Lincocin Sverige

Lincocin är en antibiotika som bekämpa bakterier. Lincocin används för att behandla allvarliga infektioner hos personer som inte kan använda penicillin. Lincocin används endast för allvarliga infektioner. Medicinen kan inte användas för att behandla vanliga infektioner som förkylning och influensa. Lincocin kan också användas för orsaker som inte listats i läkemedelslistan.

Dosage
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 53.43 kr 1602.85
60 tablets kr 48.09 kr 2885.36 kr 320.33
90 tablets kr 42.75 kr 3847.22 kr 961.32
120 tablets kr 37.11 kr 4452.88 kr 1958.51
180 tablets kr 31.67 kr 5699.74 kr 3917.34

Vad är Lincocin och vad används det för?

Lincocin är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det används vanligtvis för att behandla infektioner i halsen, lungorna, urinvägarna, huden och mjukvävnaderna.

Hur fungerar Lincocin?

Lincocin fungerar genom att stoppa bakteriernas tillväxt och förhindra att de sprider sig i kroppen. Detta gör det möjligt för kroppens immunsystem att bekämpa infektionen.

Vilka är biverkningarna av Lincocin?

Vanliga biverkningar av Lincocin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och yrsel. Det kan också orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer, vilket kan inkludera hudutslag, klåda och andningssvårigheter.

Vilka läkemedel interagerar med Lincocin?

Lincocin kan interagera med andra läkemedel som används för att behandla infektioner, såsom erytromycin och klindamycin. Det kan också interagera med blodförtunnande läkemedel och vissa antidepressiva läkemedel.

Hur ska Lincocin tas?

Lincocin tas vanligtvis som en injektion som ges av en läkare eller sjuksköterska. Det kan också tas som en tablett eller kapsel, men detta beror på vilken typ av infektion som behandlas och hur allvarlig den är. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när man tar Lincocin.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Lincocin?

Om du missar en dos av Lincocin, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Lincocin?

Det rekommenderas inte att dricka alkohol medan du tar Lincocin eftersom det kan öka risken för biverkningar och minska effektiviteten av läkemedlet.

Kan jag ta Lincocin om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att tala med din läkare innan du tar Lincocin om du är gravid eller ammar. Läkemedlet kan passera över till fostret eller spädbarnet och orsaka skador.

Vad ska jag göra om jag upplever en allvarlig allergisk reaktion på Lincocin?

Om du upplever en allvarlig allergisk reaktion på Lincocin, såsom andningssvårigheter eller svullnad i ansiktet eller halsen, sök omedelbart medicinsk hjälp. Detta kan vara en livshotande situation och kräver omedelbar behandling.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.