Coumadin Sverige

Coumadin är ett antikoagulantia läkemedel som används för att förhindra blodproppar. Det fungerar genom att hämma koagulationsfaktorer i blodet, vilket minskar risken för blodproppar.

Dosage
  • 1mg
  • 2mg
  • 5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 27.30 kr 819.03
60 tablets kr 18.99 kr 1139.69 kr 498.38
90 tablets kr 17.81 kr 1602.85 kr 854.26
120 tablets kr 15.43 kr 1852.20 kr 1423.94
180 tablets kr 12.67 kr 2279.70 kr 2634.50
360 tablets kr 10.69 kr 3847.22 kr 5981.19
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.68 kr 890.34
60 tablets kr 21.96 kr 1317.84 kr 462.83
90 tablets kr 19.39 kr 1745.35 kr 925.67
120 tablets kr 17.51 kr 2101.55 kr 1459.81
180 tablets kr 15.04 kr 2707.21 kr 2634.83
360 tablets kr 12.67 kr 4559.73 kr 6124.34
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 23.74 kr 1424.69 kr 498.38
90 tablets kr 21.37 kr 1923.40 kr 961.21
120 tablets kr 19.00 kr 2279.70 kr 1566.44
180 tablets kr 17.02 kr 3063.41 kr 2705.81
360 tablets kr 14.84 kr 5343.43 kr 6195.00

Vad är Coumadin och vad används det för?

Coumadin är ett antikoagulantia läkemedel som används för att förhindra blodproppar. Det fungerar genom att hämma koagulationsfaktorer i blodet, vilket minskar risken för blodproppar. Coumadin används vanligtvis för att behandla eller förebygga blodproppar i venerna och lungorna, stroke, hjärtinfarkt och andra tillstånd där blodproppar kan uppstå.

Hur ska jag ta Coumadin?

Coumadin tas vanligtvis en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag. Doseringen bestäms av din läkare baserat på ditt tillstånd och din hälsa. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra dosen utan läkarens godkännande. Coumadin kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att inte ändra din diet eller intag av vitamin K utan att prata med din läkare först.

Vad är de vanligaste biverkningarna av Coumadin?

Biverkningar av Coumadin kan inkludera blåmärken, blödningar, näsblod, trötthet, huvudvärk och illamående. Om du upplever allvarliga biverkningar som svår blödning eller blod i urinen eller avföringen, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Vilka läkemedel kan påverka Coumadin?

Coumadin kan påverkas av många andra läkemedel, inklusive antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel, blodtrycksmediciner och vissa kosttillskott. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel och kosttillskott du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Vad är INR och varför är det viktigt att övervaka det när man tar Coumadin?

INR står för International Normalized Ratio och det är ett mått på hur länge det tar för blodet att koagulera. När du tar Coumadin är det viktigt att övervaka ditt INR regelbundet för att säkerställa att dosen är korrekt och för att minska risken för blödningar eller blodproppar.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Coumadin?

Om du missar en dos av Coumadin, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga doseringsschema. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Coumadin?

Det är viktigt att undvika eller begränsa alkoholkonsumtionen när du tar Coumadin eftersom alkohol kan öka risken för blödningar och påverka effektiviteten av läkemedlet.

Kan jag äta grönsaker när jag tar Coumadin?

Ja, men det är viktigt att inte ändra din diet eller intag av vitamin K utan att prata med din läkare först. Vitamin K finns i gröna bladgrönsaker och kan påverka effektiviteten av Coumadin. Din läkare kan hjälpa dig att skräddarsy din diet för att säkerställa att du får tillräckligt med vitamin K utan att påverka effektiviteten av läkemedlet.

Vad ska jag göra om jag behöver genomgå en operation eller tandbehandling när jag tar Coumadin?

Det är viktigt att informera din kirurg eller tandläkare om att du tar Coumadin, eftersom läkemedlet kan öka risken för blödningar. Din läkare kan ordinera en tillfällig paus i Coumadin-behandlingen eller justera dosen för att minska risken för blödningar under operationen eller tandbehandlingen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.