablets kr 29.29 kr 2635.90 kr 1638.18
120 tablets kr 26.42 kr 3170.37 kr 2528.41
180 tablets kr 24.34 kr 4381.58 kr 4166.58
360 tablets kr 23.35 kr 8407.27 kr 8689.05

Vad är Coreg och vad används det för?

Coreg är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Den aktiva substansen i Coreg är carvedilol, som fungerar genom att blockera vissa adrenerga receptorer i kroppen och därmed sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat. Coreg kan också användas för att förbättra överlevnaden efter en hjärtinfarkt.

Hur ska man ta Coreg?

Coreg ska tas en gång om dagen med eller utan mat. Det är viktigt att inte krossa eller tugga tabletterna utan att svälja dem hela med vatten. Doseringen av Coreg varierar beroende på patientens tillstånd och rekommenderas vanligtvis av en läkare.

Vilka biverkningar kan Coreg ge?

Vanliga biverkningar av Coreg inkluderar trötthet, yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar. Andra möjliga biverkningar inkluderar lågt blodtryck, ökad trötthet, depression och sexuella problem. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan man ta Coreg under graviditet eller amning?

Coreg bör inte tas under graviditet eller amning eftersom det kan skada fostret eller spädbarnet. Om du planerar att bli gravid eller ammar, tala med din läkare för att diskutera alternativa behandlingsalternativ.

Vad ska man göra om man missar en dos av Coreg?

Om du missar en dos av Coreg, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga dosering. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missad dos.

Kan Coreg interagera med andra läkemedel?

Ja, Coreg kan interagera med andra läkemedel, inklusive vissa blodtrycksmediciner, antidepressiva medel och antipsykotiska läkemedel. Tala med din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Coreg.

Vilka försiktighetsåtgärder bör man ta när man tar Coreg?

Personer som tar Coreg bör undvika att köra eller använda tunga maskiner tills de vet hur medicinen påverkar dem. De bör också undvika att dricka alkohol och röka eftersom det kan öka risken för biverkningar.

Kan Coreg orsaka abstinenssymptom om man slutar ta det?

Ja, Coreg kan orsaka abstinenssymptom om man slutar ta det plötsligt. Det är viktigt att gradvis minska dosen av Coreg under övervakning av en läkare för att undvika abstinenssymptom.

Vad ska man göra om man överdoserar på Coreg?

Om du misstänker att du har överdoserat på Coreg, kontakta omedelbart din läkare eller ring giftinformationscentralen för råd.

Kan Coreg användas av personer med lever- eller njursjukdomar?

Coreg kan användas av personer med mild till måttlig lever- eller njursjukdom, men bör undvikas av personer med allvarlig lever- eller njursjukdom. Tala med din läkare om din sjukdomshistoria innan du börjar ta Coreg.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.