Adalat Sverige

Adalat är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet.

Dosage
  • 10mg
  • 20mg
  • 30mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 20.78 kr 1246.54 kr 676.53
90 tablets kr 17.81 kr 1602.85 kr 1281.76
120 tablets kr 15.43 kr 1852.20 kr 1993.95
180 tablets kr 13.26 kr 2386.55 kr 3382.66
360 tablets kr 11.68 kr 4203.42 kr 7335.01
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 35.61 kr 1068.39
60 tablets kr 24.93 kr 1495.89 kr 640.88
90 tablets kr 20.58 kr 1852.20 kr 1352.96
120 tablets kr 19.00 kr 2279.70 kr 1993.84
180 tablets kr 16.62 kr 2992.21 kr 3418.10
360 tablets kr 12.86 kr 4630.93 kr 8189.70
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 43.93 kr 1317.84
60 tablets kr 30.87 kr 1852.20 kr 783.49
90 tablets kr 25.33 kr 2279.70 kr 1673.83
120 tablets kr 21.37 kr 2564.71 kr 2706.67
180 tablets kr 19.00 kr 3419.72 kr 4487.35

Vad är Adalat?

Adalat är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet. Det aktiva ämnet i Adalat är nifedipin.

Hur ska jag ta Adalat?

Adalat ska tas en gång om dagen, helst på morgonen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra dosen utan att rådgöra med läkare först. Adalat kan tas med eller utan mat, men ska sväljas hela med vatten.

Vilka biverkningar kan Adalat orsaka?

Vanliga biverkningar av Adalat inkluderar huvudvärk, rodnad i ansiktet, yrsel, trötthet och svullnad i benen. Mindre vanliga biverkningar inkluderar illamående, kräkningar, förstoppning, diarré och hudutslag. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan jag ta Adalat om jag är gravid eller ammar?

Du bör inte ta Adalat om du är gravid eller ammar utan att först rådgöra med din läkare. Adalat kan påverka fostret eller barnet.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Adalat?

Alkohol kan öka biverkningarna av Adalat, så det rekommenderas att undvika alkohol när du tar medicinen.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Adalat?

Om du missar en dos av Adalat, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Kan Adalat interagera med andra mediciner jag tar?

Ja, Adalat kan interagera med andra mediciner som du tar. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Hur länge tar det för Adalat att börja verka?

Adalat kan börja verka inom 30 minuter efter att du tagit medicinen. Det kan ta upp till två veckor för att uppnå full effekt av medicinen.

Kan jag sluta ta Adalat när jag mår bättre?

Nej, du bör inte sluta ta Adalat utan att först rådgöra med din läkare. Att plötsligt sluta ta medicinen kan leda till högt blodtryck eller kärlkramp.

Varför ska jag ta Adalat?

Adalat används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet kan Adalat hjälpa till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är viktigt att ta Adalat enligt läkarens instruktioner för att få maximal nytta av medicinen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.