Edarbyclor Sverige

Edarbyclor (azilsartan medoxomil/chlorthalidone) är en receptbelagd medicin som innehåller 2 läkemedel i 1 piller. Läkemedlen arbetar tillsammans för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna.

Dosage
  • 40mg + 12.5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 49.90 kr 1496.89
60 tablets kr 32.08 kr 1924.68 kr 1069.10
90 tablets kr 28.52 kr 2566.42 kr 1924.25
120 tablets kr 25.55 kr 3065.46 kr 2922.10
180 tablets kr 22.38 kr 4028.07 kr 4953.28

Vad är Edarbyclor och vad används det för?

Edarbyclor är en kombinationsmedicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller två aktiva substanser, azilsartanmedoxomil och klortalidon, som fungerar genom att minska blodkärlens sammandragning och öka urinproduktionen för att sänka blodtrycket.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Edarbyclor?

De vanligaste biverkningarna av Edarbyclor inkluderar yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående och diarré. Andra biverkningar kan inkludera torr mun, muskelsvaghet och ökad känslighet för solljus.

Vilka är de rekommenderade doserna för Edarbyclor?

Den rekommenderade dosen av Edarbyclor är vanligtvis en tablett en gång dagligen. Dosen kan dock variera beroende på patientens individuella behov och hälsotillstånd.

Kan Edarbyclor tas av personer med njurproblem?

Edarbyclor kan tas av personer med njurproblem, men dosen kan behöva justeras för att undvika eventuella biverkningar. Det är viktigt att rådfråga en läkare innan man tar Edarbyclor om man har njurproblem.

Kan Edarbyclor tas av gravida kvinnor?

Edarbyclor rekommenderas inte för gravida kvinnor eftersom det kan skada fostret. Kvinnor som planerar att bli gravida eller som är gravida bör rådfråga en läkare innan de tar Edarbyclor.

Kan Edarbyclor tas av personer med leverproblem?

Edarbyclor kan tas av personer med leverproblem, men dosen kan behöva justeras för att undvika eventuella biverkningar. Det är viktigt att rådfråga en läkare innan man tar Edarbyclor om man har leverproblem.

Kan Edarbyclor tas av äldre personer?

Ja, Edarbyclor kan tas av äldre personer, men dosen kan behöva justeras beroende på patientens hälsotillstånd och andra mediciner som tas.

Kan Edarbyclor orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Edarbyclor kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om en person upplever symtom som svullnad i ansiktet eller halsen, andningssvårigheter eller hudutslag, bör de söka medicinsk hjälp omedelbart.

Kan Edarbyclor tas tillsammans med andra mediciner?

Edarbyclor kan tas tillsammans med vissa mediciner, men det är viktigt att rådfråga en läkare innan man tar några andra mediciner samtidigt. Vissa mediciner kan interagera med Edarbyclor och orsaka biverkningar.

Kan Edarbyclor tas på tom mage?

Ja, Edarbyclor kan tas på tom mage eller med mat. Det är dock viktigt att följa läkarens anvisningar om när och hur man ska ta medicinen för att säkerställa bästa möjliga effekt och undvika eventuella biverkningar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.