Imdur Sverige

Imdur är en medicin som innehåller den aktiva substansen isosorbidmononitrat. Det används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Imdur är en långverkande medicin som tas en gång om dagen och kan hjälpa till att förebygga anginaattacker.

Dosage
  • 10mg
  • 20mg
  • 30mg
  • 60mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 27.30 kr 819.03
60 tablets kr 16.03 kr 961.54 kr 676.53
90 tablets kr 12.66 kr 1139.69 kr 1317.41
120 tablets kr 11.87 kr 1424.69 kr 1851.44
180 tablets kr 10.69 kr 1923.40 kr 2990.81
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.68 kr 890.34
60 tablets kr 18.99 kr 1139.69 kr 640.99
90 tablets kr 17.81 kr 1602.85 kr 1068.17
120 tablets kr 15.43 kr 1852.20 kr 1709.16
180 tablets kr 14.05 kr 2529.05 kr 2812.98
360 tablets kr 13.46 kr 4844.73 kr 5839.34
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 26.71 kr 1602.85 kr 320.22
90 tablets kr 23.35 kr 2101.55 kr 783.06
120 tablets kr 21.37 kr 2564.71 kr 1281.44
180 tablets kr 20.38 kr 3669.07 kr 2100.15
360 tablets kr 18.01 kr 6483.45 kr 5054.98
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 37.99 kr 1139.69
60 tablets kr 35.03 kr 2101.55 kr 177.83
90 tablets kr 30.08 kr 2707.21 kr 711.86
120 tablets kr 26.42 kr 3170.37 kr 1388.39
180 tablets kr 23.35 kr 4203.42 kr 2634.72
360 tablets kr 21.37 kr 7694.77 kr 5981.51

Vad är Imdur och vad används det för?

Imdur är en medicin som innehåller den aktiva substansen isosorbidmononitrat. Det används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Imdur är en långverkande medicin som tas en gång om dagen och kan hjälpa till att förebygga anginaattacker.

Hur ska jag ta Imdur?

Imdur ska tas en gång om dagen på morgonen, helst på fastande mage. Tabletten ska sväljas hel med vatten och inte tuggas eller krossas. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra dosen eller sluta ta medicinen utan att först rådgöra med läkare.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig av Imdur?

Vanliga biverkningar av Imdur inkluderar huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar. Andra möjliga biverkningar inkluderar svimning, hjärtklappning, bröstsmärta och svullnad i händer och fötter. Om du upplever någon av dessa biverkningar eller andra ovanliga symtom, kontakta omedelbart din läkare.

Kan jag ta Imdur om jag är gravid eller ammar?

Det är inte känt om Imdur kan skada fostret eller om det passerar över i bröstmjölk. Därför bör du inte ta Imdur om du är gravid eller ammar utan att först rådgöra med din läkare.

Kan Imdur interagera med andra mediciner eller kosttillskott?

Ja, Imdur kan interagera med andra mediciner och kosttillskott, inklusive blodtrycksmediciner, erektionsmedel och nitroglycerin. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner och kosttillskott du tar innan du börjar ta Imdur.

Kan jag köra bil eller använda maskiner medan jag tar Imdur?

Imdur kan orsaka yrsel och trötthet hos vissa personer. Om du känner dig yr eller trött, bör du undvika att köra bil eller använda maskiner tills du vet hur Imdur påverkar dig.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Imdur?

Alkohol kan öka risken för biverkningar av Imdur, så det är bäst att undvika att dricka alkohol medan du tar medicinen.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Imdur?

Om du missar en dos av Imdur, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Kan jag sluta ta Imdur när jag känner mig bättre?

Nej, du bör inte sluta ta Imdur utan att först rådgöra med din läkare. Att plötsligt sluta ta medicinen kan leda till att dina symtom förvärras eller att du får en anginaattack. Din läkare kan hjälpa dig att gradvis minska dosen av Imdur om du behöver sluta ta medicinen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.