Lescol ®XL Sverige

Fluvastatin används tillsammans med diet för att sänka nivåer av dåligt kolesterol (lågdensitetslipoprotein eller LDL), öka gott kolesterol (högdensitetslipoprotein eller HDL) och för att sänka triglycerider (en typ av fett i blodet). Fluvastatin används för att sakta upp ansamlingen av plack (fettavlagringar) i blodkärlen. Fluvastatin används också för att minska risken för hjärtkomplikationer hos vissa personer med kranskärlssjukdom.

Dosage
  • 80mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
28 tablets kr 66.15 kr 1852.20
56 tablets kr 57.89 kr 3241.56 kr 462.83
84 tablets kr 53.01 kr 4452.88 kr 1103.71
112 tablets kr 47.71 kr 5343.43 kr 2065.36
140 tablets kr 45.04 kr 6305.40 kr 2955.59

Vad är Lescol-XL?

Lescol-XL är en medicin som används för att sänka höga kolesterolnivåer i blodet. Den aktiva substansen i Lescol-XL kallas fluvastatin och tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.

Hur fungerar Lescol-XL?

Lescol-XL minskar produktionen av kolesterol i levern och hjälper till att förhindra bildandet av nya kolesterolplack i blodkärlen. Detta minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Lescol-XL?

De vanligaste biverkningarna av Lescol-XL inkluderar huvudvärk, magbesvär, illamående, diarré, muskelvärk och trötthet.

Hur ska Lescol-XL tas?

Lescol-XL ska tas en gång om dagen på kvällen, med eller utan mat. Dosen bestäms av din läkare baserat på dina individuella behov.

Vilka läkemedel kan interagera med Lescol-XL?

Vissa läkemedel kan interagera med Lescol-XL, inklusive blodförtunnande läkemedel, immunosuppressiva läkemedel och vissa antibiotika. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Lescol-XL.

Kan gravida eller ammande kvinnor ta Lescol-XL?

Lescol-XL rekommenderas inte för gravida eller ammande kvinnor, eftersom det kan påverka fostret eller barnet.

Vad händer om jag missar en dos av Lescol-XL?

Om du missar en dos av Lescol-XL, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema.

Kan Lescol-XL tas av äldre personer?

Ja, Lescol-XL kan tas av äldre personer, men dosen kan behöva justeras baserat på deras hälsa och eventuella andra mediciner de tar.

Vilka är fördelarna med att ta Lescol-XL?

Fördelarna med att ta Lescol-XL inkluderar minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke genom att sänka höga kolesterolnivåer i blodet.

Kan Lescol-XL bota höga kolesterolnivåer?

Lescol-XL kan inte bota höga kolesterolnivåer, men det kan hjälpa till att sänka dem och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det är också viktigt att göra livsstilsförändringar, som att äta en hälsosam kost och motionera regelbundet, för att hjälpa till att kontrollera höga kolesterolnivåer.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.