Lanoxin Sverige

Lanoxin är ett läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt och oregelbunden hjärtrytm. Det aktiva ämnet i Lanoxin är digoxin, som fungerar genom att öka hjärtats kontraktionskraft och reglera hjärtrytmen. Lanoxin är ett receptbelagt läkemedel som tas som tabletter eller injektioner och ska endast användas enligt läkares ordination.

Dosage
  • 0.25mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 20.79 kr 1247.37 kr 676.99
90 tablets kr 14.65 kr 1318.73 kr 1567.81
120 tablets kr 11.88 kr 1425.65 kr 2423.07
180 tablets kr 10.69 kr 1924.68 kr 3848.39
360 tablets kr 10.20 kr 3671.52 kr 7874.63

Vad är Lanoxin och vad används det för?

Lanoxin är ett läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt och oregelbunden hjärtrytm. Det aktiva ämnet i Lanoxin är digoxin, som fungerar genom att öka hjärtats kontraktionskraft och reglera hjärtrytmen.

Hur tas Lanoxin?

Lanoxin tas som tabletter eller injektioner och ska endast användas enligt läkares ordination. Doseringen av Lanoxin beror på patientens ålder, vikt och njurfunktion.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Lanoxin?

De vanligaste biverkningarna av Lanoxin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel och synstörningar. Om du upplever några allvarliga biverkningar, såsom andningssvårigheter eller bröstsmärtor, bör du omedelbart söka läkarvård.

Kan Lanoxin interagera med andra läkemedel?

Ja, Lanoxin kan interagera med andra läkemedel, inklusive vissa antibiotika, blodtrycksmediciner och hjärtmediciner. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Lanoxin.

Vilka är kontraindikationerna för Lanoxin?

Lanoxin är kontraindicerat vid vissa sjukdomstillstånd, såsom överkänslighet mot digoxin, hjärtblock, vissa hjärtrytmstörningar och vissa sjukdomar i sköldkörteln. Innan du börjar ta Lanoxin bör du informera din läkare om alla dina medicinska tillstånd.

Hur länge kan man ta Lanoxin?

Längden på behandlingen med Lanoxin beror på patientens sjukdomstillstånd och läkarens rekommendationer. Vissa patienter kan behöva ta Lanoxin under en längre tid medan andra kan behöva avsluta behandlingen tidigare.

Vad ska jag göra om jag missar en dos Lanoxin?

Om du missar en dos Lanoxin, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga dosering. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Kan Lanoxin användas under graviditet eller amning?

Lanoxin bör endast användas under graviditet eller amning om det är absolut nödvändigt och endast efter läkares rekommendation. Det är viktigt att informera din läkare om du är gravid eller ammar innan du börjar ta Lanoxin.

Vilka är de viktigaste försiktighetsåtgärderna vid användning av Lanoxin?

Det är viktigt att följa läkarens doseringsinstruktioner noggrant och inte ändra dosen utan läkares rekommendation. Du bör också undvika att dricka alkohol medan du tar Lanoxin och informera din läkare om du upplever några allvarliga biverkningar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.