Noroxin Sverige

Noroxin är ett antibiotikum som används för att behandla bakterieinfektioner i urinvägarna och prostatakörteln. Det verkar genom att hämma tillväxten och spridningen av bakterier i kroppen.

Dosage
  • 400mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.07 kr 872.03
60 tablets kr 24.72 kr 1483.07 kr 260.98
90 tablets kr 23.27 kr 2094.12 kr 521.97
120 tablets kr 21.09 kr 2530.45 kr 957.66
180 tablets kr 19.88 kr 3577.84 kr 1654.33
360 tablets kr 19.39 kr 6981.93 kr 3482.40

Vad är Noroxin och vad används det för?

Noroxin är ett antibiotikum som används för att behandla bakterieinfektioner i urinvägarna och prostatakörteln. Det verkar genom att hämma tillväxten och spridningen av bakterier i kroppen.

Hur ska Noroxin tas?

Noroxin ska tas enligt läkarens ordination. Vanligtvis tas det som en tablett två gånger om dagen i minst tre dagar. Det är viktigt att ta hela behandlingen, även om symptomen förbättras tidigare.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Noroxin?

Vanliga biverkningar av Noroxin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och yrsel. Mindre vanliga biverkningar inkluderar hudutslag, klåda och svullnad.

Vilka läkemedel kan interagera med Noroxin?

Noroxin kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, antacida och järntillskott. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas innan man påbörjar behandlingen med Noroxin.

Kan Noroxin användas under graviditet eller amning?

Noroxin ska inte användas under graviditet eller amning, eftersom det kan skada fostret eller spädbarnet. Kvinnor som är gravida eller ammar bör rådfråga sin läkare innan de tar Noroxin.

Vilka är de viktigaste försiktighetsåtgärderna som ska vidtas när man tar Noroxin?

Noroxin kan göra huden känslig för solljus, så det är viktigt att undvika att utsätta huden för direkt solljus eller använda solskyddsmedel när man tar Noroxin. Det är också viktigt att dricka tillräckligt med vätska under behandlingen för att undvika uttorkning.

Kan Noroxin orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Noroxin kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Symptomen på en allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, svullnad och andningssvårigheter. Om någon av dessa symtom uppstår, ska man omedelbart söka medicinsk hjälp.

Vad ska man göra om man missar en dos av Noroxin?

Om man missar en dos av Noroxin, ska man ta den så snart man kommer ihåg det. Om det är nära tid för nästa dos, ska man hoppa över den missade dosen och fortsätta med den vanliga doseringen enligt ordination.

Kan Noroxin bota alla typer av bakterieinfektioner?

Nej, Noroxin är effektivt mot vissa typer av bakterieinfektioner, men inte mot alla. Det är viktigt att följa läkarens ordination och inte använda Noroxin för att behandla andra typer av infektioner eller sjukdomar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.