Rulide Sverige

Rulide är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i övre och nedre luftvägarna, såsom bronkit, lunginflammation och bihåleinflammation. Det aktiva ämnet i Rulide är roxitromycin, som tillhör gruppen av makrolidantibiotika. Rulide fungerar genom att hämma tillväxten av bakterier och därmed lindra symtomen på infektionen. Det är viktigt att ta Rulide enligt läkarens anvisningar för att undvika resistensutveckling och biverkningar.

Dosage
  • 150mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.70 kr 890.93
60 tablets kr 21.98 kr 1318.73 kr 463.14
90 tablets kr 20.59 kr 1853.44 kr 819.37
120 tablets kr 19.01 kr 2281.23 kr 1282.51
180 tablets kr 16.63 kr 2994.21 kr 2351.39
360 tablets kr 14.56 kr 5240.09 kr 5451.13

Vad är Rulide och vilka sjukdomar kan det användas för att behandla?

Rulide är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i övre och nedre luftvägarna, såsom bronkit, lunginflammation och bihåleinflammation. Det aktiva ämnet i Rulide är roxitromycin, som tillhör gruppen av makrolidantibiotika.

Hur ska jag ta Rulide?

Det är viktigt att ta Rulide enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis tas Rulide en gång om dagen, antingen en timme före eller två timmar efter en måltid. Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten.

Vilka biverkningar kan Rulide orsaka?

Vanliga biverkningar av Rulide kan inkludera illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och yrsel. Mindre vanliga biverkningar kan inkludera hudutslag, klåda och svullnad. Om du upplever allvarliga biverkningar, som andningssvårigheter eller anafylaktisk chock, ska du söka omedelbar medicinsk hjälp.

Kan jag ta Rulide om jag är gravid eller ammar?

Rulide ska inte tas under graviditet eller amning utan läkarens godkännande. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med läkaren innan du tar Rulide om du är gravid eller ammar.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Rulide?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol medan du tar Rulide eftersom det kan öka risken för biverkningar som illamående, kräkningar och yrsel.

Kan Rulide interagera med andra läkemedel?

Ja, Rulide kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, antiepileptika och vissa antidepressiva medel. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Rulide.

Kan jag köra bil eller använda tunga maskiner medan jag tar Rulide?

Rulide kan orsaka yrsel och trötthet, så det är viktigt att vara försiktig när du kör bil eller använder tunga maskiner medan du tar Rulide.

Kan jag ta Rulide om jag har lever- eller njurproblem?

Rulide ska tas med försiktighet om du har lever- eller njurproblem. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med läkaren innan du tar Rulide om du har lever- eller njurproblem.

Hur länge ska jag ta Rulide?

Längden på behandlingen med Rulide beror på typen av infektion och allvarlighetsgraden av sjukdomen. Det är viktigt att ta Rulide enligt läkarens anvisningar och fullfölja hela behandlingen, även om du känner dig bättre.

Kan jag få Rulide utan recept?

Nej, Rulide är receptbelagt och kan bara erhållas genom att besöka en läkare och få en receptbelagd medicin.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.