Ceclor CD Sverige

Ceclor-CD är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det innehåller cefaclor, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas cefalosporiner. Ceclor-CD fungerar genom att förstöra bakteriernas cellväggar, vilket leder till deras död. Det är vanligtvis tillgängligt i tablettform och tas vanligtvis en gång om dagen. Det är viktigt att ta hela förskrivna dosen även om symtomen förbättras tidigare.

Dosage
  • 375mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
10 tablets kr 192.34 kr 1923.40
20 tablets kr 149.61 kr 2992.21 kr 854.58
30 tablets kr 134.18 kr 4025.38 kr 1744.81
60 tablets kr 122.31 kr 7338.46 kr 4201.91

Vad är Ceclor-CD och vad används det för?

Ceclor-CD är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det innehåller cefaclor, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas cefalosporiner. Ceclor-CD fungerar genom att förstöra bakteriernas cellväggar, vilket leder till deras död. Det är vanligtvis tillgängligt i tablettform och tas vanligtvis en gång om dagen.

Vilka typer av infektioner kan behandlas med Ceclor-CD?

Ceclor-CD används för att behandla olika typer av infektioner, inklusive öroninfektioner, lunginflammation, urinvägsinfektioner, hudinfektioner och infektioner i övre luftvägarna.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Ceclor-CD?

Vanliga biverkningar av Ceclor-CD inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och utslag. Om du upplever några allvarliga biverkningar, som andningssvårigheter eller svullnad i ansiktet, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Kan Ceclor-CD orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Ceclor-CD kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symtom på en allergisk reaktion, som utslag, klåda, andningssvårigheter eller svullnad i ansiktet, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Vilka läkemedel kan interagera med Ceclor-CD?

Vissa läkemedel kan interagera med Ceclor-CD och orsaka oönskade biverkningar. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott, innan du börjar ta Ceclor-CD.

Kan Ceclor-CD användas under graviditet eller amning?

Det är viktigt att informera din läkare om du är gravid eller ammar innan du börjar ta Ceclor-CD. Vissa studier har visat att Ceclor-CD kan passera över till fostret eller spädbarnet via bröstmjölk, så det kan vara nödvändigt att överväga andra behandlingsalternativ.

Vilken dos av Ceclor-CD är vanligtvis föreskriven?

Vanligtvis föreskrivs en dos av Ceclor-CD en gång om dagen. Doseringen kan variera beroende på typen av infektion och patientens ålder och hälsa.

Hur länge ska Ceclor-CD tas?

Det är viktigt att ta hela förskrivna dosen av Ceclor-CD, även om symtomen förbättras tidigare. Vanligtvis rekommenderas att ta Ceclor-CD i 7-10 dagar, men behandlingstiden kan variera beroende på typen av infektion och patientens hälsa.

Kan Ceclor-CD tas av personer med nedsatt njurfunktion?

Personer med nedsatt njurfunktion kan behöva en lägre dos av Ceclor-CD eller en annan typ av antibiotikum. Det är viktigt att informera din läkare om du har nedsatt njurfunktion innan du börjar ta Ceclor-CD.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.