Cipro Sverige

Generisk Cipro ar ett antibiotikum i en grupp lakemedel som kallas fluorokinoloner. Generisk Cipro anvands for att behandla olika typer av bakterieinfektioner.

Dosage
 • 250mg
 • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.70 kr 890.93
60 tablets kr 16.04 kr 962.18 kr 819.69
90 tablets kr 11.88 kr 1069.10 kr 1603.70
120 tablets kr 10.99 kr 1318.73 kr 2245.01
180 tablets kr 7.92 kr 1425.65 kr 3919.96
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 17.82 kr 1069.10 kr 855.26
90 tablets kr 13.86 kr 1247.37 kr 1639.16
120 tablets kr 12.47 kr 1496.89 kr 2351.83
180 tablets kr 11.68 kr 2102.95 kr 3670.12
360 tablets kr 11.19 kr 4028.07 kr 7518.08

Vad ar ciprofloxacin?

 • Ciprofloxacin ar ett antibiotikum i en grupp lakemedel som kallas fluorokinoloner. Ciprofloxacin bekampar bakterier i kroppen.
 • Ciprofloxacin anvands for att behandla olika typer av bakterieinfektioner.
 • Ciprofloxacin kan ocksa anvandas for andra andamal an de som anges har.

Vad ar det viktigaste jag bor veta om ciprofloxacin?

 • Ta inte ciprofloxacin med mejeriprodukter sasom mjolk eller yoghurt, eller med kalcium-berikade juice. Du far ata eller dricka mjolkprodukter eller kalcium-berikade saft med en vanlig maltid, men inte anvanda dem pa egen hand nar du tar ciprofloxacin. De kunde gora medicinering mindre effektiv.
 • Ta alla de ciprofloxacin som har ordinerats at dig aven om du borjar ma battre. Dina symtom kan borja forbattra innan infektionen ar helt behandlas.
 • Drick flera extra glas vatska varje dag samtidigt som ciprofloxacin. Om du dricker mejeriprodukter (mjolk, yoghurt) eller kalcium-berikade juice, drycker med en maltid, men inte nar du tar din ciprofloxacin dos.
 • Vissa lakemedel tas minst 2 timmar efter eller 6 timmar innan du tar ciprofloxacin.
 • Med ciprofloxacin kan gora huden mer kanslig for solljus. Undvik exponering for solljus, sondag lampor eller garvning sangar.

Vad ska jag diskutera med min lakare innan du tar ciprofloxacin?

 • Innan ciprofloxacin, beratta for din lakare om du har:
  • tidigare allergisk reaktion mot ett antibiotikum,
  • gemensamma problem,
  • njursjukdom, eller
  • epilepsi eller kramper.
 • Om du har nagot av dessa villkor kan du inte att kunna anvanda ciprofloxacin eller kanske du behover en dos anpassning eller speciella tester under behandlingen.
 • inte anvanda ciprofloxacin utan att tala om for din lakare om du ar gravid. Tala om for din lakare om du blir gravid under behandlingen.
 • Anvand inte detta lakemedel utan att tala om for din lakare om du ammar ett barn.

Hur ska jag ta ciprofloxacin?

 • Ta ciprofloxacin precis som det ordinerats at dig. Ta inte det i storre doser eller under langre tid an vad som rekommenderas av din lakare.
 • Ta varje dos med ett helt glas vatten (8 ounces). Drick flera extra glas vatska per dag medan du tar ciprofloxacin.
 • inte krossa, tugga eller krossa forlangd frisattning tablett. Svalj piller hela. Det ar speciellt framtagen for att frigora medicin langsamt i kroppen. Krossa piller skulle orsaka for mycket av drogen att slappas pa en gang.
 • Ciprofloxacin kan tas med eller utan mat, men ta det vid samma tidpunkt varje dag.
 • Ta detta lakemedel under sa manga dagar som det har ordinerats at dig aven om du borjar ma battre. Dina symtom kan bli battre innan infektionen ar helt behandlas. Ciprofloxacin ska inte behandla en virusinfektion sasom gemensamma forkylning eller influensa.
 • Store ciprofloxacin i rumstemperatur borta fran fukt och varme. Lat inte flytande medicin att frysa.

Vad hander om jag missar en dos?

 • Ta den missade dosen sa fort du kommer ihag. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen och ta lakemedlet vid nasta regelbundna temne. Ta inte extra medicin for att kompensera den missade dosen.

Vad hander om jag overdos?

 • Sok akut lakarhjalp om du tror att du har anvant for mycket av detta lakemedel.
 • Symtom pa en ciprofloxacin overdos kan omfatta anfall, vattenkastning problem, svaghet eller bla lappar med blek hud.

Vad ska jag undvika nar du tar ciprofloxacin?

 • Undvik koffein nar du tar ciprofloxacin, eftersom medicinen kan gora att effekten av koffein starkare.
 • Undvik langvarig exponering for solljus, sollampor eller solarium. Ciprofloxacin gor huden mer kanslig for solljus och en solbranna kan leda. Bar skyddande klader och anvanda solskyddsmedel om du maste vara ute i solen. Ring din lakare om du har svar brannande, rodnad, klada, utslag eller svullnad efter pa sondag
 • Antibiotikabehandlade lakemedel kan orsaka diarre, vilket kan vara ett tecken pa en ny infektion. Om du har diarre som ar vattnig eller har blod i den, ring din lakare. Anvand inte medicin for att stoppa diarre, savida inte din lakare har sagt till.
 • Ciprofloxacin kan orsaka biverkningar som kan paverka dina tankar och reaktioner. Var forsiktig om du kor eller gora nagot som kraver att du ska vara vaken och alert.

Vilka ar de eventuella biverkningar av ciprofloxacin?

 • Sluta att anvanda ciprofloxacin och fa akut medicinsk hjalp om du har nagot av dessa tecken pa en allergisk reaktion: nasselfeber, andningssvarigheter, svullnad av ansiktet, lappar, tunga eller svalg.
 • Sluta att anvanda ciprofloxacin och ring din lakare omedelbart om du har nagot av dessa allvarliga biverkningar:
  • beslag (black-out eller konvulsioner),
  • forvirring, hallucinationer, depression eller tankar pa att skada dig sjalv eller andra,
  • plotslig smarta eller svullnad i narheten av din lederna (sarskilt i din arm eller fotled),
  • illamaende, magont, lag feber, forlorad aptit, mork urin, lera-fargad avforing, gulsot (gulnar av hud eller ogon),
  • diarre ar vattnig eller blodig,
  • urinera mer eller mindre an vanligt,
  • domningar, stickningar eller ovanlig smarta overallt i kroppen, eller
  • brostsmarta, bultande eller snabb hjartrytm.
 • Andra mindre allvarliga biverkningar ar mer sannolikt att uppsta, till exempel:
  • illamaende, krakningar,
  • yrsel eller dasighet,
  • dimsyn,
  • somnproblem (insomni),
  • gemensamma stelhet eller muskelsmarta, eller
  • okad kanslighet i huden for solljus.
 • biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

Vad drogen (s) kan interagera med ciprofloxacin?

 • acetazolamid
 • aluminium salter
 • antacida
 • koffein
 • kalciumsalter
 • citronsyra, Kaliumcitrat, natriumcitrat produkter
 • didanosin, DDI
 • doxercalciferol
 • jarn kompletterar
 • Magnesiumsalter
 • mangan
 • lakemedel mot diabetes
 • metazolamid
 • multivitaminer som innehaller kalcium, jarn, magnesium, mangan eller zink
 • mexiletin
 • NSAID sasom Alvedon ®, aLeve ®, ibuprofen, Motrin ®, naproxen
 • fenytoin
 • probenecid
 • ramelteon
 • natriumbikarbonat
 • sukralfat
 • teofyllin
 • ursodiol
 • warfarin
 • zink salter
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.