Nimotop Sverige

Nimotop är ett läkemedel som används för att förebygga och behandla hjärnblödning och för att minska risken för neurologiska skador efter subarachnoid blödning. Det aktiva ämnet i Nimotop är nimodipin och det tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister. Nimotop verkar genom att minska blodtrycket i hjärnans kärl och öka blodflödet till hjärnan. Detta bidrar till att minska risken för hjärnblödning och förbättra överlevnaden och återhämtningen efter en subarachnoid blödning.

Dosage
  • 30mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 41.55 kr 1246.54
60 tablets kr 32.06 kr 1923.40 kr 569.68
90 tablets kr 32.06 kr 2885.36 kr 854.26
120 tablets kr 31.47 kr 3775.92 kr 1210.24
180 tablets kr 29.09 kr 5236.59 kr 2242.65
360 tablets kr 27.41 kr 9867.94 kr 5090.53

Vad är Nimotop och vad används det för?

Nimotop är ett läkemedel som används för att förebygga och behandla hjärnblödning och för att minska risken för neurologiska skador efter subarachnoid blödning. Det aktiva ämnet i Nimotop är nimodipin och det tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister. Nimotop verkar genom att minska blodtrycket i hjärnans kärl och öka blodflödet till hjärnan. Detta bidrar till att minska risken för hjärnblödning och förbättra överlevnaden och återhämtningen efter en subarachnoid blödning.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Nimotop?

De vanligaste biverkningarna av Nimotop är huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående, kräkningar, magsmärtor och förstoppning. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera hudutslag, klåda, svettningar och muskelkramper. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur ska Nimotop tas?

Nimotop tas vanligtvis som tabletter som sväljs hela med vatten. Det är viktigt att ta Nimotop enligt läkarens instruktioner och inte ändra dosen utan att först rådfråga din läkare. Du bör inte ta Nimotop om du är allergisk mot något av dess ingredienser eller om du har lågt blodtryck.

Kan Nimotop tas under graviditet och amning?

Nimotop bör inte tas under graviditet eller amning om inte läkaren anser att det är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller ammar bör du rådfråga din läkare innan du tar Nimotop.

Kan Nimotop interagera med andra läkemedel?

Ja, Nimotop kan interagera med andra läkemedel, inklusive vissa blodtrycksmediciner och hjärtmediciner. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel, innan du börjar ta Nimotop.

Vilka är fördelarna med att ta Nimotop?

Fördelarna med att ta Nimotop inkluderar minskad risk för hjärnblödning och förbättrad överlevnad och återhämtning efter subarachnoid blödning. Nimotop kan också hjälpa till att minska risken för neurologiska skador och förbättra blodflödet till hjärnan.

Vilka är de vanligaste indikationerna för att ta Nimotop?

De vanligaste indikationerna för att ta Nimotop är förebyggande och behandling av hjärnblödning och för att minska risken för neurologiska skador efter subarachnoid blödning.

Hur länge ska Nimotop tas?

Längden på behandlingen med Nimotop beror på din hälsa och läkarens rekommendationer. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och längden på behandlingen.

Vilka är kontraindikationerna för att ta Nimotop?

Kontraindikationerna för att ta Nimotop inkluderar allergi mot någon av dess ingredienser, lågt blodtryck och vissa hjärtproblem. Om du har några av dessa tillstånd bör du inte ta Nimotop utan att först rådfråga din läkare.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Nimotop?

Om du missar en dos av Nimotop bör du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga dosering. Ta inte dubbla doser av Nimotop för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.