Entresto Sverige

Entresto är en läkemedelsbehandling som används för att minska risken för hjärtsvikt och död hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Det innehåller två aktiva substanser, sacubitril och valsartan, som tillsammans hjälper till att sänka blodtrycket och förbättra hjärtfunktionen.

Dosage
  • 26mg + 24mg
  • 51mg + 49mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
28 tablets kr 159.03 kr 4452.88
56 tablets kr 137.41 kr 7694.77 kr 1210.99
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
28 tablets kr 169.21 kr 4737.88
56 tablets kr 148.22 kr 8300.43 kr 1175.34

Vad är Entresto och hur fungerar det?

Entresto är en läkemedelsbehandling som används för att minska risken för hjärtsvikt och död hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Det innehåller två aktiva substanser, sacubitril och valsartan, som tillsammans hjälper till att sänka blodtrycket och förbättra hjärtfunktionen.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Entresto?

De vanligaste biverkningarna av Entresto är yrsel, lågt blodtryck, hosta och trötthet. Vissa patienter kan också uppleva huvudvärk, illamående och diarré.

Vilka patienter kan ta Entresto?

Entresto är godkänt för användning hos patienter med kronisk hjärtsvikt som har en nedsatt hjärtfunktion och som har haft en sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt inom de senaste 12 månaderna.

Hur ska Entresto tas?

Entresto tas vanligtvis två gånger om dagen, med eller utan mat. Dosen bestäms av läkaren och kan variera beroende på patientens hälsa och andra faktorer.

Kan Entresto tas under graviditet eller amning?

Entresto rekommenderas inte under graviditet eller amning eftersom det kan skada fostret eller spädbarnet. Kvinnor som planerar att bli gravida eller som ammar bör rådfråga sin läkare innan de tar Entresto.

Kan Entresto interagera med andra läkemedel?

Ja, Entresto kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive diuretika, ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas innan man börjar ta Entresto.

Vilken är den vanligaste dosen av Entresto?

Den vanligaste dosen av Entresto är 97 mg sacubitril och 103 mg valsartan, som tas två gånger om dagen. Dosen kan dock variera beroende på patientens hälsa och andra faktorer.

Kan Entresto orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Entresto kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa patienter. Symtom på en allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, andningssvårigheter och svullnad i ansiktet, läpparna eller tungan. Om några av dessa symtom uppstår bör patienten omedelbart söka medicinsk hjälp.

Vilka är de vanligaste fördelarna med Entresto?

De vanligaste fördelarna med Entresto är att det kan minska risken för hjärtsvikt och död hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Det kan också förbättra hjärtfunktionen och minska symtomen på hjärtsvikt, inklusive andfåddhet och trötthet.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.