Cartia XT Sverige

Cartia-Xt är en medicin som innehåller diltiazem och används för att behandla högt blodtryck och bröstsmärta (angina pectoris). Diltiazem tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare och fungerar genom att slappna av och vidga blodkärlen, vilket minskar blodtrycket och ökar blodflödet till hjärtat.

Dosage
  • 90mg
  • 120mg
  • 180mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 49.44 kr 1483.07
60 tablets kr 34.90 kr 2094.12 kr 872.03
90 tablets kr 29.08 kr 2617.59 kr 1831.63
120 tablets kr 26.18 kr 3141.50 kr 2790.79
180 tablets kr 23.76 kr 4276.02 kr 4622.42
360 tablets kr 22.55 kr 8116.45 kr 9680.42
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 61.07 kr 1832.16
60 tablets kr 45.09 kr 2705.16 kr 959.17
90 tablets kr 40.72 kr 3664.97 kr 1831.52
120 tablets kr 37.82 kr 4537.97 kr 2790.68
180 tablets kr 35.39 kr 6370.89 kr 4622.09
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 66.90 kr 2006.87
60 tablets kr 64.00 kr 3839.79 kr 173.95
90 tablets kr 60.12 kr 5410.65 kr 609.97
120 tablets kr 56.73 kr 6807.12 kr 1220.37
180 tablets kr 50.91 kr 9163.84 kr 2877.39

Vad är Cartia-Xt och vad används det för?

Cartia-Xt är en medicin som innehåller diltiazem och används för att behandla högt blodtryck och bröstsmärta (angina pectoris). Diltiazem tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare och fungerar genom att slappna av och vidga blodkärlen, vilket minskar blodtrycket och ökar blodflödet till hjärtat.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Cartia-Xt?

De vanligaste biverkningarna av Cartia-Xt inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och förstoppning. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera muskelvärk, ledvärk och hudutslag.

Hur tas Cartia-Xt?

Cartia-Xt tas vanligtvis en gång om dagen med eller utan mat. Det är viktigt att inte tugga eller krossa tabletterna, utan svälja dem hela.

Kan Cartia-Xt tas under graviditet eller amning?

Det är viktigt att diskutera användning av Cartia-Xt under graviditet eller amning med en läkare innan man tar medicinen. Det finns begränsad information om säkerheten för användning av Cartia-Xt under dessa perioder.

Kan Cartia-Xt interagera med andra läkemedel?

Ja, Cartia-Xt kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodtrycksmediciner, blodförtunnande medel och vissa antibiotika. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas innan man börjar ta Cartia-Xt.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Cartia-Xt?

Om en dos av Cartia-Xt missas, ska den tas så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga dosen tas vid nästa planerade tidpunkt.

Kan Cartia-Xt orsaka beroende?

Nej, Cartia-Xt orsakar inte beroende.

Vad ska jag göra om jag upplever allvarliga biverkningar av Cartia-Xt?

Om allvarliga biverkningar av Cartia-Xt upplevs, som svullnad i ansikte eller hals, svår yrsel eller andningssvårigheter, ska läkare kontaktas omedelbart.

Kan Cartia-Xt tas av äldre personer?

Ja, Cartia-Xt kan tas av äldre personer. Dosen kan behöva justeras baserat på ålder och hälsotillstånd.

Kan Cartia-Xt tas av personer med lever- eller njurproblem?

Personer med lever- eller njurproblem bör diskutera användning av Cartia-Xt med en läkare innan man tar medicinen. Dosjusteringar kan behövas baserat på hälsotillståndet.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.