Aceon Sverige

Aceon är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det innehåller den aktiva substansen perindopril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Aceon fungerar genom att sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat och blodkärlen.

Dosage
  • 2mg
  • 4mg
  • 8mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 47.52 kr 1425.65
60 tablets kr 40.99 kr 2459.50 kr 391.79
90 tablets kr 35.25 kr 3172.48 kr 1104.45
120 tablets kr 30.00 kr 3600.28 kr 2102.31
180 tablets kr 26.34 kr 4741.05 kr 3812.82
360 tablets kr 25.25 kr 9090.20 kr 8017.55
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 49.90 kr 1496.89
60 tablets kr 42.77 kr 2566.42 kr 427.36
90 tablets kr 37.23 kr 3350.65 kr 1140.02
120 tablets kr 32.08 kr 3849.79 kr 2137.77
180 tablets kr 27.73 kr 4990.57 kr 3990.77
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 58.22 kr 1746.52
60 tablets kr 49.90 kr 2994.21 kr 498.82
90 tablets kr 46.74 kr 4206.23 kr 1033.32
120 tablets kr 42.48 kr 5097.49 kr 1888.57
180 tablets kr 39.81 kr 7165.20 kr 3313.90

Vad är Aceon och vad används det för?

Aceon är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det innehåller den aktiva substansen perindopril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Aceon fungerar genom att sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat och blodkärlen.

Hur ska jag ta Aceon?

Aceon ska tas en gång om dagen, helst på morgonen före frukost. Det är viktigt att ta läkemedlet på samma tidpunkt varje dag. Doseringen varierar beroende på patientens tillstånd och behov, och ska alltid följas enligt läkarens ordination.

Vilka biverkningar kan Aceon orsaka?

Vanliga biverkningar av Aceon inkluderar yrsel, trötthet, huvudvärk och hosta. Andra biverkningar kan vara illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, hudutslag och klåda. Om du upplever några allvarliga biverkningar, som bröstsmärta, andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Kan jag ta Aceon om jag är gravid eller ammar?

Nej, Aceon ska inte tas under graviditet eller amning. Det kan skada fostret eller det nyfödda barnet. Om du planerar att bli gravid eller ammar, bör du rådgöra med din läkare innan du tar Aceon.

Kan Aceon användas av äldre patienter?

Ja, Aceon kan användas av äldre patienter, men doseringen kan behöva justeras baserat på patientens njurfunktion.

Kan Aceon orsaka interaktioner med andra läkemedel?

Ja, Aceon kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive diuretika, antiinflammatoriska läkemedel och blodtryckssänkande läkemedel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel, innan du börjar ta Aceon.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Aceon?

Om du missar en dos av Aceon, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga dosering. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Kan Aceon orsaka beroende eller missbruk?

Nej, Aceon orsakar inte beroende eller missbruk.

Finns det några speciella försiktighetsåtgärder som ska vidtas när man tar Aceon?

Ja, det är viktigt att regelbundet övervaka blodtrycket och njurfunktionen när man tar Aceon. Det är också viktigt att undvika alkohol när man tar Aceon, eftersom det kan öka risken för biverkningar.

Kan jag köra bil eller använda maskiner när jag tar Aceon?

Ja, det är vanligtvis säkert att köra bil eller använda maskiner när man tar Aceon. Men om du upplever yrsel eller trötthet som biverkningar av läkemedlet, bör du undvika att köra eller använda maskiner tills du känner dig bättre.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.