Zovirax Ophtalmic Sverige

Zovirax-Ophtalmic är ett läkemedel som används för behandling av ögoninfektioner orsakade av herpes simplex-virus.

Dosage
  • 3% 5g
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
1 tube kr 935.88 kr 935.88
2 tubes kr 503.98 kr 1007.96 kr 863.81
3 tubes kr 420.00 kr 1260.00 kr 1547.64
4 tubes kr 360.02 kr 1440.08 kr 2303.45
5 tubes kr 324.03 kr 1620.15 kr 3059.25

Vad är Zovirax-Ophtalmic och vad används det för?

Zovirax-Ophtalmic är ett läkemedel som används för behandling av ögoninfektioner orsakade av herpes simplex-virus. Läkemedlet innehåller aciklovir, som är en antiviral substans som hindrar viruset från att föröka sig.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Zovirax-Ophtalmic?

De vanligaste biverkningarna av Zovirax-Ophtalmic är tillfällig sveda eller stickningar i ögat, rodnad i ögat, dimsyn, och ökad tårproduktion. Allvarliga biverkningar är sällsynta men kan inkludera allergiska reaktioner.

Hur applicerar man Zovirax-Ophtalmic?

Zovirax-Ophtalmic appliceras direkt på ögat med hjälp av en droppflaska eller en tub. Det är viktigt att tvätta händerna noggrant innan man applicerar läkemedlet och att undvika att röra ögat med droppflaskan eller tuben.

Hur ofta ska man använda Zovirax-Ophtalmic?

Doseringen av Zovirax-Ophtalmic beror på typen av ögoninfektion och hur allvarlig den är. Vanligtvis rekommenderas det att man applicerar läkemedlet fem gånger om dagen med ungefär fyra timmars mellanrum.

Kan man använda Zovirax-Ophtalmic under graviditet eller amning?

Det finns inte tillräckligt med forskning om användning av Zovirax-Ophtalmic under graviditet eller amning. Därför bör man rådgöra med sin läkare innan man använder läkemedlet om man är gravid eller ammar.

Kan man använda Zovirax-Ophtalmic tillsammans med andra läkemedel?

Det är viktigt att informera sin läkare om alla läkemedel man tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, och naturläkemedel. Vissa läkemedel kan interagera med Zovirax-Ophtalmic och påverka dess effektivitet eller öka risken för biverkningar.

Hur länge ska man använda Zovirax-Ophtalmic?

Längden på behandlingen med Zovirax-Ophtalmic beror på typen av ögoninfektion och hur allvarlig den är. Det är viktigt att fortsätta använda läkemedlet enligt läkarens rekommendationer även om symtomen förbättras.

Kan man köpa Zovirax-Ophtalmic utan recept?

Nej, Zovirax-Ophtalmic är receptbelagt och kan bara köpas på apotek med recept från läkare.

Vad ska man göra om man missar en dos av Zovirax-Ophtalmic?

Om man missar en dos av Zovirax-Ophtalmic bör man applicera den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos ska man hoppa över den missade dosen och fortsätta enligt ordination.

Vad ska man göra om man får en allergisk reaktion på Zovirax-Ophtalmic?

Om man får en allergisk reaktion på Zovirax-Ophtalmic, som exempelvis svullnad i ansiktet eller andningsbesvär, ska man omedelbart sluta använda läkemedlet och kontakta sin läkare eller söka akutvård.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.