Advent® DT Sverige

Advent® DT är tabletter, som kombinerar två läkemedel: 400mg av Amoxycillin och 75mg av Clavulanic Acid. Amoxycillin är ett antibiotikum. Det fungerar genom att förhindra bildandet av den bakteriella skyddande beläggning som är avgörande för överlevnaden av bakterier. Klavulansyra är en beta-laktamasinhibitor som minskar motståndet och ökar aktiviteten av Amoxycillin mot bakterier.

Dosage
  • 457mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 dispersible tablets kr 133.66 kr 1603.92
24 dispersible tablets kr 106.93 kr 2566.42 kr 641.42
36 dispersible tablets kr 85.15 kr 3065.46 kr 1746.30
60 dispersible tablets kr 74.26 kr 4455.86 kr 3563.74
90 dispersible tablets kr 63.37 kr 5703.55 kr 6325.84

Vad är Advent-Dt och vad används det för?

Advent-Dt är en kombinationsbehandling av två aktiva substanser, amoxicillin och clavulansyra. Det används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier, såsom lunginflammation, urinvägsinfektioner och hudinfektioner.

Hur fungerar Advent-Dt?

Advent-Dt fungerar genom att förstöra bakteriernas cellväggar och förhindra deras tillväxt. Amoxicillin är en penicillinliknande antibiotika som stör bakteriernas cellväggssyntes, medan clavulansyra förhindrar bakteriernas förmåga att bryta ner och inaktivera amoxicillin.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Advent-Dt?

De vanligaste biverkningarna av Advent-Dt är illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och klåda. Mindre vanliga biverkningar inkluderar allergiska reaktioner, förändringar i blodbilden och leverpåverkan.

Vilka är kontraindikationerna för Advent-Dt?

Advent-Dt ska inte användas av personer som är allergiska mot penicillin eller liknande antibiotika. Det ska också undvikas av personer med leverproblem eller som har haft gulsot eller hepatit under tidigare användning av amoxicillin och clavulansyra.

Vilka läkemedel kan interagera med Advent-Dt?

Vissa läkemedel kan interagera med Advent-Dt och minska dess effektivitet eller öka risken för biverkningar. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott.

Hur ska Advent-Dt tas?

Advent-Dt ska tas enligt läkarens instruktioner och doseringen beror på patientens ålder, vikt och allmänna hälsotillstånd. Det är viktigt att ta hela dosen och att inte avbryta behandlingen för tidigt, även om symtomen förbättras.

Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas vid användning av Advent-Dt?

Advent-Dt bör inte användas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Det kan också påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner och det är viktigt att undvika alkohol under behandlingen.

Kan Advent-Dt orsaka resistensutveckling?

Ja, liksom alla antibiotika kan Advent-Dt orsaka resistensutveckling om det används felaktigt eller överanvänds. Det är viktigt att ta medicinen enligt läkarens instruktioner och att inte använda den för att behandla virusinfektioner eller andra sjukdomar som inte orsakas av bakterier.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Advent-Dt?

Om en dos av Advent-Dt missas bör den tas så snart som möjligt. Om det är nära dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga doseringen fortsätta. Det är viktigt att inte ta en dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.