Ilosone Sverige

Ilosone är ett antibiotikum som vanligtvis används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det aktiva ämnet i Ilosone är erytromycin, som tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Det fungerar genom att hämma bakteriernas förmåga att producera proteiner som de behöver för att överleva. Ilosone används för att behandla en rad olika infektioner, inklusive lunginflammation, halsfluss, hudinfektioner och akne.

Dosage
  • 250mg
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 27.32 kr 819.58
60 tablets kr 20.37 kr 1221.94 kr 417.23
90 tablets kr 17.46 kr 1571.26 kr 887.49
120 tablets kr 16.01 kr 1920.69 kr 1357.63
180 tablets kr 14.07 kr 2532.15 kr 2385.35
360 tablets kr 13.83 kr 4977.63 kr 4857.35
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 37.82 kr 1134.63
60 tablets kr 34.93 kr 2095.52 kr 173.75
90 tablets kr 32.99 kr 2968.77 kr 435.12
120 tablets kr 30.56 kr 3667.42 kr 871.10
180 tablets kr 28.14 kr 5064.94 kr 1742.85
360 tablets kr 25.23 kr 9082.77 kr 4532.81

Vad är Ilosone och vad används det för?

Ilosone är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det aktiva ämnet i Ilosone är erytromycin, som tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Det fungerar genom att hämma bakteriernas förmåga att producera proteiner som de behöver för att överleva. Ilosone används för att behandla en rad olika infektioner, inklusive lunginflammation, halsfluss, hudinfektioner och akne.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Ilosone?

De vanligaste biverkningarna av Ilosone inkluderar illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och huvudvärk. Andra möjliga biverkningar inkluderar yrsel, trötthet, sömnighet, klåda och hudutslag.

Hur ska jag ta Ilosone?

Ilosone ska tas enligt läkarens instruktioner. Vanligtvis tas det som en tablett eller kapsel, vanligtvis två till fyra gånger om dagen. Det är viktigt att ta hela dosen och inte avbryta behandlingen för tidigt, även om symtomen förbättras.

Vilka läkemedel kan interagera med Ilosone?

Vissa läkemedel kan påverka hur Ilosone fungerar eller öka risken för biverkningar. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Kan Ilosone tas under graviditet eller amning?

Ilosone kan tas under graviditet eller amning om det anses nödvändigt av läkaren. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med läkaren innan du tar Ilosone.

Kan Ilosone tas av personer med lever- eller njurproblem?

Personer med lever- eller njurproblem bör diskutera med läkaren innan de tar Ilosone. Dosen kan behöva justeras eller andra behandlingsalternativ kan övervägas.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Ilosone?

Om en dos av Ilosone missas, ska den tas så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga dosen tas vid nästa planerade tidpunkt. Dubbla inte dosen för att kompensera för en missad dos.

Kan Ilosone orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Ilosone kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Symtom på en allergisk reaktion kan inkludera andningssvårigheter, svullnad i ansikte eller hals, hudutslag eller klåda. Om några av dessa symtom uppstår, ska läkare kontaktas omedelbart.

Vad ska jag göra om jag upplever allvarliga biverkningar av Ilosone?

Om allvarliga biverkningar uppstår, som svår diarré, hudutslag eller gulsot, ska läkare kontaktas omedelbart. Det kan vara nödvändigt att justera dosen eller byta till ett annat läkemedel.

Kan Ilosone tas av personer med hjärtproblem?

Personer med hjärtproblem bör diskutera med läkaren innan de tar Ilosone. Vissa personer med hjärtproblem kan ha en ökad risk för hjärtrytmstörningar när de tar Ilosone.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.