Calan SR Sverige

Calan-Sr är ett läkemedel som innehåller verksam substans verapamilhydroklorid. Det används för att behandla högt blodtryck och hjärtklappning genom att minska hjärtats kontraktionskraft och hjärtfrekvens. Calan-Sr är en förlängd frisättningstablett som tas en gång om dagen.

Dosage
  • 120mg
  • 240mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 27.32 kr 819.58
60 tablets kr 23.76 kr 1425.65 kr 213.52
90 tablets kr 21.39 kr 1924.68 kr 534.06
120 tablets kr 19.90 kr 2388.15 kr 890.18
180 tablets kr 19.01 kr 3422.00 kr 1495.49
360 tablets kr 17.53 kr 6309.62 kr 3525.37
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.70 kr 890.93
60 tablets kr 26.73 kr 1603.92 kr 177.95
90 tablets kr 25.35 kr 2281.23 kr 391.58
120 tablets kr 23.47 kr 2815.94 kr 747.80
180 tablets kr 21.39 kr 3849.79 kr 1495.81
360 tablets kr 20.40 kr 7343.36 kr 3347.85

Vad är Calan-Sr och vad används det för?

Calan-Sr är ett läkemedel som innehåller verapamilhydroklorid. Det används för att behandla högt blodtryck och hjärtklappning genom att minska hjärtats kontraktionskraft och hjärtfrekvens.

Hur ska jag ta Calan-Sr?

Calan-Sr är en förlängd frisättningstablett som tas en gång om dagen. Tabletten ska sväljas hel och inte tuggas eller krossas. Det är viktigt att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag.

Vilka biverkningar kan Calan-Sr ge?

Vanliga biverkningar av Calan-Sr inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet, förstoppning och illamående. Andra biverkningar kan inkludera muskelsvaghet, svullnad i händer och fötter, och långsam hjärtrytm. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta genast din läkare.

Kan jag ta Calan-Sr om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att tala med din läkare om du är gravid eller ammar innan du tar Calan-Sr. Läkemedlet kan passera över till fostret eller spädbarnet och kan orsaka skador.

Kan Calan-Sr interagera med andra läkemedel?

Ja, Calan-Sr kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, betablockerare och vissa antidepressiva medel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Calan-Sr.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Calan-Sr?

Det rekommenderas inte att dricka alkohol när man tar Calan-Sr eftersom det kan öka risken för biverkningar som yrsel och trötthet.

Hur påverkar Calan-Sr min körning och förmåga att använda maskiner?

Calan-Sr kan orsaka yrsel och trötthet, vilket kan påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Var försiktig när du utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Calan-Sr?

Om du missar en dos av Calan-Sr, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema.

Kan jag sluta ta Calan-Sr plötsligt?

Nej, det rekommenderas inte att sluta ta Calan-Sr plötsligt utan att först rådfråga din läkare. Att plötsligt sluta kan orsaka allvarliga biverkningar som ökad hjärtrytm och högt blodtryck. Din läkare kan gradvis minska din dosering för att minska risken för biverkningar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.